บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Senior Sale Area Owner (ประจำพื้นที่ จังหวัดสุรินทร์)

งานขายงานบริหารจัดการ

ประกาศเมื่อ: 13 มิถุนายน 2562


รูปแบบงาน

จำนวน

4 อัตรา

ประสบการณ์

4 ปี

ระดับงาน

หัวหน้างาน

เงินเดือน

ตำแหน่งงาน: Senior Sale Area Owner (ประจำพื้นที่ จังหวัดสุรินทร์)

฿20,000-฿25,000 ต่อเดือน


รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน: Senior Sale Area Owner (ประจำพื้นที่ จังหวัดสุรินทร์)

- ทำหน้าที่บริหารทีมขาย , ร้านตัวแทน ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการขายในแต่ละเดือน

- สรรหาร้านตัวแทนใหม่เพื่อเข้าเป็นหุ้นส่วนกับบริษัท

- สรุป วิเคราะห์ปัญหา และเสนอแนวทางแก้ไขเพื่อนำเสนอผุ้บริหารในการแก้ปัญหาการทำงาน

- จัดทำรายงานการขายและสรุปผลการปฎิบัติงานเพื่อแจ้งแก่ผุ้บังคับบัญชา


คุณสมบัติ

ตำแหน่งงาน: Senior Sale Area Owner (ประจำพื้นที่ จังหวัดสุรินทร์)

- เพศ : ชาย , หญิง

- อายุ(ปี) : 25 - 35

- ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป

- ประสบการณ์ด้านงานขาย , ดูแลเพื่อนคู่ค้า อย่างน้อย 4 ปี ขึ้นไป

- มีความรู้ และสนใจในด้านเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือ และอินเตอร์เน็ต

- มีทักษะด้านการบริหารทีมงานขาย,ทักษะด้านการบริหารความขัดแย้ง

- มีทักษะด้านภาวะผู้นำ , มีทักษะด้านการวิเคราะห์ และวางแผนการขายการตลาด

- มีรถยนต์เป็นของตัวเอง และมีใบขับขี่ของทางราชการ


สวัสดิการ

ตำแหน่งงาน: Senior Sale Area Owner (ประจำพื้นที่ จังหวัดสุรินทร์)

- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น

- ประกันสุขภาพ

- ประกันชีวิต

- ตามข้อตกลงของบริษัท

- ประกันสังคม

- เงินเดือนขึ้นประจำปี

- ค่าคอมมิชชั่นตามผลงาน

- ค่าน้ำมันรถ

- สิทธิการลาต่าง ๆ

- เงินช่วยเหลืองานแต่งงาน

- เงินช่วยเหลืองานมรณกรรม

- ทุนการศึกษา


สถานที่ปฎิบัติงาน

ตำแหน่งงาน: Senior Sale Area Owner (ประจำพื้นที่ จังหวัดสุรินทร์)

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

จังหวัดสุรินทร์พนมดงรัก, ปราสาท, กาบเชิง


วิธีสมัครงาน

ตำแหน่งงาน: Senior Sale Area Owner (ประจำพื้นที่ จังหวัดสุรินทร์)

สนใจตำแหน่งงานนี้สามารถส่งใบสมัครงาน (Resume) ที่ E-mail

- NElower_recruitment@truecorp.co.th