Jobs Openings at Bangkok

The detailed list of all jobs openings at Bangkok area, including job descriptions, minimum experiences, critereas, working location, salary, and how to apply for job online.

Sort By LatestSalary

Found 3771 jobs opening

พนักงานขาย สาขาลาดพร้าว

Ecocar

(Bangkok) 1.รับจองรถยนต์ทางโทรศัพท์ ตอบ Line@,Facebbok page2.ทำเอกสารใบเสร็จ,สัญญาเช่า3.จัดทำตารางงานประจำวัน ตารางรถว่าง และมอบห...

Job Openings: position(s)

Posted at: December 11, 2019


Computer Graphic

GMM Grammy Public Company Limited

Negotiable

(Bangkok) ออกแบบชิ้นงาน และสร้างสรรค์ชิ้นงานต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย...

Job Openings: position(s)

Posted at: December 11, 2019


Programmer / Database Administrator

Thai Life Insurance

Negotiable

(Bangkok) - งานเขียนโปรแกรม คิดวิเคราะห์ และพัฒนาระบบงาน...

Job Openings: position(s)

Posted at: December 11, 2019


Creative Marketing (Music Business)

GMM Grammy Public Company Limited

Negotiable

(Bangkok) 1. คิดสร้างสรรค์ และออกแบบแคมเปญตามโจทย์ลูกค้า เช่น Event / Online Campaign / TVC / Theme Song2. จัดทำรูปแบบการนำเสนอ ท...

Job Openings: position(s)

Posted at: December 11, 2019


Assistant Sales Manager (Chinese Speaking) ดูแลเขตพื้นที่ อุบลราชธานี สุรินทร์ กาฬสินธุ์

Oppo Thai

Negotiable

(Bangkok) - รับผิดชอบในการบริหารทีมงานแทนผู้บังคับบัญชา (ในบางครั้ง)- ออกสำรวจพื้นที่ขายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี/ประจวบคีรีขันธ์/กาญ...

Job Openings: position(s)

Posted at: December 11, 2019


เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

GMM Grammy Public Company Limited

Negotiable

(Bangkok) - รับผิดชอบงานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ในสำนักงาน- จัดหา และ เจรจากับแหล่งผู้ขายรายใหม่ ๆ และ หาสินค้าทดแทน เพื...

Job Openings: position(s)

Posted at: December 11, 2019


ผู้จัดการแผนก,พนักงาน-ขาย,แคชเชียร์,บริการลูกค้า,คลังสินค้า สาขาเลียบ รามอินทรา (ขยายงาน)

Home Product Center Public Company Limited

฿12,500-฿20,000

(Bangkok) ขาย - แนะนำสินค้าและบริการแคชเชียร์ - รับชำระเงินบริการลูกค้า - ออกใบกำกับภาษี,ใบเสร็จรับเงินคลังสินค้า - ตรวจรับ - ตรว...

Job Openings: position(s)

Posted at: December 11, 2019


Sales Executive

Prime Car Rent Co.,Ltd.

(Bangkok) รับผิดชอบกระบวนการขายรถเช่า ตั้งแต่เริ่มหาลูกค้า จนถึงกระบวนการส่งรถให้ลูกค้าและติดตามตามระยะเวลาการเช่ารถยนต์ และติดตา...

Job Openings: position(s)

Posted at: December 11, 2019


Programmer / Database Administrator

Thai Life Insurance

Negotiable

(Bangkok) - งานเขียนโปรแกรม คิดวิเคราะห์ และพัฒนาระบบงาน...

Job Openings: position(s)

Posted at: December 11, 2019


เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า สาขาพัทยา

Ecocar

Negotiable

(Bangkok) 1.บริการขับรถยนต์ไปส่งมอบรถยนต์ให้ลูกค้าในกรุงเทพและไปรับรถยนต์คืนเมื่อลูกค้าคืนรถยนต์2.อธิบายเงื่อนไขการเช่ารถยนต์3.เก...

Job Openings: position(s)

Posted at: December 11, 2019


Creative & Production

GMM Grammy Public Company Limited

Negotiable

(Bangkok) - วาง Direction ศิลปินและร่วมคิดวางแผนภาพลักษณ์ศิลปิน- คิดวางแผน กำหนดทิศทาง ชิ้นงาน แคมเปญให้กับการโปรโมทศิลปินในสังกั...

Job Openings: position(s)

Posted at: December 11, 2019


พนักงานส่งเสริมการขาย(PC)และจัดเรียงสินค้า(Merchandise)

Thai Beverage PCL

Negotiable

(Bangkok) ********รับสมัครพร้อมสัมภาษณ์ที่อาคารเล้าเป้งง้วน ชั้น 25 (อาคารอยู่ใกล้กับตึกซัน ถ.วิภาวดี)*******************ทุกวันจ...

Job Openings: position(s)

Posted at: December 11, 2019


เจ้าหน้าที่สนับสนุนกิจกรรมและฝึกอบรมดิจิทัล

Thai Life Insurance

Negotiable

(Bangkok) - ฝึกสอน แนะนำการใช้เครื่องมือการขายดิจิทัลให้กับบุคลากรฝ่ายขายทั่วประเทศ- สร้างสื่อการสอนและคลิปวิดีโอแนะนำการใช้งานเค...

Job Openings: position(s)

Posted at: December 11, 2019


ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย (ภาษาจีนกลาง)

Oppo Thai

Negotiable

(Bangkok) - รับผิดชอบในการบริหารทีมงานแทนผู้บังคับบัญชา (ในบางครั้ง)- ออกสำรวจพื้นที่ขาย- ออกตรวจความเรียบร้อยการทำงานของผู้ใต้บั...

Job Openings: position(s)

Posted at: December 11, 2019


Sales Executive Used Car

Barcelona Motor Co., Ltd.

Negotiable

(Bangkok) 1.วางแผนและบริหารงานขายเพื่อให้บรรลุยอดขายที่ตั้งไว้2.ศึกษา และติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดซื้อขายรถยนต์มือสองอย่างต่อเน...

Job Openings: position(s)

Posted at: December 11, 2019


หัวหน้าทีมพนักงานส่งเสริมการขายพีซี (PC Supervisor) - พื้นที่ภาคอีสาน,ภาคเหนือ ๆ

Thai Beverage PCL

Negotiable

(Bangkok) •ตรวจสอบการทำงาน การปฏิบัติงานของผู้ช่วยหัวหน้าทีมพีซี และพนักงานส่งเสริมการขายพีซีในแต่ละพื้นที่•ตรวจสอบการจัดเรียงสิน...

Job Openings: position(s)

Posted at: December 11, 2019


เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินภาคสนาม เพศชาย ประจำสาขา พังงา ภูเก็ต

ACS Servicing (Thailand) Co., Ltd

Negotiable

(Bangkok) 1.ติดต่อลูกค้าเพื่อจัดเก็บหนี้ โทรศัพท์หาลูกค้า ,ออกเก็บเงินลูกค้าที่นัดมอบหมาย , Survey ลูกค้าทีไม่สามารถติดต่อได้2. ต...

Job Openings: position(s)

Posted at: December 11, 2019


ผู้จัดการแผนก,พนักงาน-ขาย,แคชเชียร์,บริการลูกค้า,คลังสินค้า สาขาเลียบ รามอินทรา (ขยายงาน)

Home Product Center Public Company Limited

฿12,500-฿20,000

(Bangkok) ขาย - แนะนำสินค้าและบริการแคชเชียร์ - รับชำระเงินบริการลูกค้า - ออกใบกำกับภาษี,ใบเสร็จรับเงินคลังสินค้า - ตรวจรับ - ตรว...

Job Openings: position(s)

Posted at: December 11, 2019


พนักงาน SA (ประจำสำนักงาน BK 1 ถนนนราธิวาส,สาขาอู่ตะเภา,สาขาดอนเมือง)

Prime Car Rent Co.,Ltd.

(Bangkok) -จัดเตรียมรถให้กับลูกค้าที่จะมาเช่ารถ-ตรวจสอบความพร้อมและความสะอาดของรถที่จะปล่อยเช่า-จัดทำเอกสารภาษีรถ ต่อทะเบียนรถ...

Job Openings: position(s)

Posted at: December 11, 2019


เจ้าหน้าที่ทีมงบการเงิน

Muang Thai Life

Negotiable

(Bangkok) 1. จัดทำงบการเงิน รายละเอียดประกอบและหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท ประจำเดือน ประจำไตรมาส และประจำปี อาทิเช่น- จัดทำ...

Job Openings: position(s)

Posted at: December 11, 2019


HR Payroll

Oppo Thai

Negotiable

(Bangkok) 1. General Affairs and Human Resource HR & Administration function.2. Manage overall visa & work permit to foll...

Job Openings: position(s)

Posted at: December 11, 2019


ผู้จัดการแผนก,พนักงาน-ขาย,แคชเชียร์,บริการลูกค้า,คลังสินค้า สาขาเลียบ รามอินทรา (ขยายงาน)

Home Product Center Public Company Limited

฿12,500-฿20,000

(Bangkok) ขาย - แนะนำสินค้าและบริการแคชเชียร์ - รับชำระเงินบริการลูกค้า - ออกใบกำกับภาษี,ใบเสร็จรับเงินคลังสินค้า - ตรวจรับ - ตรว...

Job Openings: position(s)

Posted at: December 11, 2019


พนักงานขาย สาขาลาดพร้าว

Ecocar

(Bangkok) 1.รับจองรถยนต์ทางโทรศัพท์ ตอบ Line@,Facebbok page2.ทำเอกสารใบเสร็จ,สัญญาเช่า3.จัดทำตารางงานประจำวัน ตารางรถว่าง และมอบห...

Job Openings: position(s)

Posted at: December 11, 2019


พนักงาน PC (ประจำสาขาโรบินสัน-ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต)

FBT Sports Complex Co.,Ltd.

Negotiable

(Bangkok) - ให้บริการลูกค้าภายในร้าน- ขายสินค้าประเภทเสื้อผ้ากีฬา...

Job Openings: position(s)

Posted at: December 11, 2019


เจ้าหน้าที่จัดซื้องานก่อสร้างและซ่อมสร้าง - PAN Inter

Thai Beverage PCL

Negotiable

(Bangkok) → คัดเลือกผู้รับเหมาที่เหมาะสมกับงานที่จะว่าจ้างและเข้าร่วมประขุมเพื่อชี้แจงแบบรายละเอียดการก่อสร้าง→ ตรวจสอบรายละเอียด...

Job Openings: position(s)

Posted at: December 11, 2019


เจ้าหน้าที่สนับสนุนกิจกรรมและฝึกอบรมดิจิทัล

Thai Life Insurance

Negotiable

(Bangkok) - ฝึกสอน แนะนำการใช้เครื่องมือการขายดิจิทัลให้กับบุคลากรฝ่ายขายทั่วประเทศ- สร้างสื่อการสอนและคลิปวิดีโอแนะนำการใช้งานเค...

Job Openings: position(s)

Posted at: December 11, 2019


HR Payroll

Oppo Thai

Negotiable

(Bangkok) 1. General Affairs and Human Resource HR & Administration function.2. Manage overall visa & work permit to foll...

Job Openings: position(s)

Posted at: December 11, 2019


หัวหน้าทีมพนักงานส่งเสริมการขายพีซี (PC Supervisor) - พื้นที่ภาคอีสาน,ภาคเหนือ ๆ

Thai Beverage PCL

Negotiable

(Bangkok) •ตรวจสอบการทำงาน การปฏิบัติงานของผู้ช่วยหัวหน้าทีมพีซี และพนักงานส่งเสริมการขายพีซีในแต่ละพื้นที่•ตรวจสอบการจัดเรียงสิน...

Job Openings: position(s)

Posted at: December 11, 2019


ผู้จัดการแผนกรับสินค้า (Section Manager - Goods Receiving) สาขารามคำแหง 24

Siam Makro PCL

Negotiable

(Bangkok) • ควบคุมกระบวนการตรวจรับสินค้า การคืนสินค้าให้มีการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม แม่นยำ และสินค้ามีคุณภาพ ยอมรับ / ปฏิเสธ กา...

Job Openings: position(s)

Posted at: December 11, 2019


Sales Executive Used Car

Barcelona Motor Co., Ltd.

Negotiable

(Bangkok) 1.วางแผนและบริหารงานขายเพื่อให้บรรลุยอดขายที่ตั้งไว้2.ศึกษา และติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดซื้อขายรถยนต์มือสองอย่างต่อเน...

Job Openings: position(s)

Posted at: December 11, 2019

รับข้อมูลอัพเดทงานมาใหม่ล่าสุดก่อนใคร

ฝากประวัติไว้ก่อนสิครับ เมื่อมีงานตามข้อมูลที่เลือกขึ้นมา คุณจะได้รับการแจ้งเตือนในทันทีครับ ฝากประวัติฟรี 100% ครับ

Filter

Function

Location

Minimum Salary

Employment Type

Minimum Experience

Job level

Job at Digital Rich Co.,Ltd.
Job at UNIQLO (Thailand) Co., Ltd
Job at Joblnw Co.Ltd.
Job at Joblnw Co.Ltd.
Job at Digital Rich Co.,Ltd.
Job at 1577 Home Shopping Co., Ltd.
Job at Siam Commercial Bank
Job at Joblnw Co.Ltd.
Job at Central Watson Company Limited
Job at Digital Rich Co.,Ltd.
Job at Toyota Motor Thailand Co., Ltd.
Job at The Siam Cement Public Company Limited

Godly Companies