ngern tid lor

Job Opening

เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำพื้นที่ ศรีประจันต์ สองพี่น้อง อำเภอเมือง สามชุก ดอนเจดีย์

ngern tid lor

Sales Jobs

Posted at: September 2, 2019


Job Type

Job Openings

No Data

Experiences

No Data

Job Level

Staff

Salary

Position:: เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำพื้นที่ ศรีประจันต์ สองพี่น้อง อำเภอเมือง สามชุก ดอนเจดีย์

Negotiable


Job Description

Position:: เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำพื้นที่ ศรีประจันต์ สองพี่น้อง อำเภอเมือง สามชุก ดอนเจดีย์

- รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- ให้บริการลูกค้า รับชำระค่างวด ค่าบริการ ออกใบเสร็จ
- บริหารหนี้เสียสาขาเกินที่กำหนดไว้
- ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา


Specifications

Position:: เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำพื้นที่ ศรีประจันต์ สองพี่น้อง อำเภอเมือง สามชุก ดอนเจดีย์

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 23 - 32
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 1 - 2
อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

คุณสมบัติเพิ่มเติม
ไม่ระบุ


Working Locations

Position:: เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำพื้นที่ ศรีประจันต์ สองพี่น้อง อำเภอเมือง สามชุก ดอนเจดีย์

ngern tid lor

Bangkok


How To Apply

Position:: เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำพื้นที่ ศรีประจันต์ สองพี่น้อง อำเภอเมือง สามชุก ดอนเจดีย์

แผนกสรรหาและว่าจ้าง
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
428 อาคารอารีย์ ฮิลล์ ชั้น 9-15 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400

http://www.ngerntidlor.com

hrd-recruit@ngerntidlor.com

โทร. 027921888 ต่อ 5024 - 5030