Huasenghong Bestfood Co., Ltd.

Food & Beverage
Head Quarter: 66/22 Moo 6, Soi Salaya 23, Salaya, Phutthamonthon, Nakhon Phathom 10170
Jobs Opening: 5 positions

About

Benefits

Pictures

Branches

List all company branch(es) that has job openings.

Head Quarter

66/22 Moo 6, Soi Salaya 23, Salaya, Phutthamonthon, Nakhon Phathom 10170

Nakhon pathom

Available Positions

หัวหน้าฝ่ายผลิต งานครัว New

Huasenghong Bestfood Co., Ltd.

หน้าที่ความรับผิดชอบ - วางแผนจัดตารางการทำงานของพนักงาน- ตรวจสอบระหว่างกระบวนการผลิต - ตรวจสอบและราย...

Job Openings: position(s)

Posted at: May 12, 2021


เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D Officer) New

Huasenghong Bestfood Co., Ltd.

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ตรงกับความต้องการของล...

Job Openings: position(s)

Posted at: May 11, 2021


พนักงานฝ่ายผลิต (งานครัว) New

Huasenghong Bestfood Co., Ltd.

หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดเตรียมวัตถุดิบผัก เนื้อสัตว์ ที่ใช้ในการประกอบอาหาร- ทำการแกะกุ้ง และหั่นป...

Job Openings: position(s)

Posted at: May 11, 2021


ผู้จัดการแผนกบุคคล

Huasenghong Bestfood Co., Ltd.

หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแล และตรวจสอบงานบุคคลทั้งระบบ สรรหาบุคลากร ทำเงินเดือนด้วยโปรแกรม B-plus ,ทำป...

Job Openings: position(s)

Posted at: May 2, 2021


พนักงานขับรถ (สาย 4)

Huasenghong Bestfood Co., Ltd.

Negotiable

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ตรวจนับสินค้า ร่วมกับฝ่ายคลังสินค้า- ขับรถส่งของตามสาขาต่างๆ ในศูนย์การค้า บร...

Job Openings: position(s)

Posted at: April 17, 2021


ไม่ได้ใช้ email?

หรือคุณสามารถแชร์หน้านี้เก็บไว้บน Facebook ส่วนตัวของคุณได้ และย้อนกลับมาดูตำแหน่งงานอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้ง

แชร์เก็บไว้