บริษัทไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงานว่าง

เจ้าหน้าที่การเงิน

บริษัทไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน)

การบัญชี

ประกาศเมื่อ: 9 พฤศจิกายน 2562


รูปแบบงาน

จำนวน

ไม่ระบุ

ประสบการณ์

ไม่ระบุ

ระดับงาน

เจ้าหน้าที่

เงินเดือน

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่การเงิน

Negotiable


รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่การเงิน

- ดำเนินการรับชำระเงินสด/เช็ค จากลูกค้าพร้อมทั้งออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
- ดำเนินการตรวจนับเงินสดประจำวัน จัดพิมพ์รายงานสรุปประจำวันและตรวจสอบความถูกต้องของยอดเงิน
- จัดทำใบนำฝากธนาคาร เพื่อนำเงินสดและเช็คที่ได้รับเข้าฝากธนาคาร
- ดำเนินการบันทึกบัญชีรายการรับเงิน และออกใบสำคัญโอนบัญชี
- ตรวจสอบและควบคุมเอกสารรับเข้าส่วนงานให้มีความครบถ้วน,ถูกต้อง
- ดำเนินการบันทึกบัญชีรายการธนาณัติ และออกใบสำคัญโอนบัญชีได้ถูกต้อง
- ติดต่อปนะสานงาน และให้บริการตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการให้บริการรับชำระเงินหน้าเคาน์เตอร์


คุณสมบัติ

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่การเงิน

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 23 - 30
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : 1 - 2
อื่นๆ : ไม่ระบุ
คุณสมบัติเพิ่มเติม
- จบการศึกษาสาขาการเงิน บัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์งานทางด้านการเงิน, เคาเตอร์การเงิน 0-2 ปี
- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Excel, Power Point, Visio) ได้ดี
- มีทักษะในการติดต่อสื่อสารประสานงาน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
- มีความละเอียด รอบคอบและมีความรับผิดชอบ


สถานที่ปฎิบัติงาน

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่การเงิน

บริษัทไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่

123 ถนน รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

กรุงเทพมหานครเขตดินแดง

เจ้าหน้าที่การเงิน บริษัทไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน)

การเดินทางด้วยรถส่วนบุคคล

เปิดโปรแกรม GPS Navigation หรือ Google Map แล้วใส่จุดหมายปลายทางดังนี้

บริษัทไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่
123 ถนน รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

GPS: 13.7681299, 100.5669864


การเดินทางด้วยรถสาธารณะ


วิธีสมัครงาน

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่การเงิน

บริษัทไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน)
123 ถนน รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทร 022470247 ต่อ 1222 (สำหรับสมัครงานเท่านั้น)

Email: hrservice@thailife.com

http://www.thailife.com