Find Jobs in Thailand

Upload your resume to Joblnw.com today, and get lots of job offers today!

Apply Jobs at Cover Print Co., Ltd.
Apply Jobs at Sunny Valves and Intertrade Corp.,Ltd.
Apply Jobs at Eakachai Distribution System Co. Ltd. (Tesco Lotus)
Apply Jobs at Absolute Pilates Co., Ltd.
Apply Jobs at Golden Donuts Co., Ltd.
Apply Jobs at 1577 Home Shopping Co., Ltd.
Apply Jobs at Kannithi Co., Ltd.
Apply Jobs at Giffarine Skyline Unity Co.,Ltd.
Apply Jobs at Siam Makro PCL
Apply Jobs at Ecocar
Apply Jobs at Top Performance Co., Ltd.
Apply Jobs at Noble Restaurant Co.,Ltd. (Momo Paradise)

Production/Factory Jobs Openings

The detailed list of all Production/Factory Jobs openings: including job descriptions, minimum experiences, critereas, working location, salary, and how to apply for job online.

Sort By LatestSalary

Found 30 jobs opening


พนักงานเตรียมรถใหม่ (PDI) สาขาเชียงใหม่

Barcelona Motor Co., Ltd.

Negotiable

(Production/Factory Jobs) หน้าที่ความรับผิดชอบ *ตรวจเช็คบำรุงรักษารถใหม่ในสต็อก*ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ธุรการขาย เกี่ยวกับการต...

Job Openings: position(s)

Posted at: September, 2021


Controller-BP (สาขาวิภาวดี)

Barcelona Motor Co., Ltd.

Negotiable

(Production/Factory Jobs) หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. แจ้งข้อมูลปริมาณงานรถที่เข้าซ่อมในศูนย์บริการของช่างซ่อม แต่ละประเภทให้ที่ปร...

Job Openings: position(s)

Posted at: September, 2021


เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

Saeng Charoen Patana Enterprise

(Production/Factory Jobs) หน้าที่ความรับผิดชอบ -ตรวจเช็คสินค้าเข้า-ออก คลังสินค้า-บันทึกรายละเอียดสินค้า-สรุปรายการสินค้าเข้า ...

Job Openings: position(s)

Posted at: September, 2021


คลังสินค้า(Warehouse)

Singer Thailand Public Company Limited

Negotiable

(Production/Factory Jobs) หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ควบคุมการ รับ-จ่าย จัดเก็บ ตรวจนับสินค้าและวัตถุดิบในคลังสินค้า2.วางแผน บริหา...

Job Openings: position(s)

Posted at: September, 2021


เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D Officer)

Huasenghong Bestfood Co., Ltd.

(Production/Factory Jobs) หน้าที่ความรับผิดชอบ - ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ตรงกับความต้องการของล...

Job Openings: position(s)

Posted at: September, 2021


Sales /ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม (อ่อนนุช 80)

Setech Co., Ltd.

Negotiable

(Production/Factory Jobs) หน้าที่ความรับผิดชอบ -นำเสนอขายสินค้าและบริการของบริษัทให้กับทั้งลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่ ๆ-จัดเต...

Job Openings: position(s)

Posted at: September, 2021


Controller สาขาบางแค

Barcelona Motor Co., Ltd.

Negotiable

(Production/Factory Jobs) หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับผิดชอบวางแผน/ควบคุม/ติดตาม/ดูแล โดยใช้ข้อมูลจากตารางวางแผนการซ่อม ให้มีประ...

Job Openings: position(s)

Posted at: September, 2021


ผู้จัดการผลิตภัณฑ์

Singer Thailand Public Company Limited

(Production/Factory Jobs) หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.สรรหาสินค้าใหม่และพัฒนาผลิตภัณฑ์2.การดำเนินการก่อนการจัดซื้อ,ร่างแผนการจัดซื้...

Job Openings: position(s)

Posted at: September, 2021


พนักงานคลังสินค้า

Huasenghong Bestfood Co., Ltd.

(Production/Factory Jobs) หน้าที่ความรับผิดชอบ - ตรวจรับ เช็ค สินค้าจากซัพฯ- นับสต๊อกสินค้า ตัดสต็อค- จัดของส่งสาขาตามรายการสิ...

Job Openings: position(s)

Posted at: September, 2021


หัวหน้าฝ่ายผลิต งานครัว

Huasenghong Bestfood Co., Ltd.

(Production/Factory Jobs) หน้าที่ความรับผิดชอบ - วางแผนจัดตารางการทำงานของพนักงาน- ตรวจสอบระหว่างกระบวนการผลิต - ตรวจสอบและราย...

Job Openings: position(s)

Posted at: September, 2021


หัวหน้าคลังสินค้า

Pet World Center Co., Ltd.

Negotiable

(Production/Factory Jobs) หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. จัดสรรพื้นที่ในการเก็บวัตถุดิบหรือสินค้า 2. อนุมัติเอกสารการเบิกจ่ายสินค้า...

Job Openings: position(s)

Posted at: September, 2021


หัวหน้างาน ฝ่ายผลิต

PD Thai Food Co., Ltd.

(Production/Factory Jobs) หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ควบคุมการผลิต 2.ตรวจสอบความถูกต้องการทำงาน ของพนักงาน 3.จดและทำรายการการผลิต4...

Job Openings: position(s)

Posted at: September, 2021


เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (บางนา กม.23)

Shopee (Thailand) Co.,Ltd.

Negotiable

(Production/Factory Jobs) หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดเก็บสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย ให้ถูกต้องตามขั้นตอนและมาตรฐานที่กำหนด- คัดแ...

Job Openings: position(s)

Posted at: September, 2021


QC Analyst (คลังสินค้าบางนา กม. 23)

Shopee (Thailand) Co.,Ltd.

Negotiable

(Production/Factory Jobs) หน้าที่ความรับผิดชอบ • วางแผน ควบคุม และดูแลการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าประเภทอาหารสดใ...

Job Openings: position(s)

Posted at: September, 2021


พนักงานคลังสินค้า

Huasenghong Bestfood Co., Ltd.

(Production/Factory Jobs) หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับเข้า - จ่ายออก - ตัดสต็อคสินค้า - จัดเก็บและเรียงสินค้า...

Job Openings: position(s)

Posted at: September, 2021พนักงานผลิต แพ็คสินค้า

Food Sun Co., Ltd.

(Production/Factory Jobs) หน้าที่ความรับผิดชอบ -หั่น แพ็คอาหารตามตารางของหัวหน้าจัดไว้-สามารถทำหน้าที่เช็คสินค้าเข้าออก ได้-สา...

Job Openings: position(s)

Posted at: September, 2021


พนักงานฝ่ายผลิต

Rian Thong Plastic International Co., Ltd.

Negotiable

(Production/Factory Jobs) หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.งานฝ่ายผลิต...

Job Openings: position(s)

Posted at: September, 2021


พนักงานฝ่ายผลิต (งานครัว)

Huasenghong Bestfood Co., Ltd.

(Production/Factory Jobs) หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดเตรียมวัตถุดิบผัก เนื้อสัตว์ ที่ใช้ในการประกอบอาหาร- ทำการแกะกุ้ง และหั่นป...

Job Openings: position(s)

Posted at: September, 2021


บัญชีต้นทุน (คลังสินค้า บางนา กม.23)

Shopee (Thailand) Co.,Ltd.

Negotiable

(Production/Factory Jobs) หน้าที่ความรับผิดชอบ - Determines cost of operations by establishing standard costs; collecting oper...

Job Openings: position(s)

Posted at: September, 2021


เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

Saeng Charoen Patana Enterprise

(Production/Factory Jobs) หน้าที่ความรับผิดชอบ -ควบคุมดูแล รับสินค้าเข้าออก จัดเรียงสินค้า...

Job Openings: position(s)

Posted at: September, 2021


เจ้าหน้าที่ธุรการคลังสินค้า(คนพิการ)

Shopee (Thailand) Co.,Ltd.

Negotiable

(Production/Factory Jobs) หน้าที่ความรับผิดชอบ • ติดต่อประสานงานภายในองค์กรและนอกองค์กร• รับผิดชอบงานด้านเอกสารต่างๆ • ช่วยเหล...

Job Openings: position(s)

Posted at: September, 2021


พนักงานคลังสินค้า

Giffarine Skyline Unity Co.,Ltd.

Negotiable

(Production/Factory Jobs) หน้าที่ความรับผิดชอบ • งานคลังสินค้า และดูแล Stock สินค้า• ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย...

Job Openings: position(s)

Posted at: September, 2021


ผู้จัดการ ฝ่ายผลิต

PD Thai Food Co., Ltd.

(Production/Factory Jobs) หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ประสานงานฝ่ายขาย ,จัดซื้อ ,หัวหน้า ฝ่ายผลิต 2.ควบคุมการผลิตสินค้า ทั้งหมด ของ...

Job Openings: position(s)

Posted at: September, 2021


พนักงานคลังสินค้า (คลังสินค้า บางนา กม.23)

Shopee (Thailand) Co.,Ltd.

Negotiable

(Production/Factory Jobs) หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแล/ตรวจสอบคุณภาพสินค้า/นับสต็อก/ควบคุมปริมาณสินค้าและเอกสารที่เกี่ยวข้อง- ร...

Job Openings: position(s)

Posted at: September, 2021


เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต

Bitec Enterprise Co., Ltd.

Negotiable

(Production/Factory Jobs) หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุมดูแลการผลิต ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ในแต่ละวัน- ติดตามและประเมินผล...

Job Openings: position(s)

Posted at: September, 2021


หัวหน้าวางแผนการผลิตและควบคุมการผลิต

Bitec Enterprise Co., Ltd.

(Production/Factory Jobs) หน้าที่ความรับผิดชอบ - วางแผนการผลิต- ควบคุมดูแลการผลิตให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนงาน- ควบคุมดูแ...

Job Openings: position(s)

Posted at: September, 2021


พนักงานรักษาความปลอดภัย

FBT Sports Complex Co.,Ltd.

(Production/Factory Jobs) หน้าที่ความรับผิดชอบ - ประจำจุดรักษาความปลอดภัยภายในอาคาร , ประจำป้อมลานจอดรถ...

Job Openings: position(s)

Posted at: September, 2021


พนักงานฝ่ายผลิต

Cover Print Co., Ltd.

Negotiable

(Production/Factory Jobs) หน้าที่ความรับผิดชอบ ทำงานในไลนผลิตทั่วไป...

Job Openings: position(s)

Posted at: August, 2021


เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

Pet World Center Co., Ltd.

Negotiable

(Production/Factory Jobs) หน้าที่ความรับผิดชอบ -แพคสินค้าเพื่อจัดส่งให้ลูกค้า -ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกองค์กร...

Job Openings: position(s)

Posted at: August, 2021


ADMIN QC

The Best Buddy 19 Co., Ltd.

Negotiable

(Production/Factory Jobs) - ฟังไฟล์เสียง ตรวจสอบคุณภาพไฟล์เสียงการขายประกันทางโทรศัพท์ เช่น ประกันอุบัติเหตุ สุขภาพ และวิเคราะห์ไฟล์เสียงให้ถูกต้อ...

Job Openings: 1 position(s)

Posted at: October, 2020

Create Your Profile For FREE

Want companies to hunt you? Create a free profile with Joblnw today, and get job offers at your inbox.

Filter

Function

Location

Minimum Salary

Employment Type

Minimum Experience

Job level

Godly Companies