บริษัทไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่บริการผู้เอาประกัน

งานบริการลูกค้า

ประกาศเมื่อ: 13 สิงหาคม 2562


รูปแบบงาน

จำนวน

ไม่ระบุ

ประสบการณ์

ไม่ระบุ

เงินเดือน

Negotiable

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่บริการผู้เอาประกัน

- ต้อนรับและดูแลลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการที่ส่วนบริการสำนักงานใหญ่
- รับผิดชอบการรับจ่ายเงิน งานบริการตามสิทธิกรมธรรม์
- ชี้แจงเงื่อนไขกรมธรรม์ รวมทั้งอนุมัติงานตามวงเงินที่ได้รับมอบหมาย
- จัดเก็บเอกสารประจำบัญชีงวดเพื่อนำส่ง
- เตรียมเอกสารข้อมูลประกอบการขออนุมัติผู้บังคับ
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


คุณสมบัติ

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่บริการผู้เอาประกัน

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 22 - 27
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ
อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

คุณสมบัติเพิ่มเติม
- เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 22-27 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา (หากสำเร็จสาขาวิชา คณิตศาสตร์ สถิติ บริหารธุรกิจ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
- มีประสบการณ์ทำงานด้านการบริการ 0-2 ปี (ยินดีรับพิจารณานักศึกษาจบใหม่)
- บุคลิกภาพดี รักงานบริการ มีทักษะในการคำนวณ เจรจาต่อรอง มีความอดทน และมีความระเอียดรอบคอบ
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี เช่น MS.Office และ Internet


สถานที่ปฎิบัติงาน

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่บริการผู้เอาประกัน

บริษัทไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่

123 ถนน รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

กรุงเทพมหานครเขตดินแดง

เจ้าหน้าที่บริการผู้เอาประกัน บริษัทไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน)

การเดินทางด้วยรถส่วนบุคคล

เปิดโปรแกรม GPS Navigation หรือ Google Map แล้วใส่จุดหมายปลายทางดังนี้

บริษัทไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่
123 ถนน รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

GPS: 13.7681299, 100.5669864


การเดินทางด้วยรถสาธารณะ


วิธีสมัครงาน

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่บริการผู้เอาประกัน

บริษัทไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน)
123 ถนน รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทร 022470247 ต่อ 1222 (สำหรับสมัครงานเท่านั้น)

Email: hrservice@thailife.com

http://www.thailife.com