Law Jobs Openings

The detailed list of all Law Jobs openings: including job descriptions, minimum experiences, critereas, working location, salary, and how to apply for job online.

Sort By LatestSalary

Found 64 jobs opening


นิติกร/ทนายความ

Barcelona Motor Co., Ltd.

Negotiable

(Law Jobs) 1. ดำเนินการร่างสัญญา ตรวจร่างสัญญา ตีความร่างสัญญา2. ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเอกสารสำคัญบริษัท3. จัดเตรียมเอกสาร ...

Job Openings: position(s)

Posted at: July 10, 2020


ทนายความ (มีตั๋ว)

ngern tid lor

Negotiable

(Law Jobs) 1. สืบสวน สอบสวน เหตุทุจริต ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กร2. แจ้งความดำเนินเนินคดีกับผู้กระทำผิดและผู้ที...

Job Openings: position(s)

Posted at: June 19, 2020


เจ้าหน้าที่กฎหมาย

Thai Life Insurance

Negotiable

(Law Jobs) 1. รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดี เพื่อฟ้องคดี หรือให้การต่อสู้คดีได้อย่างถูกต้อง2. สืบพยาน หมายถึง การนำพยานหลัก...

Job Openings: position(s)

Posted at: June 18, 2020


ทนายความ (ประจำสาขาขอนแก่นโซนภาคอีสาน)

ACS Servicing (Thailand) Co., Ltd

Negotiable

(Law Jobs) - จัดเตรียมเอกสารเเพื่อดำเนินคดี และตรวจสอบความถูกต้อง- ยื่นฟ้องคดีต่อศาล- สืบคดี ในวันนัดพิจารณา- คัดคำพิพากษา- นำคำบั...

Job Openings: position(s)

Posted at: June 17, 2020


เจ้าหน้าที่ทีมข้อมูลภาคสนาม (ธุรการ) ฝ่ายกฎหมาย

Muang Thai Life

Negotiable

(Law Jobs) วัตถุประสงค์ของตำแหน่ง (Job Purpose)เป็นผู้รวบรวมข้อมูลของทีมสอบสภาวะ เรื่องการรับ-ส่งงาน ระหว่างผู้ใช้บริการกับทีมสอบส...

Job Openings: position(s)

Posted at: June 13, 2020


เจ้าหน้าที่ทีมข้อมูลภาคสนาม (ธุรการ) ฝ่ายกฎหมาย

Muang Thai Life

Negotiable

(Law Jobs) วัตถุประสงค์ของตำแหน่ง (Job Purpose)เป็นผู้รวบรวมข้อมูลของทีมสอบสภาวะ เรื่องการรับ-ส่งงาน ระหว่างผู้ใช้บริการกับทีมสอบส...

Job Openings: position(s)

Posted at: June 13, 2020


เจ้าหน้าที่ส่งเสริมนิติธรรมฝ่ายขาย

Thai Life Insurance

Negotiable

(Law Jobs) - สอบข้อเท็จจริงและรวบรวมหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา- จัดทำเอกสารมอบอำนาจร้องทุกข์ และติดตามให้ดำเนินการภายในอายุความ-...

Job Openings: position(s)

Posted at: June 12, 2020


เจ้าหน้าที่ทีมข้อมูลภาคสนาม (ธุรการ) ฝ่ายกฎหมาย

Muang Thai Life

Negotiable

(Law Jobs) วัตถุประสงค์ของตำแหน่ง (Job Purpose)เป็นผู้รวบรวมข้อมูลของทีมสอบสภาวะ เรื่องการรับ-ส่งงาน ระหว่างผู้ใช้บริการกับทีมสอบส...

Job Openings: position(s)

Posted at: June 11, 2020


เจ้าหน้าที่ส่งเสริมนิติธรรมฝ่ายขาย

Thai Life Insurance

Negotiable

(Law Jobs) - สอบข้อเท็จจริงและรวบรวมหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา- จัดทำเอกสารมอบอำนาจร้องทุกข์ และติดตามให้ดำเนินการภายในอายุความ-...

Job Openings: position(s)

Posted at: June 9, 2020


เจ้าหน้าที่ส่งเสริมนิติธรรมฝ่ายขาย

Thai Life Insurance

Negotiable

(Law Jobs) - สอบข้อเท็จจริงและรวบรวมหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา- จัดทำเอกสารมอบอำนาจร้องทุกข์ และติดตามให้ดำเนินการภายในอายุความ-...

Job Openings: position(s)

Posted at: June 8, 2020


นิติกร/ทนายความ

Barcelona Motor Co., Ltd.

Negotiable

(Law Jobs) 1. ดำเนินการร่างสัญญา ตรวจร่างสัญญา ตีความร่างสัญญา2. ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเอกสารสำคัญบริษัท3. จัดเตรียมเอกสาร ...

Job Openings: position(s)

Posted at: June 8, 2020


เจ้าหน้าที่ส่งเสริมนิติธรรมฝ่ายขาย

Thai Life Insurance

Negotiable

(Law Jobs) - สอบข้อเท็จจริงและรวบรวมหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา- จัดทำเอกสารมอบอำนาจร้องทุกข์ และติดตามให้ดำเนินการภายในอายุความ-...

Job Openings: position(s)

Posted at: June 7, 2020


นิติกร/ทนายความ

Barcelona Motor Co., Ltd.

Negotiable

(Law Jobs) 1. ดำเนินการร่างสัญญา ตรวจร่างสัญญา ตีความร่างสัญญา2. ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเอกสารสำคัญบริษัท3. จัดเตรียมเอกสาร ...

Job Openings: position(s)

Posted at: June 7, 2020


เจ้าหน้าที่ทีมข้อมูลภาคสนาม (ธุรการ) ฝ่ายกฎหมาย

Muang Thai Life

Negotiable

(Law Jobs) วัตถุประสงค์ของตำแหน่ง (Job Purpose)เป็นผู้รวบรวมข้อมูลของทีมสอบสภาวะ เรื่องการรับ-ส่งงาน ระหว่างผู้ใช้บริการกับทีมสอบส...

Job Openings: position(s)

Posted at: June 7, 2020


เจ้าหน้าที่ทีมข้อมูลภาคสนาม (ธุรการ) ฝ่ายกฎหมาย

Muang Thai Life

Negotiable

(Law Jobs) วัตถุประสงค์ของตำแหน่ง (Job Purpose)เป็นผู้รวบรวมข้อมูลของทีมสอบสภาวะ เรื่องการรับ-ส่งงาน ระหว่างผู้ใช้บริการกับทีมสอบส...

Job Openings: position(s)

Posted at: June 6, 2020


เจ้าหน้าที่ทีมข้อมูลภาคสนาม (ธุรการ) ฝ่ายกฎหมาย

Muang Thai Life

Negotiable

(Law Jobs) วัตถุประสงค์ของตำแหน่ง (Job Purpose)เป็นผู้รวบรวมข้อมูลของทีมสอบสภาวะ เรื่องการรับ-ส่งงาน ระหว่างผู้ใช้บริการกับทีมสอบส...

Job Openings: position(s)

Posted at: June 6, 2020


นิติกร/ทนายความ

Barcelona Motor Co., Ltd.

Negotiable

(Law Jobs) 1. ดำเนินการร่างสัญญา ตรวจร่างสัญญา ตีความร่างสัญญา2. ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเอกสารสำคัญบริษัท3. จัดเตรียมเอกสาร ...

Job Openings: position(s)

Posted at: June 6, 2020


เจ้าหน้าที่ส่งเสริมนิติธรรมฝ่ายขาย

Thai Life Insurance

Negotiable

(Law Jobs) - สอบข้อเท็จจริงและรวบรวมหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา- จัดทำเอกสารมอบอำนาจร้องทุกข์ และติดตามให้ดำเนินการภายในอายุความ-...

Job Openings: position(s)

Posted at: June 6, 2020


เจ้าหน้าที่ทีมข้อมูลภาคสนาม (ธุรการ) ฝ่ายกฎหมาย

Muang Thai Life

Negotiable

(Law Jobs) วัตถุประสงค์ของตำแหน่ง (Job Purpose)เป็นผู้รวบรวมข้อมูลของทีมสอบสภาวะ เรื่องการรับ-ส่งงาน ระหว่างผู้ใช้บริการกับทีมสอบส...

Job Openings: position(s)

Posted at: June 6, 2020


นิติกร/ทนายความ

Barcelona Motor Co., Ltd.

Negotiable

(Law Jobs) 1. ดำเนินการร่างสัญญา ตรวจร่างสัญญา ตีความร่างสัญญา2. ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเอกสารสำคัญบริษัท3. จัดเตรียมเอกสาร ...

Job Openings: position(s)

Posted at: June 5, 2020


เจ้าหน้าที่ส่งเสริมนิติธรรมฝ่ายขาย

Thai Life Insurance

Negotiable

(Law Jobs) - สอบข้อเท็จจริงและรวบรวมหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา- จัดทำเอกสารมอบอำนาจร้องทุกข์ และติดตามให้ดำเนินการภายในอายุความ-...

Job Openings: position(s)

Posted at: June 4, 2020


เจ้าหน้าที่ส่งเสริมนิติธรรมฝ่ายขาย

Thai Life Insurance

Negotiable

(Law Jobs) - สอบข้อเท็จจริงและรวบรวมหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา- จัดทำเอกสารมอบอำนาจร้องทุกข์ และติดตามให้ดำเนินการภายในอายุความ-...

Job Openings: position(s)

Posted at: June 4, 2020


เจ้าหน้าที่ส่งเสริมนิติธรรมฝ่ายขาย

Thai Life Insurance

Negotiable

(Law Jobs) - สอบข้อเท็จจริงและรวบรวมหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา- จัดทำเอกสารมอบอำนาจร้องทุกข์ และติดตามให้ดำเนินการภายในอายุความ-...

Job Openings: position(s)

Posted at: June 4, 2020


นิติกร/ทนายความ

Barcelona Motor Co., Ltd.

Negotiable

(Law Jobs) 1. ดำเนินการร่างสัญญา ตรวจร่างสัญญา ตีความร่างสัญญา2. ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเอกสารสำคัญบริษัท3. จัดเตรียมเอกสาร ...

Job Openings: position(s)

Posted at: June 4, 2020


เจ้าหน้าที่ส่งเสริมนิติธรรมฝ่ายขาย

Thai Life Insurance

Negotiable

(Law Jobs) - สอบข้อเท็จจริงและรวบรวมหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา- จัดทำเอกสารมอบอำนาจร้องทุกข์ และติดตามให้ดำเนินการภายในอายุความ-...

Job Openings: position(s)

Posted at: June 3, 2020


นิติกร/ทนายความ

Barcelona Motor Co., Ltd.

Negotiable

(Law Jobs) 1. ดำเนินการร่างสัญญา ตรวจร่างสัญญา ตีความร่างสัญญา2. ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเอกสารสำคัญบริษัท3. จัดเตรียมเอกสาร ...

Job Openings: position(s)

Posted at: April 28, 2020


เจ้าหน้าที่ส่งเสริมนิติธรรมฝ่ายขาย

Thai Life Insurance

Negotiable

(Law Jobs) - สอบข้อเท็จจริงและรวบรวมหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา- จัดทำเอกสารมอบอำนาจร้องทุกข์ และติดตามให้ดำเนินการภายในอายุความ-...

Job Openings: position(s)

Posted at: April 27, 2020


เจ้าหน้าที่ส่งเสริมนิติธรรมฝ่ายขาย

Thai Life Insurance

Negotiable

(Law Jobs) - สอบข้อเท็จจริงและรวบรวมหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา- จัดทำเอกสารมอบอำนาจร้องทุกข์ และติดตามให้ดำเนินการภายในอายุความ-...

Job Openings: position(s)

Posted at: April 26, 2020


เจ้าหน้าที่ส่งเสริมนิติธรรมฝ่ายขาย

Thai Life Insurance

Negotiable

(Law Jobs) - สอบข้อเท็จจริงและรวบรวมหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา- จัดทำเอกสารมอบอำนาจร้องทุกข์ และติดตามให้ดำเนินการภายในอายุความ-...

Job Openings: position(s)

Posted at: April 25, 2020


เจ้าหน้าที่ส่งเสริมนิติธรรมฝ่ายขาย

Thai Life Insurance

Negotiable

(Law Jobs) - สอบข้อเท็จจริงและรวบรวมหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา- จัดทำเอกสารมอบอำนาจร้องทุกข์ และติดตามให้ดำเนินการภายในอายุความ-...

Job Openings: position(s)

Posted at: April 25, 2020

Create Your Profile For FREE

Want companies to hunt you? Create a free profile with Joblnw today, and get job offers at your inbox.

Filter

Function

Location

Minimum Salary

Employment Type

Minimum Experience

Job level

Godly Companies

Jobs Near Law Jobs

Related category with Law Jobs

You might want to consider these categories:

Lawyer, Law Jobs

Joblnw Team