Home Product Center Public Company Limited

Home & Office Products
Headquaters: 96/27 Moo 9 Bangkaen, Muang, Nonthaburi 11000
Jobs Opening: 638 positions

Branches

List all company branch(es) that has job openings.

Headquaters

96/27 Moo 9 Bangkaen, Muang, Nonthaburi 11000

Nonthaburi

Available Positions

รับสมัครผู้จัดการแผนกบริการ&แคชเชียร์สาขาบิ๊กซีบางนา ติดกับห้างเซนทรัลบางนา New

Home Product Center Public Company Limited

รักงานบริการ พูดเก่ง มีความสนใจในงาน รักการขายสินค้า ชอบคุยกับลูกค้า บุคลิกภาพดี และหากสามารถทำบัญชีการเงิน ปิดรายรับรา...

Job Openings: position(s)

Posted at: June 4, 2020


รับสมัครผู้จัดการแผนกบริการ&แคชเชียร์สาขาบิ๊กซีบางนา ติดกับห้างเซนทรัลบางนา New

Home Product Center Public Company Limited

รักงานบริการ พูดเก่ง มีความสนใจในงาน รักการขายสินค้า ชอบคุยกับลูกค้า บุคลิกภาพดี และหากสามารถทำบัญชีการเงิน ปิดรายรับรา...

Job Openings: position(s)

Posted at: June 4, 2020


พนักงานบริการลูกค้าและแคชเชียร์ New

Home Product Center Public Company Limited

฿12,500-฿20,000

หน้าที่หลักของแผนกบริการลูกค้า ได้แก่1. โอเปเรเตอร์2. การแจ้งสื่อ / ประชาสัมพันธ์3. บริการออกใบกำกับภาษี4. บริการออก Va...

Job Openings: position(s)

Posted at: June 3, 2020


พนักงานบริการลูกค้าและแคชเชียร์ New

Home Product Center Public Company Limited

฿12,500-฿20,000

หน้าที่หลักของแผนกบริการลูกค้า ได้แก่1. โอเปเรเตอร์2. การแจ้งสื่อ / ประชาสัมพันธ์3. บริการออกใบกำกับภาษี4. บริการออก Va...

Job Openings: position(s)

Posted at: June 3, 2020


พนักงานบริการลูกค้าและแคชเชียร์ New

Home Product Center Public Company Limited

฿12,500-฿20,000

หน้าที่หลักของแผนกบริการลูกค้า ได้แก่1. โอเปเรเตอร์2. การแจ้งสื่อ / ประชาสัมพันธ์3. บริการออกใบกำกับภาษี4. บริการออก Va...

Job Openings: position(s)

Posted at: June 3, 2020


รับสมัครผู้จัดการแผนกบริการ&แคชเชียร์สาขาบิ๊กซีบางนา ติดกับห้างเซนทรัลบางนา New

Home Product Center Public Company Limited

รักงานบริการ พูดเก่ง มีความสนใจในงาน รักการขายสินค้า ชอบคุยกับลูกค้า บุคลิกภาพดี และหากสามารถทำบัญชีการเงิน ปิดรายรับรา...

Job Openings: position(s)

Posted at: June 3, 2020


Homepro มาร์เก็ตเพลสนางลิ้นจี่รับสมัครงาน แผนกบริการลูกค้า สามารถทำบัญชีได้

Home Product Center Public Company Limited

รักงานบริการ พูดเก่ง มีความสนใจในงาน รักการขายสินค้า ชอบคุยกับลูกค้า บุคลิกภาพดี และหากสามารถทำบัญชีการเงิน ปิดรายรับรา...

Job Openings: position(s)

Posted at: May 30, 2020


บริการลูกค้า

Home Product Center Public Company Limited

Negotiable

ออกใบกำกับภาษีให้กับลูกค้าให้ข้อมุลเรื่องโปรโมชั่น บัครเคดิต...

Job Openings: position(s)

Posted at: May 29, 2020


Homepro มาร์เก็ตเพลสนางลิ้นจี่รับสมัครงาน แผนกบริการลูกค้า สามารถทำบัญชีได้

Home Product Center Public Company Limited

รักงานบริการ พูดเก่ง มีความสนใจในงาน รักการขายสินค้า ชอบคุยกับลูกค้า บุคลิกภาพดี และหากสามารถทำบัญชีการเงิน ปิดรายรับรา...

Job Openings: position(s)

Posted at: May 29, 2020


บริการลูกค้า

Home Product Center Public Company Limited

Negotiable

ออกใบกำกับภาษีให้กับลูกค้าให้ข้อมุลเรื่องโปรโมชั่น บัครเคดิต...

Job Openings: position(s)

Posted at: May 29, 2020


บริการลูกค้า

Home Product Center Public Company Limited

Negotiable

ออกใบกำกับภาษีให้กับลูกค้าให้ข้อมุลเรื่องโปรโมชั่น บัครเคดิต...

Job Openings: position(s)

Posted at: May 28, 2020


บริการลูกค้า

Home Product Center Public Company Limited

Negotiable

ออกใบกำกับภาษีให้กับลูกค้าให้ข้อมุลเรื่องโปรโมชั่น บัครเคดิต...

Job Openings: position(s)

Posted at: May 27, 2020


บริการลูกค้า

Home Product Center Public Company Limited

Negotiable

ออกใบกำกับภาษีให้กับลูกค้าให้ข้อมุลเรื่องโปรโมชั่น บัครเคดิต...

Job Openings: position(s)

Posted at: May 27, 2020


บริการลูกค้า

Home Product Center Public Company Limited

Negotiable

ออกใบกำกับภาษีให้กับลูกค้าให้ข้อมุลเรื่องโปรโมชั่น บัครเคดิต...

Job Openings: position(s)

Posted at: May 26, 2020


Homepro มาร์เก็ตเพลสนางลิ้นจี่รับสมัครงาน แผนกบริการลูกค้า สามารถทำบัญชีได้

Home Product Center Public Company Limited

รักงานบริการ พูดเก่ง มีความสนใจในงาน รักการขายสินค้า ชอบคุยกับลูกค้า บุคลิกภาพดี และหากสามารถทำบัญชีการเงิน ปิดรายรับรา...

Job Openings: position(s)

Posted at: May 25, 2020


Homepro มาร์เก็ตเพลสนางลิ้นจี่รับสมัครงาน แผนกบริการลูกค้า สามารถทำบัญชีได้

Home Product Center Public Company Limited

รักงานบริการ พูดเก่ง มีความสนใจในงาน รักการขายสินค้า ชอบคุยกับลูกค้า บุคลิกภาพดี และหากสามารถทำบัญชีการเงิน ปิดรายรับรา...

Job Openings: position(s)

Posted at: May 25, 2020


Homepro มาร์เก็ตเพลสนางลิ้นจี่รับสมัครงาน แผนกบริการลูกค้า สามารถทำบัญชีได้

Home Product Center Public Company Limited

รักงานบริการ พูดเก่ง มีความสนใจในงาน รักการขายสินค้า ชอบคุยกับลูกค้า บุคลิกภาพดี และหากสามารถทำบัญชีการเงิน ปิดรายรับรา...

Job Openings: position(s)

Posted at: May 25, 2020


Homepro มาร์เก็ตเพลสนางลิ้นจี่รับสมัครงาน แผนกบริการลูกค้า สามารถทำบัญชีได้

Home Product Center Public Company Limited

รักงานบริการ พูดเก่ง มีความสนใจในงาน รักการขายสินค้า ชอบคุยกับลูกค้า บุคลิกภาพดี และหากสามารถทำบัญชีการเงิน ปิดรายรับรา...

Job Openings: position(s)

Posted at: May 23, 2020


Homepro มาร์เก็ตเพลสนางลิ้นจี่รับสมัครงาน แผนกบริการลูกค้า สามารถทำบัญชีได้

Home Product Center Public Company Limited

รักงานบริการ พูดเก่ง มีความสนใจในงาน รักการขายสินค้า ชอบคุยกับลูกค้า บุคลิกภาพดี และหากสามารถทำบัญชีการเงิน ปิดรายรับรา...

Job Openings: position(s)

Posted at: May 23, 2020


บริการลูกค้า

Home Product Center Public Company Limited

Negotiable

ออกใบกำกับภาษีให้กับลูกค้าให้ข้อมุลเรื่องโปรโมชั่น บัครเคดิต...

Job Openings: position(s)

Posted at: May 23, 2020


บริการลูกค้า

Home Product Center Public Company Limited

Negotiable

ออกใบกำกับภาษีให้กับลูกค้าให้ข้อมุลเรื่องโปรโมชั่น บัครเคดิต...

Job Openings: position(s)

Posted at: May 22, 2020


Homepro มาร์เก็ตเพลสนางลิ้นจี่รับสมัครงาน แผนกบริการลูกค้า สามารถทำบัญชีได้

Home Product Center Public Company Limited

รักงานบริการ พูดเก่ง มีความสนใจในงาน รักการขายสินค้า ชอบคุยกับลูกค้า บุคลิกภาพดี และหากสามารถทำบัญชีการเงิน ปิดรายรับรา...

Job Openings: position(s)

Posted at: May 22, 2020


บริการลูกค้า

Home Product Center Public Company Limited

Negotiable

ออกใบกำกับภาษีให้กับลูกค้าให้ข้อมุลเรื่องโปรโมชั่น บัครเคดิต...

Job Openings: position(s)

Posted at: May 22, 2020


Homepro มาร์เก็ตเพลสนางลิ้นจี่รับสมัครงาน แผนกบริการลูกค้า สามารถทำบัญชีได้

Home Product Center Public Company Limited

รักงานบริการ พูดเก่ง มีความสนใจในงาน รักการขายสินค้า ชอบคุยกับลูกค้า บุคลิกภาพดี และหากสามารถทำบัญชีการเงิน ปิดรายรับรา...

Job Openings: position(s)

Posted at: May 21, 2020


บริการลูกค้า

Home Product Center Public Company Limited

Negotiable

ออกใบกำกับภาษีให้กับลูกค้าให้ข้อมุลเรื่องโปรโมชั่น บัครเคดิต...

Job Openings: position(s)

Posted at: May 21, 2020


Homepro มาร์เก็ตเพลสนางลิ้นจี่รับสมัครงาน แผนกบริการลูกค้า สามารถทำบัญชีได้

Home Product Center Public Company Limited

รักงานบริการ พูดเก่ง มีความสนใจในงาน รักการขายสินค้า ชอบคุยกับลูกค้า บุคลิกภาพดี และหากสามารถทำบัญชีการเงิน ปิดรายรับรา...

Job Openings: position(s)

Posted at: May 21, 2020


พนักงานขาย

Home Product Center Public Company Limited

Negotiable

ขายสินค้าแนะนำโปรโมชัั่นให้กับลกค้าเช็คสต๊อกสินค้าดูแลความพร้อมของร้าน...

Job Openings: position(s)

Posted at: May 19, 2020

Negotiable

Homepro มาร์เก็ตเพลสนางลิ้นจี่รับสมัครงาน แผนกบริการลูกค้า สามารถทำบัญชีได้

Home Product Center Public Company Limited

รักงานบริการ พูดเก่ง มีความสนใจในงาน รักการขายสินค้า ชอบคุยกับลูกค้า บุคลิกภาพดี และหากสามารถทำบัญชีการเงิน ปิดรายรับรา...

Job Openings: position(s)

Posted at: May 19, 2020


Homepro มาร์เก็ตเพลสนางลิ้นจี่รับสมัครงาน แผนกบริการลูกค้า สามารถทำบัญชีได้

Home Product Center Public Company Limited

รักงานบริการ พูดเก่ง มีความสนใจในงาน รักการขายสินค้า ชอบคุยกับลูกค้า บุคลิกภาพดี และหากสามารถทำบัญชีการเงิน ปิดรายรับรา...

Job Openings: position(s)

Posted at: May 18, 2020


Homepro มาร์เก็ตเพลสนางลิ้นจี่รับสมัครงาน แผนกบริการลูกค้า สามารถทำบัญชีได้

Home Product Center Public Company Limited

รักงานบริการ พูดเก่ง มีความสนใจในงาน รักการขายสินค้า ชอบคุยกับลูกค้า บุคลิกภาพดี และหากสามารถทำบัญชีการเงิน ปิดรายรับรา...

Job Openings: position(s)

Posted at: May 18, 2020


ไม่ได้ใช้ email?

หรือคุณสามารถแชร์หน้านี้เก็บไว้บน Facebook ส่วนตัวของคุณได้ และย้อนกลับมาดูตำแหน่งงานอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้ง

แชร์เก็บไว้