Jobs Openings at Southern Region

The detailed list of all jobs openings at Southern Region area, including job descriptions, minimum experiences, critereas, working location, salary, and how to apply for job online.

Sort By LatestSalary

Found 39 jobs opening

ผู้จัดการสาขาฝึกหัด ประจำสาขาระนอง

ngern tid lor

Negotiable

- รับผิดชอบการบริหารยอดขายสาขาให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด- บริหารทีมสาขาและพัฒนาทีมขายสาขา- วางแผนในการหาช่องทางด้านการต...

Job Openings: position(s)

Posted at: August 16, 2019


ร้านยาอมานาเภสัช จังหวัดยะลา

Pharmconnection

฿33,000-฿35,000

ร้านยาอมานาเภสัช จังหวัดยะลารับสมัครเภสัชกร 1 ตำแหน่ง ปรับเงินเดือนขึ้นทุกปีมีวันลาพักร้อนให้เวลาทำงาน 8.00-18.00น.(รวมพ...

Job Openings: 1 position(s)

Posted at: August 10, 2019


เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา ประจำสาขาหาดป่าตอง

ngern tid lor

Negotiable

- นำเสนอ/ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ- รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบใน...

Job Openings: position(s)

Posted at: August 9, 2019


เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา ประจำสาขาตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

ngern tid lor

Negotiable

- นำเสนอ/ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ- รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบใน...

Job Openings: position(s)

Posted at: August 6, 2019


ผู้จัดการสาขาฝึกหัด ประจำสาขาระนอง

ngern tid lor

Negotiable

- รับผิดชอบการบริหารยอดขายสาขาให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด- บริหารทีมสาขาและพัฒนาทีมขายสาขา- วางแผนในการหาช่องทางด้านการต...

Job Openings: position(s)

Posted at: August 4, 2019


พนักงานขาย SALE AREA จังหวัดพัทลุง ติดต่อคุณเดียว :065-3425532

Oppo Thai

1.บริหารควบคุมดูแล บริหารงานขายสินค้าประเภทโทรศัพท์มือถือ ให้ได้ตามเป้าหมายในแต่ละเดือน2.บริหารจัดการและวางแผนกระบวนการใ...

Job Openings: 2 position(s)

Posted at: August 3, 2019


เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา ประจำสาขาคลองแงะ อ.สะเดา จ.สงขลา

ngern tid lor

Negotiable

- นำเสนอ/ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ- รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบใน...

Job Openings: position(s)

Posted at: August 3, 2019


เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา ประจำสาขาสี่แยกต้นเสมอ จ.ตรัง

ngern tid lor

Negotiable

- นำเสนอ/ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ- รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบใน...

Job Openings: position(s)

Posted at: August 3, 2019


เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินภาคสนาม เพศชาย ประจำสาขา ภูเก็ต พังงา **ด่วนมาก**

ACS Servicing (Thailand) Co., Ltd

Negotiable

1.ติดต่อลูกค้าเพื่อจัดเก็บหนี้ โทรศัพท์หาลูกค้า ,ออกเก็บเงินลูกค้าที่นัดมอบหมาย , Survey ลูกค้าทีไม่สามารถติดต่อได้2. ต...

Job Openings: position(s)

Posted at: August 2, 2019


เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา ประจำสาขาสุราษฎร์ธานี สาขาถนนชนเกษม สาขาพุนพิน สาขากาญจนดิษฐ์

ngern tid lor

Negotiable

- นำเสนอ/ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ- รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบใน...

Job Openings: position(s)

Posted at: August 1, 2019


เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน (ประจำสาขาหาดใหญ่)

ACS Servicing (Thailand) Co., Ltd

Negotiable

ติดต่อประสานงานเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์...

Job Openings: position(s)

Posted at: August 1, 2019


ผู้จัดการสาขาฝึกหัด ประจำสาขาระนอง

ngern tid lor

Negotiable

- รับผิดชอบการบริหารยอดขายสาขาให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด- บริหารทีมสาขาและพัฒนาทีมขายสาขา- วางแผนในการหาช่องทางด้านการตล...

Job Openings: position(s)

Posted at: July 25, 2019


หัวหน้าแผนกบุคคล (HR Supervisor) สาขาราไวย์

Siam Makro PCL

Negotiable

งาน HR ประจำสาขา เช่น Recruit,Training,ปฐมนิเทศ,Payroll,สวัสดิการ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย...

Job Openings: position(s)

Posted at: July 12, 2019


เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน (ประจำสาขาหาดใหญ่)

ACS Servicing (Thailand) Co., Ltd

Negotiable

ติดต่อประสานงานเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์...

Job Openings: position(s)

Posted at: July 1, 2019


พนักงานขาย SALE AREA จังหวัดพัทลุง ติดต่อคุณเดียว :065-3425532

Oppo Thai

Negotiable

1.บริหารควบคุมดูแล บริหารงานขายสินค้าประเภทโทรศัพท์มือถือ ให้ได้ตามเป้าหมายในแต่ละเดือน2.บริหารจัดการและวางแผนกระบวนการใ...

Job Openings: position(s)

Posted at: June 28, 2019


เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง ประจำสาขาถลาง , ภูเก็ต

Eakachai Distribution System Co. Ltd. (Tesco Lotus)

Negotiable

- เปิด และ ปิด เครื่องจักร ตามมาตรฐานการเดินเครื่องจักรที่ดี- ดำเนินการซ่อมบำรุง อาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์ ตามแผนงานบ...

Job Openings: position(s)

Posted at: June 27, 2019


ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส สาขาท้ายเหมือง จ.พังงา

Eakachai Distribution System Co. Ltd. (Tesco Lotus)

Negotiable

- ช่วยเหลือผู้จัดการสาขา บริหารยอดขาย,สินค้าคงคลัง, ค่าใช้จ่ายและทีมงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย- รักษามาตรฐานร้านและบริการ- ...

Job Openings: position(s)

Posted at: June 26, 2019


เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน (ประจำสาขาหาดใหญ่)

ACS Servicing (Thailand) Co., Ltd

Negotiable

ติดต่อประสานงานเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์...

Job Openings: position(s)

Posted at: June 26, 2019


พนักงานปฏิบัติการ เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส จ.ภูเก็ต

Eakachai Distribution System Co. Ltd. (Tesco Lotus)

Negotiable

- แคชเชียร์- จัดเรียงสินค้า- บริการลูกค้า- ตรวจรับสินค้าสาขาที่เปิดรับ- สาขาหมู่บ้านอนุภาษ- สาขาตลาดถลาง- สาขาหาดราไวย์-...

Job Openings: position(s)

Posted at: June 26, 2019


ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส จ.ภูเก็ต

Eakachai Distribution System Co. Ltd. (Tesco Lotus)

Negotiable

- ช่วยเหลือผู้จัดการสาขา บริหารยอดขาย,สินค้าคงคลัง, ค่าใช้จ่ายและทีมงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย- รักษามาตรฐานร้านและบริการ- ...

Job Openings: position(s)

Posted at: June 12, 2019


ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส สาขาท้ายเหมือง จ.พังงา

Eakachai Distribution System Co. Ltd. (Tesco Lotus)

Negotiable

- ช่วยเหลือผู้จัดการสาขา บริหารยอดขาย,สินค้าคงคลัง, ค่าใช้จ่ายและทีมงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย- รักษามาตรฐานร้านและบริการ- ...

Job Openings: position(s)

Posted at: June 11, 2019


พนักงานปฏิบัติการ เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส จ.ภูเก็ต

Eakachai Distribution System Co. Ltd. (Tesco Lotus)

Negotiable

- แคชเชียร์- จัดเรียงสินค้า- บริการลูกค้า- ตรวจรับสินค้าสาขาที่เปิดรับ- สาขาหมู่บ้านอนุภาษ- สาขาตลาดถลาง- สาขาหาดราไวย์-...

Job Openings: position(s)

Posted at: June 11, 2019


เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ประจำภาคใต้ /จ.ภูเก็ต, พังงา

ngern tid lor

Negotiable

- การชำระค่างวดของสาขา- ออกใบเสร็จให้ลูกค้า- รับผิดชอบงานด้านการเงิน - รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการ...

Job Openings: position(s)

Posted at: June 11, 2019


ผู้จัดการสาขาฝึกหัด ประจำสาขาระนอง

ngern tid lor

Negotiable

- รับผิดชอบการบริหารยอดขายสาขาให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด- บริหารทีมสาขาและพัฒนาทีมขายสาขา- วางแผนในการหาช่องทางด้านการตล...

Job Openings: position(s)

Posted at: May 31, 2019


พนักงานขาย SALE AREA จังหวัดพัทลุง ติดต่อคุณเดียว :065-3425532

Oppo Thai

Negotiable

1.บริหารควบคุมดูแล บริหารงานขายสินค้าประเภทโทรศัพท์มือถือ ให้ได้ตามเป้าหมายในแต่ละเดือน2.บริหารจัดการและวางแผนกระบวนการใ...

Job Openings: position(s)

Posted at: May 30, 2019


Senior Area Owner เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี

True Corporation PCL.

เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท

- วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าในพื้นที่ Street Cap/ตำบล ที่รับผิดชอบ พร้อมดำเนินการเยี่ยมเยียนลูกค้า (Household visit) เพื่อวาง...

Job Openings: 2 position(s)

Posted at: May 26, 2019


เจ้าหน้าที่กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ (ประจำภูเก็ต พังงา สุราษฎร์ฯ)

True Corporation PCL.

- การพัฒนาชุมชน เช่น การสำรวจข้อมูลเบื้องต้นเพื่อจัดทำแผนงาน การแสวงหาผู้นำชุมชนเพื่อเป็นที่ปรึกษางานพัฒนาชุมชน การดำเนิ...

Job Openings: 10 position(s)

Posted at: May 24, 2019


Sales Manager จังหวัดนครศรีธรรมราช

True Corporation PCL.

Negotiable

ความรับผิดชอบหลัก :1. Planning • วิเคราะห์จำนวนและรายได้ของประชากร จำนวนครัวเรือน ภูมิศาสตร์ในจังหวัดที่รับผิดชอบ ตลอดจน...

Job Openings: 2 position(s)

Posted at: May 23, 2019


Sales Manager จังหวัดพัทลุง

True Corporation PCL.

Negotiable

ความรับผิดชอบหลัก :1. Planning • วิเคราะห์จำนวนและรายได้ของประชากร จำนวนครัวเรือน ภูมิศาสตร์ในจังหวัดที่รับผิดชอบ ตลอดจน...

Job Openings: 2 position(s)

Posted at: May 23, 2019


Sales Manager จังหวัดสงขลา

True Corporation PCL.

Negotiable

ความรับผิดชอบหลัก : 1. Planning • วิเคราะห์จำนวนและรายได้ของประชากร จำนวนครัวเรือน ภูมิศาสตร์ในจังหวัดที่รับผิดชอบ ตลอดจ...

Job Openings: 2 position(s)

Posted at: May 23, 2019

รับข้อมูลอัพเดทงานมาใหม่ล่าสุดก่อนใคร

ฝากประวัติไว้ก่อนสิครับ เมื่อมีงานตามข้อมูลที่เลือกขึ้นมา คุณจะได้รับการแจ้งเตือนในทันทีครับ ฝากประวัติฟรี 100% ครับ

Filter

Function

Location

Minimum Salary

Employment Type

Minimum Experience

Job level

Job at Joblnw Co.Ltd.
Job at Joblnw Co.Ltd.
Job at Joblnw Co.Ltd.
Job at Toyota Motor Thailand Co., Ltd.
Job at 1577 Home Shopping Co., Ltd.
Job at Joblnw Co.Ltd.
Job at Siam Makro PCL
Job at Central Watson Company Limited
Job at Digital Rich Co.,Ltd.
Job at UNIQLO (Thailand) Co., Ltd
Job at Berli Jucker Public Company Limited
Job at The Siam Cement Public Company Limited