Jobs Openings at Bangkok

The detailed list of all jobs openings at Bangkok area, including job descriptions, minimum experiences, critereas, working location, salary, and how to apply for job online.

Sort By LatestSalary

Found 509 jobs opening

พยาบาลพิจารณาสินไหมสุขภาพรายบุคคล

Muang Thai Life

Negotiable

• ตรวจสอบ/พิจารณา งานที่เกี่ยวเนื่องกับการจ่ายสินไหมประกันภัยรายบุคคลสำหรับผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้ป่วยใน (IPD) ที่ใช้ ระ...

Job Openings: position(s)

Posted at: July 15, 2019


เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (Real Estate Management Marketing Coordinator)

Muang Thai Life

Negotiable

Key Responsibilities:สรรหาและคัดเลือกตัวแทนด้านการตลาด (Marketing Agency) ฝ่ายบริหารพื้นที่เช่า (Outsource) เพื่อประสานง...

Job Openings: position(s)

Posted at: July 15, 2019


หัวหน้างานแคชเชียร์ ประจำสาขาปทุมธานี

Siam Makro PCL

Negotiable

1.ช่วยงานผู้จัดการส่วนในเรื่องการวางแผน,การจัดการ,และการควบคุมกิจกรรมทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับงานแคชเชียร์2.รักษามาตรฐานก...

Job Openings: position(s)

Posted at: July 15, 2019


เจ้าหน้าที่บัญชี

Singer Thailand Public Company Limited

จัดทำงานทางด้านบัญชีทั้งระบบ และปฏิบัติหน้าที่ตามหัวหน้างานมอบหมาย...

Job Openings: position(s)

Posted at: July 15, 2019


Java programmer

Muang Thai Life

Negotiable

- เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้ JAVA, Spring Framework, Hibernate Framework, AJAX, SQL, DB2, Informix และ Oracle ได้- ท...

Job Openings: position(s)

Posted at: July 15, 2019


หัวหน้าส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สาขาอยุธยา

Siam Makro PCL

฿16,500-฿20,000

1. ตรวจเอกสารสมัครงานให้มีหลักฐานครบถ้วนตามที่กำหนด รวมถึงการนัดหมายเพื่อทำการสัมภาษณ์ 2. คำนวนค่าจ้างค่าล่วงเวลาทุกประเ...

Job Openings: position(s)

Posted at: July 15, 2019


เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

Singer Thailand Public Company Limited

จัดเตรียมเอกสาร ตรวจสอบความถูกต้องทำการตั้งหนี้และตัดหนี้ ค่าใช้จ่าย ค่าบริการ และค่าสินค้าในระบบคอมพิวเตอร์(oracle) รับ...

Job Openings: position(s)

Posted at: July 15, 2019


Programmer

Oppo Thai

Negotiable

- มีความรู้ และมีประสบการณ์ในการออกแบบและจัดทำระบบจัดการด้านเว็บไซด์ ด้วยภาษา PHP และ PHP Framework ,MYSQL , Jquery , Aj...

Job Openings: position(s)

Posted at: July 15, 2019


ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี

Prime Car Rent Co.,Ltd.

- สามารถปิดงบรายเดือน รายไตรมาสได้- สามารถยื่น ภงด. 50,51 ได้- สามารถเซ็นผู้จัดทำงบการเงินได้ CPO- ตรวจกระทบและทำหมายเหต...

Job Openings: position(s)

Posted at: July 15, 2019


พนักงานแคชเชียร์ สาขาอยุธยา

Siam Makro PCL

฿12,500

- รับชำระค่าสินค้า , ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า ,นำส่งเงินค่าสินค้าที่ได้รับเพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำส่งธนาคาร- งาน...

Job Openings: position(s)

Posted at: July 15, 2019


เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการระบบงานอาวุโส - Sale Support

Thai Beverage PCL

Negotiable

→ ศึกษาข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาระบบการทำงานและกระบวนการทำงาน (Work Process Development) ให้เป็นไปตามระเบียบ และแนวทางการ...

Job Openings: position(s)

Posted at: July 15, 2019


พนักงาน IT (Staff 2 - ALC) ประจำสาขาศรีนครินทร์2

Siam Makro PCL

Negotiable

• กำกับดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ในสโตร์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน• กำกับดูแลการพิมพ์ป้ายราคาสินค้า, โปรโมชั่น ให้ทันตามเวลา แ...

Job Openings: position(s)

Posted at: July 14, 2019


เจ้าหน้าที่บริหารช่องทางการตลาด (สำรวจตลาด)

ngern tid lor

Negotiable

- พัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกซื้อขายมือสองผ่านดีลเลอร์ เพื่อบรรลุเป้าหมายของบริษัท (Target R Used truck purch...

Job Openings: position(s)

Posted at: July 14, 2019


เจ้าหน้าที่แผนกบัญชีและการเงิน (Staff - Admin) สาขาพระราม 4

Siam Makro PCL

Negotiable

- จัดทำรายการรายรับ,รายจ่าย และงานด้านบัญชีของทางสาขาให้มีความถูกต้อง- เคลียเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการบัญชีแ...

Job Openings: position(s)

Posted at: July 14, 2019


เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการโลจิสติกส์ – TBR

Thai Beverage PCL

Negotiable

→ วางแผนการขนส่งขวดใหม่ กระบะและถาดกระดาษ รวมถึงการประสานงานกับผู้รับขนส่งและหน่วยบริหารรถขนส่ง→ วางแผนการขนส่งขวดเก่า จ...

Job Openings: position(s)

Posted at: July 14, 2019


เจ้าหน้าที่บริหารบุคคลทั่วไป Officer - HR ประจำสาขาสุขุมวิท 71

Siam Makro PCL

Negotiable

1. รับผิดชอบงานด้านบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ของสโตร์และการรับสมัครบุคคลในตำแหน่งงานที่ว่างตามข้อกำหนดของแม็คโคร2. จัดเต...

Job Openings: position(s)

Posted at: July 14, 2019


เจ้าหน้าที่ธุรการตลาดและขาย

Siam Makro PCL

ดูเเลรับผิดชอบลูกค้าเก่า เเละลูกค้าใหม่ การสร้างยอดขายด้วยการโทรศัพท์ การไปเยี่ยมลูกค้าที่อยู่ในความรับผิดชอบ การเสนอขาย...

Job Openings: position(s)

Posted at: July 14, 2019


พนักงานขาย ลูกค้า OTA

Prime Car Rent Co.,Ltd.

Negotiable

-ติดต่อประสานงานลูกค้า OTA-ทำรายงานประจำวัน/สัปดาห์/เดือน ส่งให้กับ ผจก.ฝ่ายขายกลุ่มท่องเที่ยว-ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยว...

Job Openings: position(s)

Posted at: July 13, 2019


ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุงและธุรการ (Section Manager - General Affairs) สาขาเพชรบูรณ์

Siam Makro PCL

Negotiable

- จัดทำแผน PM งานระบบซ่อมบำรุงเครื่องจักร,เครื่องกล,ระบบบำบัด,ระบบแอร์,เครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้าและน้ำมัน อุปกรณ์ต่างๆ และง...

Job Openings: position(s)

Posted at: July 13, 2019


เจ้าหน้าที่ตรวจสอบปฏิบัติการสาขา (Surprise Check/ Audit)

ngern tid lor

Negotiable

- ตรวจสอบขั้นตอนการปฏบัติงานสาขาตามรอบที่บริษัทกำหนด- รายงานกรณีพบความผิดปกติจากการตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานของสาขา- จ...

Job Openings: position(s)

Posted at: July 13, 2019


พนักงานขาย (ผู้จัดการ)

Prime Car Rent Co.,Ltd.

-ประสานและส่งเสริมการขายเกี่ยวกับธุรกิจรถเช่า-มีประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจรถเช่า อย่างน้อย 3-5 ปี...

Job Openings: position(s)

Posted at: July 13, 2019


พนักงานขาย (Senior)

Prime Car Rent Co.,Ltd.

รับผิดชอบกระบวนการขายรถเช่า ตั้งแต่เริ่มหาลูกค้า จนถึงกระบวนการส่งรถให้ลูกค้าและติดตามตามระยะเวลาการเช่ารถยนต์ และติดตาม...

Job Openings: position(s)

Posted at: July 13, 2019


เจ้าหน้าที่ธุรการ - TBR

Thai Beverage PCL

Negotiable

→ จัดทำและประสานงานเกี่ยวกับงานธุรการและบริการสำนักงานให้สำเร็จลุล่วงตามที่กำหนด→ จะทำและประสานงานการสื่อสารประชาสัมพันธ...

Job Openings: position(s)

Posted at: July 13, 2019


CSR (ประจำสำนักงาน BK 1 ถนนนราธิวาส,สาขาขอนแก่น,สาขาอู่ตะเภา)

Prime Car Rent Co.,Ltd.

1. เตรียมงานการบริการและการขายล่วงหน้า2. เตรียมเอกสารและอุปกรณ์เสริมในการให้บริการ3. ทำการเก็บเงินและชี้แจงระเบียบการเช่...

Job Openings: position(s)

Posted at: July 13, 2019


ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี

Prime Car Rent Co.,Ltd.

สามารถปิดงบรายเดือน รายไตรมาสได้สามารถยื่น ภงด. 50,51 ได้สามารถเซ็นผู้จัดทำงบการเงินได้ CPOตรวจกระทบและทำหมายเหตุประกอบง...

Job Openings: 1 position(s)

Posted at: July 13, 2019


พนักงาน SA (ประจำสำนักงาน BK 1 ถนนนราธิวาส,สาขาอู่ตะเภา,สาขาสุวรรณภูมิ)

Prime Car Rent Co.,Ltd.

-จัดเตรียมรถให้กับลูกค้าที่จะมาเช่ารถ-ตรวจสอบความพร้อมและความสะอาดของรถที่จะปล่อยเช่า-จัดทำเอกสารภาษีรถ ต่อทะเบียนรถ...

Job Openings: position(s)

Posted at: July 13, 2019


เจ้าหน้าที่บัญชี

Prime Car Rent Co.,Ltd.

- จัดทำวางบิลลูกค้าสัญญาเช่าระยะยาว พร้อมบันทึกบัญชี- ติดต่อประสานงานระหว่างทีม Sale,Admin Sale และแผนกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้...

Job Openings: position(s)

Posted at: July 13, 2019


เจ้าหน้าที่บัญชี Account Payable (กทม. เขตห้วยขวาง)

True Corporation PCL.

จัดการบัญชีเจ้าหนี้ + ต้นทุนสินค้างานอื่น ๆ ตามที่หัวหน้างานต้องการ...

Job Openings: 1 position(s)

Posted at: July 13, 2019


เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ประจำสาขาตลาดพลู

ngern tid lor

Negotiable

- การชำระค่างวดของสาขา- ออกใบเสร็จให้ลูกค้า- รับผิดชอบงานด้านการเงิน - รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการ...

Job Openings: position(s)

Posted at: July 12, 2019


Digital Marketing (UX/UI Designer) (BTSช่องนนทรี)

1577 Home Shopping Co., Ltd.

Responsibilities:-Design and development of User Interface and User Experience systems for Mobile App-Work with the back...

Job Openings: position(s)

Posted at: July 12, 2019

รับข้อมูลอัพเดทงานมาใหม่ล่าสุดก่อนใคร

ฝากประวัติไว้ก่อนสิครับ เมื่อมีงานตามข้อมูลที่เลือกขึ้นมา คุณจะได้รับการแจ้งเตือนในทันทีครับ ฝากประวัติฟรี 100% ครับ

Filter

Function

Location

Minimum Salary

Employment Type

Minimum Experience

Job level

Job at Digital Rich Co.,Ltd.
Job at Joblnw Co.Ltd.
Job at Siam Commercial Bank
Job at Central Watson Company Limited
Job at Toyota Motor Thailand Co., Ltd.
Job at Digital Rich Co.,Ltd.
Job at UNIQLO (Thailand) Co., Ltd
Job at Berli Jucker Public Company Limited
Job at The Siam Cement Public Company Limited
Job at 1577 Home Shopping Co., Ltd.
Job at Joblnw Co.Ltd.
Job at Joblnw Co.Ltd.

Jobs Near Bangkok

Bangkok Metropolitant is the capital of Thailand. Bangkok is the center of all business including: Administrative center , government center, transportation center, trading center, financial center, entertainment center, education center, telecommunication center, and many more. Bangkok is the highest density city of Thailand, with 10 million residents. Most of the residents have an access to prosperity. More people mean more trades, more companies, and more jobs available. That's the reason why Bangkok has the most job openings in Thailand.

Related locations with Bangkok

You might want to consider these locations:

Joblnw Team