ngern tid lor

Financial
Headquaters: 428 Ari Hills Building Phahonyothin Road, Samsennai, Phayathai Bangkok 10400
Jobs Opening: 415 positions

Branches

List all company branch(es) that has job openings.

Headquaters

428 Ari Hills Building Phahonyothin Road, Samsennai, Phayathai Bangkok 10400

Bangkok Aree Phaya Thai

Available Positions

เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา ประจำพื้นที่อำเภอเมือง สาขาตลาดเทศบาลอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี New

ngern tid lor

Negotiable

1. นำเสนอ / ขายผลิตภัณฑ์ สินเชื่อและประกันให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ2. งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจส...

Job Openings: position(s)

Posted at: November 24, 2020

Negotiable

เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา ประจำสาขาพื้นที่ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี New

ngern tid lor

Negotiable

1. นำเสนอ / ขายผลิตภัณฑ์ สินเชื่อและประกันให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ2. งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจส...

Job Openings: position(s)

Posted at: November 24, 2020

Negotiable

เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา ประจำสาขาตลาดบ้านเหนือแม่สอด (ข้างตลาดสดบ้านเหนือ) จ.ตาก New

ngern tid lor

Negotiable

1. นำเสนอ / ขายผลิตภัณฑ์ สินเชื่อและประกันให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ2. งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจส...

Job Openings: position(s)

Posted at: November 21, 2020

Negotiable

เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา ประจำสาขาแม่สาย (ติดคลินิกรักษาสัตว์ แม่สายนนทรี ) จ.เชียงราย New

ngern tid lor

Negotiable

1. นำเสนอ / ขายผลิตภัณฑ์ สินเชื่อและประกันให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ2. งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจส...

Job Openings: position(s)

Posted at: November 21, 2020

Negotiable

เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา ประจำสาขาสันป่าก่อ (ใกล้ธนาคารเกียรตินาคิน)

ngern tid lor

Negotiable

1. นำเสนอ / ขายผลิตภัณฑ์ สินเชื่อและประกันให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ2. งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจส...

Job Openings: position(s)

Posted at: November 20, 2020


เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา ประจำพื้นที่ สาขาอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ngern tid lor

Negotiable

1. รับผิดชอบการบริหารยอดขายสาขาให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด2. บริหารทีมสาขาและพัฒนาทีมขายสาขา3. วางแผนในการหาช่องทางด้านก...

Job Openings: position(s)

Posted at: November 20, 2020

Negotiable

ผู้จัดการสาขาฝึกหัด ประจำสาขาอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

ngern tid lor

Negotiable

1.รับผิดชอบดูแลและบริหารงานในสาขาที่รับผิดชอบ ในงานด้านการนำเสนอ2.ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้อง...

Job Openings: position(s)

Posted at: November 19, 2020


เจ้าหน้าที่ตรวจสอบกลาง

ngern tid lor

Negotiable

1.ตรวจสอบการมีตัวตนของลูกค้าภาคสนาม เพื่อสำรวจที่อยู่อาศัยหรือที่ทำงานของทั้งผู้กู้และผู้ค้ำประกันให้เสร็จภายในเวลาที่ก...

Job Openings: position(s)

Posted at: November 19, 2020

Negotiable

เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา เพื่อปฎิบัติงานพื้นที่ ดอนเมือง แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด ติวานนท์

ngern tid lor

Negotiable

- รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด- ให้บริการลูกค้า รับช...

Job Openings: position(s)

Posted at: November 19, 2020

Negotiable

เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา ประจำพื้นที่ นครนายก

ngern tid lor

Negotiable

1. นำเสนอ / ขายผลิตภัณฑ์ สินเชื่อและประกันให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ2. งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจส...

Job Openings: position(s)

Posted at: November 18, 2020

Negotiable

เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา ประจำพื้นที่ บางน้ำเปรี้ยว ตลาดสุวินทวงศ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ngern tid lor

Negotiable

1. นำเสนอ / ขายผลิตภัณฑ์ สินเชื่อและประกันให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ2. งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจส...

Job Openings: position(s)

Posted at: November 17, 2020

Negotiable

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา เพื่อปฏิบัติการพื้นที่ รังสิตคลองสาม รังสิตคลองเจ็ด ตลาดนานาเจริญ เลียบคลองสาม สี่มุมเมือง ลำลูกกาคลองสอง

ngern tid lor

Negotiable

1. นำเสนอ / ขายผลิตภัณฑ์ สินเชื่อและประกันให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ2. งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจส...

Job Openings: position(s)

Posted at: November 17, 2020


เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา เพื่อปฏิบัติงานพื้นที่บางขุนเทียน พระราม2 ประชาอุทิศ บองบอน และพื้นที่ใกล้เคียง

ngern tid lor

Negotiable

- นำเสนอ/ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ- งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัต...

Job Openings: position(s)

Posted at: November 17, 2020

Negotiable

เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา พื้นที่ คลองเตย บางรัก สาธุประดิษฐ์ ถนนจันทน์ อุรุพงษ์ เจริญกรุง กรีนเพลส แฉล้มนิมิตร เจริญราษฏร์ พระราม4

ngern tid lor

Negotiable

1. นำเสนอ / ขายผลิตภัณฑ์ สินเชื่อและประกันให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ2. งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจส...

Job Openings: position(s)

Posted at: November 16, 2020

Negotiable

ผู้จัดการสาขาฝึกหัด พื้นที่สาขาผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ngern tid lor

Negotiable

1. รับผิดชอบการบริหารยอดขายสาขาให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด2. บริหารทีมสาขาและพัฒนาทีมขายสาขา3. วางแผนในการหาช่องทางด้านก...

Job Openings: position(s)

Posted at: November 16, 2020


เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา ประจำสาขาอำเภอจัตุรัส สาขาอำเภอเมืองชัยภูมิ

ngern tid lor

Negotiable

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณภูริวัจน์ 063-2370617- รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุม...

Job Openings: position(s)

Posted at: November 16, 2020

Negotiable

เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา ประจำพื้นที่พุทธมลฑล,สามพราน,เพชรเกษม

ngern tid lor

Negotiable

รายละเอียดงาน1. นำเสนอ / ขายผลิตภัณฑ์ สินเชื่อและประกันให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ2. งานด้านการพิจารณา วิ...

Job Openings: position(s)

Posted at: November 15, 2020

Negotiable

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการประกันภัย

ngern tid lor

Negotiable

1. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและทำการคีย์ขาย พรบ.2. ตรวจสอบและแจ้งบริษัทประกันสลักหลังกรมธรรม์3. ตรวจสอบเอกสารประกอบกา...

Job Openings: position(s)

Posted at: November 15, 2020


เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา ประจำพื้นที่คลองครุ สมุทรสาคร ซอยวัดพันท้ายนรสิงห์ กระทุ่มแบน ท่าฉลอม โพธิ์แจ้

ngern tid lor

Negotiable

1. นำเสนอ / ขายผลิตภัณฑ์ สินเชื่อและประกันให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ2. งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจส...

Job Openings: position(s)

Posted at: November 15, 2020

Negotiable

เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา เพื่อปฎิบัติงานพื้นที่ ลาดพร้าว โชคชัย4 เสนานิคม บางกะปิ แฮปปี้แลนด์

ngern tid lor

Negotiable

-นำเสนอ/ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ-งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติส...

Job Openings: position(s)

Posted at: November 15, 2020

Negotiable

เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา ประจำสาขาปาย (ตรงข้ามปั้มปตท.)

ngern tid lor

Negotiable

1. นำเสนอ / ขายผลิตภัณฑ์ สินเชื่อและประกันให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ2. งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจส...

Job Openings: position(s)

Posted at: November 14, 2020

Negotiable

เจ้าหน้าที่บริหารช่องทางการตลาด (สำรวจตลาด)

ngern tid lor

Negotiable

- พัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกซื้อขายมือสองผ่านดีลเลอร์ เพื่อบรรลุเป้าหมายของบริษัท (Target R Used truck purc...

Job Openings: position(s)

Posted at: November 13, 2020


เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา ประจำพื้นที่สาขา เมือง ฉะเชิงเทรา

ngern tid lor

Negotiable

1. นำเสนอ / ขายผลิตภัณฑ์ สินเชื่อและประกันให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ2. งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจส...

Job Openings: position(s)

Posted at: November 12, 2020

Negotiable

เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา เพื่อปฎิบัติงานพื้นที่ คลองหลวง นวนคร ตลาดไท รังสิต ประตูน้ำพระอินทร์ ซอยคุณพระ ตลาดกลางรังสิต ถนนเลียบคลองสอง ตลาดไอยรา

ngern tid lor

Negotiable

-นำเสนอ/ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ-งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติส...

Job Openings: position(s)

Posted at: November 12, 2020

Negotiable

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา พื้นที่ ถนนลาดพร้าว

ngern tid lor

Negotiable

1. นำเสนอ / ขายผลิตภัณฑ์ สินเชื่อและประกันให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ2. งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจส...

Job Openings: position(s)

Posted at: November 12, 2020

Negotiable

เจ้าหน้าที่บริหารงานขายประจำสาขา เพื่อปฎิบัติงานสาขา แจ้งวัฒนะ14 แจ้งวัฒนะ33 เดอะมอลล์งามวงศ์วาน

ngern tid lor

Negotiable

1. นำเสนอ / ขายผลิตภัณฑ์ สินเชื่อและประกันให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ2. งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจส...

Job Openings: position(s)

Posted at: November 11, 2020

Negotiable

เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา เพื่อปฎิบัติงานประจำพื้นที่ รัชดา ห้วยขวาง ดินแดง จตุจักร สะพานควาย วิภาวดีรังสิต

ngern tid lor

Negotiable

- รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด- ให้บริการลูกค้า รับช...

Job Openings: position(s)

Posted at: November 11, 2020

Negotiable

เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย ประจำสาขาพื้นที่ ลำนารายณ์ จังหวัดลพบุรี

ngern tid lor

Negotiable

1. นำเสนอ / ขายผลิตภัณฑ์ สินเชื่อและประกันให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ2. งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจส...

Job Openings: position(s)

Posted at: November 10, 2020

Negotiable

เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา พื้นที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

ngern tid lor

Negotiable

รายละเอียดงาน1. นำเสนอ / ขายผลิตภัณฑ์ สินเชื่อและประกันให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ2. งานด้านการพิจารณา วิ...

Job Openings: position(s)

Posted at: November 10, 2020

Negotiable

เจ้าหน้าที่บริหารงานขายประจำสาขาพื้นที่อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ngern tid lor

Negotiable

1. นำเสนอ / ขายผลิตภัณฑ์ สินเชื่อและประกันให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ2. งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจส...

Job Openings: position(s)

Posted at: November 10, 2020

Negotiable

ไม่ได้ใช้ email?

หรือคุณสามารถแชร์หน้านี้เก็บไว้บน Facebook ส่วนตัวของคุณได้ และย้อนกลับมาดูตำแหน่งงานอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้ง

แชร์เก็บไว้