ngern tid lor

Job Opening

ผู้จัดการสาขาฝึกหัด สาขาไชยปราการ

ngern tid lor

Management Jobs

Posted at: July 9, 2019


Job Type

Job Openings

No Data

Experiences

No Data

Job Level

Staff

Salary

Position:: ผู้จัดการสาขาฝึกหัด สาขาไชยปราการ

Negotiable


Job Description

Position:: ผู้จัดการสาขาฝึกหัด สาขาไชยปราการ

- รับผิดชอบการบริหารยอดขายสาขาให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
- บริหารทีมสาขาและพัฒนาทีมขายสาขา
- วางแผนในการหาช่องทางด้านการตลาด ขยายเพิ่มลูกค้าให้ได้ตามเป้าหมาย
- วิเคราะห์ ตรวจสอบ ความเสี่ยงในการอนุมัติปล่อยสินเชื่อ


Specifications

Position:: ผู้จัดการสาขาฝึกหัด สาขาไชยปราการ

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 27 - 35
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ตามตกลง
- ชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 27-35 ปี
- จบการศึกษา ป.ตรี ทุกสาขา
- มีประสบการณ์เป็นผู้จัดการสาขา หรือ ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา สายงานขาย 2 ปีขึ้นไป
- มีภาวะความเป็นผู้นำ มีทักษะในการบริหารทีมงาน
- สามารถเดินทางไปทำงานในจังหวัดใกล้เคียงได้
- สามารถขับรถยนต์, รถจักรยานยนต์ได้ และมีใบขับขี่ (ขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
- มีใบอนุญาตหน้านายประกันวินาศภัย/ประกันชีวิต จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


Working Locations

Position:: ผู้จัดการสาขาฝึกหัด สาขาไชยปราการ

ngern tid lor

Bangkok


How To Apply

Position:: ผู้จัดการสาขาฝึกหัด สาขาไชยปราการ

แผนกสรรหาและว่าจ้าง
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
428 อาคารอารีย์ ฮิลล์ ชั้น 9-15 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400

http://www.ngerntidlor.com

hrd-recruit@ngerntidlor.com

โทร. 027921888 ต่อ 5024 - 5030