บริษัทไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (วิทยากร)

งานบุคคล/งานพัฒนา/งานฝึกอบรมงานฝึกอบรม

ประกาศเมื่อ: 14 สิงหาคม 2562


รูปแบบงาน

จำนวน

ไม่ระบุ

ประสบการณ์

ไม่ระบุ

เงินเดือน

Negotiable

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (วิทยากร)

- บรรยายให้ความรู้แก่ตัวแทนและพนักงานประจำของบริษัทตามหลักสูตรที่กำหนด


คุณสมบัติ

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (วิทยากร)

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 22 - 35
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5
อื่นๆ : ไม่ระบุ
คุณสมบัติเพิ่มเติม
- เพศชาย - หญิง อายุระหว่าง 25-40 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี-โท ทุกสาขา
- มีประสบการณ์ด้านการฝึกอบรม/วิทยากร
- บุคลิกดี มีความมั่นใจ และสามารถบรรยายหรือพูดในที่สาธารณะได้
- สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่และเดินทางต่างจังหวัดได้
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ เช่น Microsoft Office และ Internet เป็นต้น


สถานที่ปฎิบัติงาน

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (วิทยากร)

บริษัทไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่

123 ถนน รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

กรุงเทพมหานครเขตดินแดง

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (วิทยากร) บริษัทไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน)

การเดินทางด้วยรถส่วนบุคคล

เปิดโปรแกรม GPS Navigation หรือ Google Map แล้วใส่จุดหมายปลายทางดังนี้

บริษัทไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่
123 ถนน รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

GPS: 13.7681299, 100.5669864


การเดินทางด้วยรถสาธารณะ


วิธีสมัครงาน

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (วิทยากร)

บริษัทไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน)
123 ถนน รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทร 022470247 ต่อ 1222 (สำหรับสมัครงานเท่านั้น)

Email: hrservice@thailife.com

http://www.thailife.com