Financial/Banking Jobs Openings

The detailed list of all Financial/Banking Jobs openings: including job descriptions, minimum experiences, critereas, working location, salary, and how to apply for job online.

Sort By LatestSalary

Found 1,234 jobs opening


พนักงานบริการลูกค้าและแคชเชียร์

Home Product Center Public Company Limited

฿12,500-฿20,000

(Financial/Banking Jobs) หน้าที่หลักของแผนกบริการลูกค้า ได้แก่1. โอเปเรเตอร์2. การแจ้งสื่อ / ประชาสัมพันธ์3. บริการออกใบกำกับภาษี4. บริการออก Va...

Job Openings: position(s)

Posted at: July 14, 2020


Data Analyst (Supervisor)

ngern tid lor

Negotiable

(Financial/Banking Jobs) - Monitor วิเคราะห์ผลงาน วิเคราะห์ปัญหาพร้อมแนวทางการแก้ไข Project , Campaign , Activity และ Test Program ต่างๆของฝ่ายข...

Job Openings: position(s)

Posted at: July 14, 2020


เจ้าหน้าที่เทเลมาร์เก็ตติ้ง วางแผนการเงินให้ลูกค้าทางโทรศัพท์

Buddy D Broker Co., Ltd.

฿12,000-฿100,000 + Commission

(Financial/Banking Jobs) 1. ประชาสัมพันธ์และนำเสนอการวางแผนทางการเงินให้กับลูกค้าทางโทรศัพท์2. คอยติดตามผล และเก็บรายละเอียดของลูกค้าให้ครบถ้วน3....

Job Openings: 20 position(s)

Posted at: June 13, 2020พนักงานแคชเชียร์ สาขาจรัญสนิทวงศ์

Siam Makro PCL

(Financial/Banking Jobs) - รับชำระค่าสินค้า , ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า , นำส่งเงินค่าสินค้าที่ได้รับเพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนสำส่งธนาคาร- ง...

Job Openings: position(s)

Posted at: July 13, 2020


เจ้าหน้าที่สินเชื่อตลาดรถยนต์ (อุดรธานี, ขอนแก่น, สกลนคร, นครราชสีมา, อุบลราชธานี, ร้อยเอ็ด)

Singer Thailand Public Company Limited

(Financial/Banking Jobs) - รับผิดชอบยอดขายสินเชื่อ ผลิตภัณฑืต่างๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด- ควบคุมดูแลรับผิดชอบลูกหนี้ให้ชำระตามเกณฑ์ท...

Job Openings: position(s)

Posted at: July 13, 2020


Trainee/แคชเชียร์

Huasenghong Bestfood Co., Ltd.

(Financial/Banking Jobs) รับผิดชอบดูแลในส่วนงานบริการที่สาขา- ควบคุมมาตรฐานงานบริการลูกค้าหน้าร้าน - กระตุ้นยอดขาย - รักษาฐานลูกค้าเก่า และหาลูก...

Job Openings: position(s)

Posted at: July 12, 2020


หัวหน้าแผนกการเงิน

Barcelona Motor Co., Ltd.

Negotiable

(Financial/Banking Jobs) 1.ควบคุมการรับเงินสดและเช็คโดยตรวจสอบการออกใบเสร็จรับเงิน การลงบันทึกรายการรับและการนำฝากธนาคาร2.ควบคุมการจ่ายเงินสดและ...

Job Openings: position(s)

Posted at: July 12, 2020


เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านสินเชื่อ(หน่วยแทน) เพศชาย ประจำสาขาชะอำ จ.เพชรบุรี

ngern tid lor

Negotiable

(Financial/Banking Jobs) แนะนำผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าบริหารจัดการเรื่องการชำระเงินพร้อมทำตลาดเพื่อขยายฐานลูกค้าใหม่บริหารจัดการหนี้เสียดูแลจัดทำ A...

Job Openings: position(s)

Posted at: July 12, 2020


รับสมัครผู้จัดการแผนกบริการ&แคชเชียร์สาขาบิ๊กซีบางนา ติดกับห้างเซนทรัลบางนา

Home Product Center Public Company Limited

(Financial/Banking Jobs) รักงานบริการ พูดเก่ง มีความสนใจในงาน รักการขายสินค้า ชอบคุยกับลูกค้า บุคลิกภาพดี และหากสามารถทำบัญชีการเงิน ปิดรายรับรา...

Job Openings: position(s)

Posted at: July 12, 2020


เจ้าหน้าที่สินเชื่อตลาดรถยนต์ (เชียงใหม่, เชียงราย, พิษณุโลก, ลำปาง, เพชรบูรณ์, นครสวรรค์, ชัยนาท)

Singer Thailand Public Company Limited

(Financial/Banking Jobs) - รับผิดชอบยอดขายสินเชื่อ ผลิตภัณฑืต่างๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด- ควบคุมดูแลรับผิดชอบลูกหนี้ให้ชำระตามเกณฑ์ท...

Job Openings: position(s)

Posted at: July 11, 2020


พนักงาน - ขาย,แคชเชียร์,บริการลูกค้า สาขารัชดาภิเษก

Home Product Center Public Company Limited

฿18,000-฿20,500

(Financial/Banking Jobs) 1. บริหารยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย2.บริหารสินค้าให้พร้อมขาย3..ให้บริการลูกค้า...

Job Openings: position(s)

Posted at: July 11, 2020


พนักงานแคชเชียร์ สาขาอุดรธานี

Siam Makro PCL

Negotiable

(Financial/Banking Jobs) พนักงานบริการลูกค้า รับชาระเงิน...

Job Openings: position(s)

Posted at: July 10, 2020


แคชเชียร์ (สาขาเว็นทรัลพระราม 2)

Huasenghong Bestfood Co., Ltd.

Negotiable

(Financial/Banking Jobs) - รับผิดชอบการเงินของร้านในทุกๆด้าน เก็บเงินและทอนเงินลูกค้า ตรวจสอบเงินทอนประจำวัน- สั่งรายการอาหารเข้าครัว- จัดทำเอกส...

Job Openings: position(s)

Posted at: July 9, 2020


Supervisor- Admin (บัญชีการเงิน)

Siam Makro PCL

(Financial/Banking Jobs) หน้าที่ความรับผิดชอบ-จัดทำรายการรายรับ,รายจ่าย และงานด้านบัญชีของทางสาขาให้มีความถูกต้อง-เคลียเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง...

Job Openings: position(s)

Posted at: July 9, 2020


แคชเชียร์ ประจำเซ็นทรัลปิ่นเกล้า

Food Sun Co., Ltd.

Negotiable

(Financial/Banking Jobs) คิดเงินลูกค้าคิดเงิน ทอนเงินนำเงินฝากธนาคารช่วยงานบริการและงานภายในร้าน...

Job Openings: position(s)

Posted at: July 9, 2020


ผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน ประจำสาขาศาลายา

Siam Makro PCL

(Financial/Banking Jobs) • กำกับดูแล การจัดทำรายงานด้านบัญชีและการเงิน รวมทั้งการบันทึกยอดขายและค่าใช้จ่าย ให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามเวลาที่กำหนด ...

Job Openings: position(s)

Posted at: July 8, 2020


เจ้าหน้าที่สถิติ (ส่วนงานส่งเสริมคุณภาพ รพ.คู่สัญญา)

Thai Life Insurance

Negotiable

(Financial/Banking Jobs) - รับผิดชอบการจัดทำสถิติและรายงานเพื่อสนับสนุนการบริหารการจัดการของส่วนงานและสายงานสินไหมสุขภาพ ,ดูแลฐานข้อมูลโรงพยาบาล...

Job Openings: position(s)

Posted at: July 6, 2020


พนักงานแคชเชียร์ ประจำสาขาวังหิน

Siam Makro PCL

฿11,500-฿13,000

(Financial/Banking Jobs) - รับชำระค่าสินค้า , ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า , นำส่งเงินค่าสินค้าที่ได้รับเพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนสำส่งธนาคาร- ง...

Job Openings: position(s)

Posted at: July 6, 2020


เจ้าหน้าที่จัดการตราสารหนี้

Muang Thai Life

Negotiable

(Financial/Banking Jobs) 1.ประสานงานการลงทุนในตราสารหนี้ และผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆ ตาม Investment guideline ที่ได้รับการอนุมัติ ให้มีประสิทธิภ...

Job Openings: position(s)

Posted at: July 4, 2020


พนักงานบริการลูกค้า แคชเชียร์ (สาขาสามย่านมิตรทาวน์)

Home Product Center Public Company Limited

฿12,500-฿15,000

(Financial/Banking Jobs) บริหารยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายผลักดันการขายสินค้า NONMOVEบริหารจัดการกำลังพล...

Job Openings: position(s)

Posted at: July 4, 2020


เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา ประจำสาขาสันป่าก่อ (ใกล้ธนาคารเกียรตินาคิน)

ngern tid lor

Negotiable

(Financial/Banking Jobs) 1. นำเสนอ / ขายผลิตภัณฑ์ สินเชื่อและประกันให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ2. งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจส...

Job Openings: position(s)

Posted at: July 4, 2020


เจ้าหน้าที่ข้อมูลและสถิติสุรา-ออนเทรด-สายธุรกิจสุรา-หลักสี่ กรุงเทพฯ,อยุธยา,สระบุรี,สุราษฎร์ธานี

Thai Beverage PCL

Negotiable

(Financial/Banking Jobs) - จัดทำรายงานขายสินค้าและรายงานการเปรียบเทียบภาพรวมทั้งภาคการขายอย่างมีประสิทธิภาพ และทันตามกำหนดเวลา- จัดทำรายงานขายสิ...

Job Openings: position(s)

Posted at: June 30, 2020


เจ้าหน้าที่การเงิน

Thai Life Insurance

Negotiable

(Financial/Banking Jobs) - ดำเนินการรับชำระเงินสด/เช็ค จากลูกค้าพร้อมทั้งออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี- ดำเนินการตรวจนับเงินสดประจำวัน จัดพิมพ์ร...

Job Openings: position(s)

Posted at: June 30, 2020


เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา ประจำสาขาพร้าว จ.เชียงใหม่ (ข้างธนาคารกสิกรไทย)

ngern tid lor

Negotiable

(Financial/Banking Jobs) 1. นำเสนอ / ขายผลิตภัณฑ์ สินเชื่อและประกันให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ2. งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจส...

Job Openings: position(s)

Posted at: June 30, 2020


เจ้าหน้าที่ข้อมูลและสถิติสุรา-เอเย่นต์-สายธุรกิจสุรา-ขอนแก่น,สงขลา

Thai Beverage PCL

Negotiable

(Financial/Banking Jobs) - จัดทำรายงานขายสินค้าและรายงานการเปรียบเทียบภาพรวมทั้งภาคการขายอย่างมีประสิทธิภาพ และทันตามกำหนดเวลา- จัดทำรายงานขายสิ...

Job Openings: position(s)

Posted at: June 30, 2020


Customer Serviceให้บริการข้อมูลธนาคาร

3 RD Co., Ltd.

฿15,000-฿17,500

(Financial/Banking Jobs) - รับสายลูกค้ากลุ่มนักธุรกิจของทางธนาคารโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลธุการเงิน,สิทธิประโยชน์จากบัตรเครดิต และธุรกรรมของธนาคารอื...

Job Openings: position(s)

Posted at: June 30, 2020


หัวหน้าแผนกแคชเชียร์ สาขากาญจนบุรี

Siam Makro PCL

(Financial/Banking Jobs) ผู้จัดการแผนกต้อนรับส่วนหน้า (Section Manager-Check Out)ลักษณะงาน- ดูแลความเรียบร้อยของส่วนงาน Cashier , Reception เพื่...

Job Openings: position(s)

Posted at: June 30, 2020


Cashier Service ประจำร้าน mx cakes & bakery สาขาเซ็นทรัลพระราม 3

Thai Beverage PCL

Negotiable

(Financial/Banking Jobs) - ดูแลและจำหน่ายเบเกอร์รี่ ร้านเบเกอร์และขนมปังในศูนย์การค้า- อบขนมและดูแลทาร์ต...

Job Openings: position(s)

Posted at: June 28, 2020


เจ้าหน้าที่สินเชื่อตลาดรถยนต์ (อยุธยา, นครปฐม, ประจวบคีรีขันธ์, นครศรีธรรมราช, ลพบุรี, หาดใหญ่)

Singer Thailand Public Company Limited

(Financial/Banking Jobs) - รับผิดชอบยอดขายสินเชื่อ ผลิตภัณฑืต่างๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด- ควบคุมดูแลรับผิดชอบลูกหนี้ให้ชำระตามเกณฑ์ท...

Job Openings: position(s)

Posted at: June 27, 2020

Create Your Profile For FREE

Want companies to hunt you? Create a free profile with Joblnw today, and get job offers at your inbox.

Filter

Function

Location

Minimum Salary

Employment Type

Minimum Experience

Job level

Godly Companies