บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Account Executive / Senior Account Executive True Agent

งานการตลาดงานขาย

ประกาศเมื่อ: 13 มิถุนายน 2562


รูปแบบงาน

จำนวน

5 อัตรา

ประสบการณ์

3 ปี

ระดับงาน

เจ้าหน้าที่

เงินเดือน

ตำแหน่งงาน: Account Executive / Senior Account Executive True Agent

฿20,000- ฿33,000 ต่อเดือน


รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน: Account Executive / Senior Account Executive True Agent

- วางแผน วิเคราะห์ และดำเนินการด้านการขาย การตลาด และการขยายช่องทางการขายตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย

- ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขายและสนับสนุนช่วยเหลือทีมขายและเพื่อนคู่ค้าให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

- บริหารจัดการ ควบคุม ติดตาม การปฏิบัติงานของแผนกต่างๆที่เกี่ยวข้อง พร้อมให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหา ให้กับลูกค้า

- ประเมินสถานการณ์การขาย การตลาดในพื้นที่ที่รับผิดชอบเพื่อหาทางแก้ไข และปรับกลยุทธ์ในการกระตุ้นยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

- สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและเพื่อนคู่ค้า เพื่อรักษาฐานลูกค้าปัจจุบันไว้ ตลอดจนเสริมสร้างแรงจูงใจในการซื้อ การใช้บริการ ให้เพิ่มขึ้น


คุณสมบัติ

ตำแหน่งงาน: Account Executive / Senior Account Executive True Agent

- เพศ : ชาย , หญิง

- อายุ(ปี) : 26 - 35

- ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท ทุกสาขา มีประสบการณ์การทำงานด้านงานขายและดูแลลูกค้า อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

- ประสบการณ์(ปี) : 3 ปีขึ้นไป

- บุคคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี

- มีรถส่วนตัว และมีใบขับขี่ สามารถปติบัติงานในพื้นที่ที่กำหนดได้


สวัสดิการ

ตำแหน่งงาน: Account Executive / Senior Account Executive True Agent

- ประกันสังคม

- เงินโบนัสตามผลงาน

- ประกันสุขภาพ

- ประกันชีวิต

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

- ค่าจ้าง ค่าน้ำมัน ค่าสื่อหรอรถ ประกันภัยรถ โบนัสประจำปี

- โปรโมชั่นสำหรับพนักงาน ค่าบริการโทรศัพท์ ค่าบริการอินเทอร์เน็ต ค่าบริการทรูวิชั่น ลด50%

- ส่วนลดสินค้าและค่าบริการราคาพนักงาน

- ค่ารักษาพยาบาลนออกเหนือประกันสังคมคุ้มครองทั้งผู้ป่วยนอกวงเงินรวม และผู้ป่วยในตามกรมธรรม์

- ประกันอุบัติเหตุ

- ตรวจสุขภาพประจำปี

- ลาพักร้อน 10 วันต่อปี

- สวัสดิการอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด


สถานที่ปฎิบัติงาน

ตำแหน่งงาน: Account Executive / Senior Account Executive True Agent

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 18 อาคารทรูทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานครถนนรัชดาภิเษกเขตห้วยขวาง


การเดินทางด้วยรถส่วนบุคคล

เปิดโปรแกรม GPS Navigation หรือ Google Map แล้วใส่จุดหมายปลายทางดังนี้

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่
เลขที่ 18 อาคารทรูทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

GPS: ,


การเดินทางด้วยรถสาธารณะ


วิธีสมัครงาน

ตำแหน่งงาน: Account Executive / Senior Account Executive True Agent

สนใจตำแหน่งงานนี้สามารถส่งใบสมัครงาน (Resume) ที่ E-mail

- yosita_kov@truecorp.co.th