บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่ประสานงาน สุขุมวิท 101 รถไฟฟ้าปุณณวิถี

งานธุรการ

ประกาศเมื่อ: 15 พฤษภาคม 2562


รูปแบบงาน

จำนวน

3 อัตรา

ประสบการณ์

3 ปี

เงินเดือน


รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่ประสานงาน สุขุมวิท 101 รถไฟฟ้าปุณณวิถี

ให้บริการ ประสานงาน ระหว่าง ผู้ใช้อาคารและเจ้าของอาคาร วางแผน ควบคุม ดูแล การทำงานของบริษัทผู้รับจ้าง (Outsource)เพื่องานบำรุงรักษา และการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมของสำนักงาน เพื่อสุขอนามัยของผู้ใช้อาคาร<br><br> ความรับผิดชอบ

- การกำหนดแผนงาน การจัดการ ดูแล ประสานงาน แก้ไขปัญหา งานบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ ไฟฟ้า และสื่อสาร

- การให้บริการ การจัดการ ดูแลงานด้านการใช้พื้นที่ของผู้เช่าและผู้บริหาร ประสานงานกับฝ่ายบริหารอาคาร เพื่อให้ผู้เช่าได้รับความปลอดภัย และความสะดวกสบาย

- การควบคุม ดูแล ประสานงานกับบริษัท Outsource คู่สัญญาให้ปฏิบัติงานถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

- ควบคุมดูแลบริษัทคู่สัญญา โดยการตรวจสอบตามระบบเอกสาร ISO<br>- นำแผนการทำงานของบริษัทคู่สัญญามาใช้ควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

- จัดให้มีการประชุมร่วมกับบริษัทคู่สัญญา เพื่อทำการแก้ปัญหางาน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น


คุณสมบัติ

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่ประสานงาน สุขุมวิท 101 รถไฟฟ้าปุณณวิถี

- เพศ : ชาย , หญิง

- อายุ(ปี) : 24 - 35

- ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป (ทุกสาขา)

- ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5 ปีขึ้นไป

- การบริหารและควบคุม Outsource สำหรับงานจัดการอาคาร อย่างน้อย 3ปี

- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานขึ้นไป

- รักในงานบริการ


สวัสดิการ

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่ประสานงาน สุขุมวิท 101 รถไฟฟ้าปุณณวิถี

- ประกันชีวิต

- ประกันสุขภาพ

- เงินโบนัสตามผลงาน

- ประกันสังคม


สถานที่ปฎิบัติงาน

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่ประสานงาน สุขุมวิท 101 รถไฟฟ้าปุณณวิถี

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร (เขตประเวศ)


วิธีสมัครงาน

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่ประสานงาน สุขุมวิท 101 รถไฟฟ้าปุณณวิถี

ส่งใบสมัครทาง E-mail

- yosita_kov@truecorp.co.th

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ขนาดองค์กร
1000 คน
เปิดรับสมัคร
97 ตำแหน่งงาน