FBT Sports Complex Co.,Ltd.

Consumer Products
Headquaters:
Jobs Opening: 11 positions

Branches

List all company branch(es) that has job openings.

Available Positions

IT Support New

FBT Sports Complex Co.,Ltd.

Negotiable

1. ดูแลระบบเน็ตเวิร์ก และอุปกรณ์ต่อพ่วง2. ดูแลคอมพิวเตอร์ทั้งอาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้มีความพร้อมในการใช้งาน3. ดูแล CCTV...

Job Openings: position(s)

Posted at: February 25, 2021


Graphic Disign

FBT Sports Complex Co.,Ltd.

Negotiable

- ออกแบบแคตตาล็อก ,แผ่นพับ,โบว์ชัวร์,- ออกแแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ- ออกแบบป้าย- ถ่ายภาพ- ตราสัญลักษณ์ - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับ...

Job Openings: position(s)

Posted at: February 18, 2021


กราฟพิค ดีไซน์เนอร์ (Graphic Designer)

FBT Sports Complex Co.,Ltd.

Negotiable

- ออกแบบชุดและอุปกรณ์กีฬา...

Job Openings: position(s)

Posted at: February 16, 2021


Graphic Disign

FBT Sports Complex Co.,Ltd.

Negotiable

- ออกแบบแคตตาล็อก ,แผ่นพับ,โบว์ชัวร์,- ออกแแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ- ออกแบบป้าย- ถ่ายภาพ- ตราสัญญาลักษณ์ - งานอื่นๆ ตามที่ได้ร...

Job Openings: position(s)

Posted at: February 16, 2021


แคชเชียร์ (ประจำสาขาเมืองทองธานี)

FBT Sports Complex Co.,Ltd.

Negotiable

- รับชำเงินประจำเคาน์เตอร์- งานเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง...

Job Openings: position(s)

Posted at: February 7, 2021

Negotiable

พนักงาน PC (ประจำสาขาเซ็นทรัล-ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต)

FBT Sports Complex Co.,Ltd.

Negotiable

- ให้บริการลูกค้าภายในร้าน- ขายสินค้าประเภทเสื้อผ้ากีฬา...

Job Openings: position(s)

Posted at: February 5, 2021


พนักงานขับรถผู้บริหาร

FBT Sports Complex Co.,Ltd.

Negotiable

- ขับรถยนต์ให้ผู้บริหาร- งานเอกสารอื่นๆ ตามทที่ได้รับมอบหมาย...

Job Openings: position(s)

Posted at: February 5, 2021


เจ้าหน้าที่ธุรการ/ขับรถยนต์

FBT Sports Complex Co.,Ltd.

Negotiable

- งานจัดเตียมเอกสารตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา- ขับรถยนต์ให้ผู้บริหาร...

Job Openings: position(s)

Posted at: February 3, 2021


เจ้าหน้าที่ธุรการ/ขัยรถยนต์

FBT Sports Complex Co.,Ltd.

Negotiable

- งานจัดเตียมเอกสารตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา- ขับรถยนต์ให้ผู้บริหาร...

Job Openings: position(s)

Posted at: February 1, 2021


พนักงานทำความสะอาด หลายอัตรา

FBT Sports Complex Co.,Ltd.

Negotiable

ทำความสะอาดพื้นที่ภายในอาคาร อื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย...

Job Openings: position(s)

Posted at: September 14, 2020

Negotiable

Graphic Design

FBT Sports Complex Co.,Ltd.

Negotiable

- ถ่ายภาพ / ตกแต่งรูปภาพ- ออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ- ออกแบบแคตตาล็อก- งานอื่่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย...

Job Openings: position(s)

Posted at: September 1, 2020


ไม่ได้ใช้ email?

หรือคุณสามารถแชร์หน้านี้เก็บไว้บน Facebook ส่วนตัวของคุณได้ และย้อนกลับมาดูตำแหน่งงานอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้ง

แชร์เก็บไว้