Jobs Openings at Northen Region

The detailed list of all jobs openings at Northen Region area, including job descriptions, minimum experiences, critereas, working location, salary, and how to apply for job online.

Sort By LatestSalary

Found 63 jobs opening


พนักงานทั่วไปฝ่ายคลังสินค้า

Larp Thavee Phan Group Co., Ltd.

(Northen Region) ยกของจัดเก็บของเข้าที่ทำความสะอาดภายคลังสินค้าจัดของขึ้นรถอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย...

Job Openings: 1 position(s)

Posted at: June 4, 2020


ธุรการฝ่ายจัดซื้อ

Larp Thavee Phan Group Co., Ltd.

(Northen Region) งานธุรการและเอกสารด้านจัดซื้อหาสินค้าเปรียบเทียบราคา ต่อรองราคาประสานงานกับ Supplier ทำใบเสนอราคาขับรถยนต์ได้และมีใบขับข...

Job Openings: 1 position(s)

Posted at: June 4, 2020


เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี – TBR (จ.เชียงใหม่)

Thai Beverage PCL

Negotiable

(Northen Region) → จัดทำบันทึกรายงานเอกสารทางบัญชี การเงิน ดูแลการเบิกจ่ายเงินสดย่อย ให้ถูกต้อง→ ตรวจนับสินค้าคงเหลือและจัดทำรายงานประจำ...

Job Openings: position(s)

Posted at: July 2, 2020


ผู้จัดการฝ่ายอาหารสดประจำสาขาลำปาง

Siam Makro PCL

Negotiable

(Northen Region) 1. ผลักดันยอดขายของแผนกอาหารสดและรับผิดชอบในกำไรและขาดทุนของแผนกกำไรขั้นต้นการบริหารจัดการความสูญเสีย และงบประมาณทางด้า...

Job Openings: position(s)

Posted at: June 30, 2020


ผู้จัดการส่วนอาหารแช่แข็ง สาขาลำพูน

Siam Makro PCL

Negotiable

(Northen Region) • มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกอาหารแช่แข็ง ตามความต้องการของลูกค้า• ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประ...

Job Openings: position(s)

Posted at: June 29, 2020


พนักงานจัดเรียงสินค้าอาหารสด สาขาลำพูน

Siam Makro PCL

Negotiable

(Northen Region) - ตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนรับ , เบิกสินค้าจากแผนก GR เพื่อนำมาวางจำหน่ายบริเวณจุดขาย- นัด Stock สินค้า , ตรวจสอบปริมาณสิ...

Job Openings: position(s)

Posted at: June 28, 2020


เลขานุการผู้จัดการสาขา ประจำสาขาลำปาง

Siam Makro PCL

Negotiable

(Northen Region) 1. รับและกระจายข่าวสารหรือข้อมูลที่ได้รับจาก Email, Fax, จดหมาย ให้กับแผนกต่าง ๆ ได้ทราบ2. จัดทำรายงานประจำวัน ประจำเดื...

Job Openings: position(s)

Posted at: June 26, 2020


เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา ประจำสาขาปาย (ตรงข้ามปั้มปตท.)

ngern tid lor

Negotiable

(Northen Region) 1. นำเสนอ / ขายผลิตภัณฑ์ สินเชื่อและประกันให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ2. งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจส...

Job Openings: position(s)

Posted at: June 25, 2020


พนักงานขายและต้อนรับหน้าร้าน

Raspberry spa

(Northen Region) -ต้อนรับลูกค้าหน้าร้าน- รับ โทรศัพท์ ลูกค้า-ตอบ Line ลูกค้า- โปรโมทร้านผ่านระบบอินเตอร์เน็ต- ขายคอร์ส นวด - บริหารจัดกา...

Job Openings: position(s)

Posted at: June 24, 2020


ผู้จัดการส่วนสินค้าอุปโภค (Section Manager - Non Food) ประจำสาขา ฝาง

Siam Makro PCL

(Northen Region) • กำกับดูแลพนักงานให้จัดเรียงสินค้าให้เพียงพอ และนำสินค้ามาเติมให้เหมาะสม, ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจรับสินค้า ผู้...

Job Openings: position(s)

Posted at: June 20, 2020


ผู้จัดการส่วนอาหารแช่แข็ง (Section Manager - Frozen) สาขาลำปาง

Siam Makro PCL

(Northen Region) • มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกอาหารแช่แข็ง ตามความต้องการของลูกค้า• ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประ...

Job Openings: position(s)

Posted at: June 12, 2020


ผู้จัดการส่วนอาหารแช่แข็ง (Section Manager - Frozen) สาขาลำปาง

Siam Makro PCL

(Northen Region) • มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกอาหารแช่แข็ง ตามความต้องการของลูกค้า• ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประ...

Job Openings: position(s)

Posted at: June 6, 2020


ผู้จัดการฝ่ายอาหารสดประจำสาขาลำปาง

Siam Makro PCL

Negotiable

(Northen Region) 1. ผลักดันยอดขายของแผนกอาหารสดและรับผิดชอบในกำไรและขาดทุนของแผนกกำไรขั้นต้นการบริหารจัดการความสูญเสีย และงบประมาณทางด้า...

Job Openings: position(s)

Posted at: June 3, 2020


ผู้จัดการฝ่ายอาหารสดประจำสาขาลำปาง

Siam Makro PCL

Negotiable

(Northen Region) 1. ผลักดันยอดขายของแผนกอาหารสดและรับผิดชอบในกำไรและขาดทุนของแผนกกำไรขั้นต้นการบริหารจัดการความสูญเสีย และงบประมาณทางด้า...

Job Openings: position(s)

Posted at: June 3, 2020


เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี – TBR (จ.เชียงใหม่)

Thai Beverage PCL

Negotiable

(Northen Region) → จัดทำบันทึกรายงานเอกสารทางบัญชี การเงิน ดูแลการเบิกจ่ายเงินสดย่อย ให้ถูกต้อง→ ตรวจนับสินค้าคงเหลือและจัดทำรายงานประจำ...

Job Openings: position(s)

Posted at: May 30, 2020


ผู้จัดการสาขาฝึกหัด สาขาพร้าว (ใกล้ธนาคารกสิกรไทย สาขาพร้าว) จังหวัดเชียงใหม่

ngern tid lor

Negotiable

(Northen Region) 1. รับผิดชอบการบริหารยอดขายสาขาให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด2. บริหารทีมสาขาและพัฒนาทีมขายสาขา3. วางแผนในการหาช่องทางด้านก...

Job Openings: position(s)

Posted at: May 30, 2020


เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา ประจำสาขาป่าซาง (ถ.ลำพูน-ลี้ ตรงข้า ธ.กสิกรไทย)

ngern tid lor

Negotiable

(Northen Region) - นำเสนอ/ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ- รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบใน...

Job Openings: position(s)

Posted at: May 28, 2020


พนักงานช่างซ่อมบำรุง ( สาขาแม่สาย )

Siam Makro PCL

(Northen Region) - รับผิดชอบงานซ่อมบำรุงภายในสาขา งานไฟฟ้า, งานสาธารณูปโภค , บ่อบำบัด , CCTV , ระบบ generator , อุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดภายใน...

Job Openings: position(s)

Posted at: May 25, 2020


เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี – TBR (จ.เชียงใหม่)

Thai Beverage PCL

Negotiable

(Northen Region) → จัดทำบันทึกรายงานเอกสารทางบัญชี การเงิน ดูแลการเบิกจ่ายเงินสดย่อย ให้ถูกต้อง→ ตรวจนับสินค้าคงเหลือและจัดทำรายงานประจำ...

Job Openings: position(s)

Posted at: May 24, 2020


ผู้จัดการแผนกการจัดส่งสินค้า

Siam Makro PCL

(Northen Region) - ดูแลรับผิดชอบแผนก OCS สนับสนุนการปฎิบัติการ จัดสินค้าเพื่อเตรียมนาส่งในส่วนงานนี้ประกอบด้วย ส่วนงานหยิบสินค้า งานจัดแ...

Job Openings: position(s)

Posted at: May 24, 2020


ผู้จัดการแผนกการจัดส่งสินค้า

Siam Makro PCL

(Northen Region) - ดูแลรับผิดชอบแผนก OCS สนับสนุนการปฎิบัติการ จัดสินค้าเพื่อเตรียมนาส่งในส่วนงานนี้ประกอบด้วย ส่วนงานหยิบสินค้า งานจัดแ...

Job Openings: position(s)

Posted at: May 23, 2020


ผู้จัดการแผนกจัดส่งสินค้า สาขา น่าน

Siam Makro PCL

Negotiable

(Northen Region) - ดูแลรับผิดชอบแผนก OCS สนับสนุนการปฎิบัติการ จัดสินค้าเพื่อเตรียมนาส่งในส่วนงานนี้ประกอบด้วย ส่วนงานหยิบสินค้า งานจัดแ...

Job Openings: position(s)

Posted at: May 23, 2020


20 มีนาคม 2563 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา ณ สาขาเชียงใหม่ (ตรงข้ามศูนย์ฮีโน่เชียงใหม่)

ngern tid lor

Negotiable

(Northen Region) 1. นำเสนอ / ขายผลิตภัณฑ์ สินเชื่อและประกันให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ2. งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจส...

Job Openings: position(s)

Posted at: May 23, 2020


ผู้จัดการสาขาฝึกหัด สาขาพร้าว (ใกล้ธนาคารกสิกรไทย สาขาพร้าว) จังหวัดเชียงใหม่

ngern tid lor

Negotiable

(Northen Region) 1. รับผิดชอบการบริหารยอดขายสาขาให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด2. บริหารทีมสาขาและพัฒนาทีมขายสาขา3. วางแผนในการหาช่องทางด้านก...

Job Openings: position(s)

Posted at: May 22, 2020


ผู้จัดการสาขาฝึกหัด สาขาพร้าว (ใกล้ธนาคารกสิกรไทย สาขาพร้าว) จังหวัดเชียงใหม่

ngern tid lor

Negotiable

(Northen Region) 1. รับผิดชอบการบริหารยอดขายสาขาให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด2. บริหารทีมสาขาและพัฒนาทีมขายสาขา3. วางแผนในการหาช่องทางด้านก...

Job Openings: position(s)

Posted at: May 22, 2020


HR Supervisor ประจำแม็คโคร สาขาฝาง

Siam Makro PCL

Negotiable

(Northen Region) -รับผิดชอบด้านบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ของสโตร์ และการรับสมัครบุคคลากรทดแทนตำแหน่งที่ว่างตามข้อกำหนดของแม็คโคร -จัดเตร...

Job Openings: position(s)

Posted at: May 20, 2020


พนักงานช่างซ่อมบำรุง ( สาขาแม่สาย )

Siam Makro PCL

(Northen Region) - รับผิดชอบงานซ่อมบำรุงภายในสาขา งานไฟฟ้า, งานสาธารณูปโภค , บ่อบำบัด , CCTV , ระบบ generator , อุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดภายใน...

Job Openings: position(s)

Posted at: May 16, 2020


ผู้จัดการสาขาฝึกหัด สาขาแม่ต๋ำ (ใกล้ ธ.กสิกรไทย สาขาแม่ต๋ำ) จังหวัดเชียงพะเยา

ngern tid lor

Negotiable

(Northen Region) 1. รับผิดชอบการบริหารยอดขายสาขาให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด2. บริหารทีมสาขาและพัฒนาทีมขายสาขา3. วางแผนในการหาช่องทางด้านก...

Job Openings: position(s)

Posted at: May 14, 2020


HR Supervisor ประจำแม็คโคร สาขาฝาง

Siam Makro PCL

Negotiable

(Northen Region) -รับผิดชอบด้านบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ของสโตร์ และการรับสมัครบุคคลากรทดแทนตำแหน่งที่ว่างตามข้อกำหนดของแม็คโคร -จัดเตร...

Job Openings: position(s)

Posted at: May 13, 2020


ผู้จัดการสาขาฝึกหัด สาขาบ้านดู่ (เยื้องโชว์รูมฮอนด้าวิง สาขาบ้านดู่) จังหวัดเชียงราย

ngern tid lor

Negotiable

(Northen Region) 1. รับผิดชอบการบริหารยอดขายสาขาให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด2. บริหารทีมสาขาและพัฒนาทีมขายสาขา3. วางแผนในการหาช่องทางด้านก...

Job Openings: position(s)

Posted at: May 10, 2020

Create Your Profile For FREE

Want companies to hunt you? Create a free profile with Joblnw today, and get job offers at your inbox.

Filter

Function

Location

Minimum Salary

Employment Type

Minimum Experience

Job level

Godly Companies