บริษัทวีโว่ เซอร์วิส จำกัด (ประเทศไทย)

Sales Suppor

งานขาย

ประกาศเมื่อ: 12 กันยายน 2562


รูปแบบงาน

จำนวน

ไม่ระบุ

ประสบการณ์

ไม่ระบุ

ระดับงาน

เจ้าหน้าที่

เงินเดือน

ตำแหน่งงาน: Sales Suppor

Negotiable


รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน: Sales Suppor

- ผลักดันยอดขายทั่วประเทศ
- วิเคราะห์ข้อมูล
- วางแผนการตลาด
- ฝึกอบรมพนักงานขาย
อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ

ตำแหน่งงาน: Sales Suppor

เพศ : ชาย
อายุ(ปี) : 22 - 29
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ
คุณสมบัติเพิ่มเติม
- มีบุคลิกที่ดี
- กล้าพูด กล้าแสดงออก
- มีทักษะการใช้ Excel ได้เป็นอย่างดี
- สามารถใช้ Photoshop ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีทักษะภาษาจีนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีรถยนต์ส่วนตัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ


สถานที่ปฎิบัติงาน

ตำแหน่งงาน: Sales Suppor

บริษัทวีโว่ เซอร์วิส จำกัด (ประเทศไทย)

สำนักงานใหญ่

729/117-121 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

กรุงเทพมหานครถนนรัชดาภิเษกเขตยานนาวา

Sales Suppor บริษัทวีโว่ เซอร์วิส จำกัด (ประเทศไทย)

การเดินทางด้วยรถส่วนบุคคล

เปิดโปรแกรม GPS Navigation หรือ Google Map แล้วใส่จุดหมายปลายทางดังนี้

บริษัทวีโว่ เซอร์วิส จำกัด (ประเทศไทย)
สำนักงานใหญ่
729/117-121 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

GPS: 13.6897586, 100.5216632


การเดินทางด้วยรถสาธารณะ


วิธีสมัครงาน

ตำแหน่งงาน: Sales Suppor

ฝ่ายบุคคล: คุณจุฑามาส วัฒนนันทกูล
บริษัทวีโว่ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
729/117-121 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย

http://www.vivo.co.th

hr.vivothailand@gmail.com

โทร. 022942107

บริษัทวีโว่ เซอร์วิส จำกัด (ประเทศไทย)

บริษัทวีโว่ เซอร์วิส จำกัด (ประเทศไทย)
ธุรกิจ
ธุรกิจบริการเฉพาะกิจ
เปิดรับสมัคร
7 ตำแหน่งงาน

ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับ

บริษัทวีโว่ เซอร์วิส จำกัด (ประเทศไทย)
Sales Suppor
Negotiable
บริษัทวีโว่ เซอร์วิส จำกัด (ประเทศไทย)
Trainer
Negotiable
บริษัทวีโว่ เซอร์วิส จำกัด (ประเทศไทย)
Sales Suppor
Negotiable