บริษัทไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่การเงิน

การบัญชี

ประกาศเมื่อ: 12 สิงหาคม 2562


รูปแบบงาน

จำนวน

ไม่ระบุ

ประสบการณ์

ไม่ระบุ

เงินเดือน

Negotiable

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่การเงิน

- รับชำระเบี้ยประกันภัยผ่านช่องทางธนาคาร
- จัดทำหนังสือแจ้งสาขาและผู้เอาประกัน ติดตามรายการที่ไม่ครบถ้วน
- จัดทำบันทึกคืนเบี้ยประกันให้แก่ผู้เอาประกัน รวมถึงรายงานสรุปเบี้ยประกัน
- จัดทำภาษีของช่องทางการรับเบี้ยประกันต่างๆ
- แก้ไขปัญหาในเบื้องต้นและติดต่อส่วนงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก


คุณสมบัติ

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่การเงิน

เพศ : ชาย
อายุ(ปี) : 23 - 30
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

คุณสมบัติเพิ่มเติม
- จบการศึกษาสาขาการเงิน บัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Excel, Power Point, Visio) ได้ดี
- มีทักษะในการติดต่อสื่อสารประสานงาน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
- มีความละเอียด รอบคอบและมีความรับผิดชอบ


สถานที่ปฎิบัติงาน

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่การเงิน

บริษัทไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่

123 ถนน รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

กรุงเทพมหานครเขตดินแดง

เจ้าหน้าที่การเงิน บริษัทไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน)

การเดินทางด้วยรถส่วนบุคคล

เปิดโปรแกรม GPS Navigation หรือ Google Map แล้วใส่จุดหมายปลายทางดังนี้

บริษัทไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่
123 ถนน รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

GPS: 13.7681299, 100.5669864


การเดินทางด้วยรถสาธารณะ


วิธีสมัครงาน

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่การเงิน

บริษัทไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน)
123 ถนน รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทร 022470247 ต่อ 1222 (สำหรับสมัครงานเท่านั้น)

Email: hrservice@thailife.com

http://www.thailife.com