Jobs Openings at Bangkok

The detailed list of all jobs openings at Bangkok area, including job descriptions, minimum experiences, critereas, working location, salary, and how to apply for job online.

Sort By LatestSalary

Found 6,281 jobs opening


คนขับรถส่งสินค้า

Bitec Enterprise Co., Ltd.

Negotiable

(Bangkok) - ขับรถรับส่งสินค้า แพ็คสินค้า และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย...

Job Openings: position(s)

Posted at: July 2, 2020


พนักงานแผนกเนื้อสัตว์ สาขาประจวบคีรีขันธ์

Siam Makro PCL

Negotiable

(Bangkok) รับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมาย...

Job Openings: position(s)

Posted at: July 2, 2020


เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (สาขาพระราม 9)

Bewell Infinity 888 Co.,Ltd.

Negotiable

(Bangkok) - ขายสินค้าของบริษัทฯ ทำยอดขาย สรรหากลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่- ดูแลประสานงานกับลูกค้าเก่า-เก็บเช็ค เก็บเงินสดให้กับทางบริ...

Job Openings: position(s)

Posted at: July 2, 2020


Sales Executive

Bitec Enterprise Co., Ltd.

Negotiable

(Bangkok) - จัดทำแผนการขายและแผนการเข้าพบลูกค้า นำเสนอสินค้าให้กับลูกค้า- ให้ข้อมูลลูกค้า, ขายสินค้าและปิดการขาย- ติดต่อประสานงาน...

Job Openings: position(s)

Posted at: July 2, 2020


เจ้าหน้าที่บริการงานสาขา

Thai Life Insurance

Negotiable

(Bangkok) – ให้บริการอนุมัติงานนอกอำนาจสาขา ผ่านช่องทางต่างๆ ดูแลและกำกับงานออกกรมธรรม์ และงานออกบัตรประจำตัวผู้เอาประกันทดแทน ให...

Job Openings: position(s)

Posted at: July 2, 2020


ผู้จัดการประจำสาขา (Studio Manager)

Absolute Pilates Co., Ltd.

(Bangkok) 1. ดูแลและบริหารการขายของสาขาให้บรรลุเป้าหมาย2. ติดตามผลและดูแลลูกค้าให้ได้รับการบริการที่ประทับใจและพึงพอใจมากที่สุด3....

Job Openings: position(s)

Posted at: July 2, 2020


เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (สาขาพระราม9)

Bewell Infinity 888 Co.,Ltd.

(Bangkok) - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ และ ร่วมงานกับทีมงาน workshop/mini workshop-ช่วยทีมขาย เสนอขายสินค้า-การแจ้งโปรโมชั่น...

Job Openings: position(s)

Posted at: July 2, 2020


Junior Programmer(CRC Tower, All Seasons Place)

Fonix Co., Ltd.

(Bangkok) ทักษะการเขียนโปรแกรม• C #, C # .net• Jquery• JAVA Script• Html• XML• XQuery (ไม่บังคับ)ทักษะการใช้ฐานข้อมูล• เซิร์ฟเวอร...

Job Openings: position(s)

Posted at: July 2, 2020


เจ้าหน้าที่บริหารประสบการณ์ลูกค้า ( เจ้าหน้าที่อาวุโส )

Thai Life Insurance

Negotiable

(Bangkok) 1. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ริเริ่ม และกำกับดูแลโครงการด้าน- วิเคราะห์ข้อมูลการตลาด และธุรกรรมประกันชีวิต (Marketing and ...

Job Openings: position(s)

Posted at: July 1, 2020


เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา ประจำสาขาตลาดบ้านเหนือแม่สอด (ข้างตลาดสดบ้านเหนือ) จ.ตาก

ngern tid lor

Negotiable

(Bangkok) 1. นำเสนอ / ขายผลิตภัณฑ์ สินเชื่อและประกันให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ2. งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจส...

Job Openings: position(s)

Posted at: July 1, 2020


Supervisor TeleSale

3 RD Co., Ltd.

(Bangkok) - ดูแลทีมขายให้ได้ยอดขายตามที่บริษัทตั้งเป้าหมาย- วางแผนการและให้ความช่วยเหลือทีม แก้ไขปัญหา ติดต่อประสานงาน- ทำงานสรุป...

Job Openings: position(s)

Posted at: July 1, 2020


Appointment Officer (ผู้ช่วยที่ปรึกษางานบริการ)

Barcelona Motor Co., Ltd.

Negotiable

(Bangkok) - สอบถามข้อมูล,จัดทำประวัติลูกค้า- จัดทำกำหนดเวลานัดหมายกับลูกค้าและบันทึกข้อมูล- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้...

Job Openings: position(s)

Posted at: July 1, 2020


ช่างยนต์

Barcelona Motor Co., Ltd.

Negotiable

(Bangkok) ** บริการซ่อมเครื่องยนต์ ** บริการซ่อมบำรุงรถยนต์** เปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ต่างๆ ** เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ** ตรวจเช็คระย...

Job Openings: position(s)

Posted at: July 1, 2020


พนักงานธุรการคลังสินค้า

Bitec Enterprise Co., Ltd.

Negotiable

(Bangkok) - บันทึกข้อมูลเอกสารฝ่ายผลิต- ตรวจบันทึกคุณภาพวัสดุ- รวบรวมข้อมูลสรุปรายงานให้กับผู้บังคับบัญชา- จัดทำและจัดเก็บเอกสารท...

Job Openings: position(s)

Posted at: July 1, 2020


เจ้าหน้าที่ธุรการขาย ออนไลน์

Rabbit (Thailand)

Negotiable

(Bangkok) 1. ตอบคำถามลูกค้า 2. รับโทรศัพท์- ติดต่อประสานงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกบริษัท3. จัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง4. งานอื่...

Job Openings: position(s)

Posted at: July 1, 2020


Co-Production (ฝ่ายขาย)

GMM Grammy Public Company Limited

Negotiable

(Bangkok) - ประสานงานระหว่างฝ่ายขายและฝ่ายผลิตรายการ/ละคร...

Job Openings: position(s)

Posted at: July 1, 2020


พนักงานรับโทรศัพท์ สาขาดอนเมือง

Ecocar

Negotiable

(Bangkok) 1.รับ Booking ทางโทรศัพท์ ,Line ,E-mail,Facebook page ,chat online และบันทึกข้อมูลใน CRM system2.ทำใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี...

Job Openings: position(s)

Posted at: July 1, 2020


IT Support(ประจำที่ ร.พ.พญาไท 2)

Fonix Co., Ltd.

(Bangkok) วัน-เวลาปฏิบัติงาน สัปดาห์ละ 5 วัน โดยมีวันหยุดสัปดาห์ละ 2 วัน ตามตารางเวร/กะที่กำหนด รอบเวลาเข้างานมี 3 กะ รอบคือ กะที...

Job Openings: position(s)

Posted at: July 1, 2020


เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าประกันกลุ่ม

Muang Thai Life

Negotiable

(Bangkok) หน้าที่ความรับผิดชอบ1.จัดเก็บบันทึกข้อมูล , รายละเอียดการแจ้งเข้า - ออก ตามแผนประกัน 2.สรุปข้อมูล (Report) อัตราค่าเบี้...

Job Openings: position(s)

Posted at: July 1, 2020


ฝ่ายทรัพยากรบุคคล/Admin

Bitec Enterprise Co., Ltd.

Negotiable

(Bangkok) ทำจ่ายค่าแรงคนงาน,แจ้งเข้าแจ้งออกประกันสังคม,งานธุรการต่างๆ ,ประสานงานภายในบริษัทฯ...

Job Openings: position(s)

Posted at: July 1, 2020


Sale Support Officer (สัญญาจ้างปีต่อปี)

Muang Thai Life

Negotiable

(Bangkok) - งานด้านเอกสาร- ประสานงานภายในและภายนอกองค์กร- ติดตามและตรวจสอบความสมบูรณ์ของงาน- ติดตามงานต่ออายุใบอนุญาติ- บริการหลั...

Job Openings: position(s)

Posted at: July 1, 2020


ผู้จัดการส่วนอาหารทะเล (Fish & seafood) สาขากำแพงเพชร

Siam Makro PCL

(Bangkok) - มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกจำพวก ปลา และอาหารทะเลตามความต้องการของลูกค้า- ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ...

Job Openings: position(s)

Posted at: July 1, 2020


IT Support (ประจำไอคอนสยาม)

Fonix Co., Ltd.

(Bangkok) มีใจรักในงานบริการ / มีบุคลิคดีภาพดี /สุภาพเรียบร้อย / มีความรับผิดชอบ มีความรู้ความสามารถในการแก้ไขปัญหา เครื่องคอมพิว...

Job Openings: position(s)

Posted at: June 30, 2020


เจ้าหน้าที่เตรียมงาน ก่อนและหลังพิมพ์

Cover Print Co., Ltd.

Negotiable

(Bangkok) เตรียมงานและเก็บงาน ทั้ง ก่อนและหลังพิมพ์...

Job Openings: position(s)

Posted at: June 30, 2020


Digital Marketing (สาขาพระราม 9 และ สาขาเชียงใหม่)

Bewell Infinity 888 Co.,Ltd.

(Bangkok) contact และขาย software ระบบที่ช่วยจัดการด้านออนไลน์ ให้กับเจ้าของกิจการ...

Job Openings: position(s)

Posted at: June 30, 2020


เจ้าหน้าที่กิจกรรมการตลาด

Thai Life Insurance

Negotiable

(Bangkok) - ประสานงานกับผู้บริหารฝ่ายขายและหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมให้สำเร็จตามแผนที่วางไว้- ประสานงานก...

Job Openings: position(s)

Posted at: June 30, 2020


Digital Marketing (Urgent)

Absolute Pilates Co., Ltd.

(Bangkok) 1. Generate monthly reports on our marketing campaign’s performance on Google Analytics2. Execute Google Adword Campaig...

Job Openings: position(s)

Posted at: June 30, 2020


หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรม-ลาดหญ้า กรุงเทพ

Singer Thailand Public Company Limited

Negotiable

(Bangkok) -สรรหาพนักงานขาย -จัดดำเนินการฝึกอบรม-ดูแลความเรียบร้อยภายในศูนย์ฝึกอบรม-กระตุ้นยอดขายของพนักงานขาย-บันทึกสถิติในระบบแล...

Job Openings: position(s)

Posted at: June 30, 2020


พนักงานส่งมอบรถเช่า สาขานนทบุรี

Ecocar

Negotiable

(Bangkok) 1.บริการส่งมอบรถยนต์ ให้ลูกค้า 2.จัดเตรียมรถยนต์ ล้างรถยนต์ ให้ลูกค้า 3.วางแผนบำรุงรักษารถยนต์4.ตรวจเชครถยนต์ ให้พร้อมใ...

Job Openings: position(s)

Posted at: June 30, 2020


Junior Programmer(CRC Tower, All Seasons Place)

Fonix Co., Ltd.

(Bangkok) ทักษะการเขียนโปรแกรม• C #, C # .net• Jquery• JAVA Script• Html• XML• XQuery (ไม่บังคับ)ทักษะการใช้ฐานข้อมูล• เซิร์ฟเวอร...

Job Openings: position(s)

Posted at: June 30, 2020

Create Your Profile For FREE

Want companies to hunt you? Create a free profile with Joblnw today, and get job offers at your inbox.

Filter

Function

Location

Minimum Salary

Employment Type

Minimum Experience

Job level

Godly Companies