บริษัทไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน)

Business Analyst / Programmer Analyst

งานไอที/โปรแกรมเมอร์/เว็บ/อีคอมเมิร์ซงานโปรแกรมเมอร์

ประกาศเมื่อ: 10 กรกฎาคม 2562


รูปแบบงาน

จำนวน

ไม่ระบุ

ประสบการณ์

ไม่ระบุ

ระดับงาน

เจ้าหน้าที่

เงินเดือน

ตำแหน่งงาน: Business Analyst / Programmer Analyst

Negotiable


รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน: Business Analyst / Programmer Analyst

1.เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งานระบบ (User) เพื่อนำมาจัดทำ Business Requirement ในการพัฒนาระบบ รวมถึงออกสินค้าใหม่ เพื่อให้สนับสนุนเป้าหมายของธุรกิจและสอดคล้องกับนโยบายบริษัท
2. บริหารจัดการและควบคุมดูแลการพัฒนาระบบงาน ให้เป็นไปตาม Business Requirement และกำหนดการของโครงการ รวมถึงการจัดเตรียมเอกสารและ Test Script ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ในการทดสอบระบบ
3. พัฒนาขั้นตอนการทำงานรวมถึงระบบงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของ Bancassurance
4. เป็นที่ปรึกษาให้ User ในการแก้ไขปัญหาหน้างานในการใช้ระบบ โดยประสานงานกับ IT และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาให้ทันเวลา
5. ควบคุมกำกับการทดสอบระบบ (UAT) ก่อนนำโปรแกรมขึ้นใช้งาน โดยประสานงานกับ IT และผู้ที่เกี่ยวข้อง
6. ควบคุมดูแล ฝึกอบรมการใช้งานระบบให้ผู้ใช้งาน (User) กรณีมีการขึ้นระบบงานใหม่
7. ช่วยบริหารควบคุมดูแลและจัดการส่งซ่อมและเบิกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทั้ง Hardware Software รวมถึงการกำหนดสิทธิ์ / Maintenance สิทธิ์ของ BOD User ในการใช้งานระบบต่าง ๆ ให้ Update อยู่เสมอ
8. ช่วยจัดทำงบประมาณและโครงการต่าง ๆ ของสายงานฯ
9. ช่วยดูแลบริหารโครงการพิเศษต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายงานฯ เช่น FATCA, AML/CFT, BCP, NGIS ให้บรรลุวัตถุประสงค์ขชองโครงการอย่างมีประสิทธิภาพตามกำหนดที่ตั้งไว้ รวมถึงการจัดทำ Workflow & Process และเอกสารประกอบโครงการเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิง
10. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


คุณสมบัติ

ตำแหน่งงาน: Business Analyst / Programmer Analyst

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 23 - 30
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5
อื่นๆ : ตามตกลง
หากมีประสบการณ์งานด้าน Bancassurance หรือ เคยมีประสบการณ์ธุรกิจด้านประกันชีวิตจะพิจารณาเป็นพิเศษ


สถานที่ปฎิบัติงาน

ตำแหน่งงาน: Business Analyst / Programmer Analyst

บริษัทไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่

123 ถนน รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

กรุงเทพมหานครเขตดินแดง

Business Analyst / Programmer Analyst บริษัทไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน)

การเดินทางด้วยรถส่วนบุคคล

เปิดโปรแกรม GPS Navigation หรือ Google Map แล้วใส่จุดหมายปลายทางดังนี้

บริษัทไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่
123 ถนน รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

GPS: 13.7681299, 100.5669864


การเดินทางด้วยรถสาธารณะ


วิธีสมัครงาน

ตำแหน่งงาน: Business Analyst / Programmer Analyst

บริษัทไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน)
123 ถนน รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทร 022470247 ต่อ 1222 (สำหรับสมัครงานเท่านั้น)

Email: hrservice@thailife.com

http://www.thailife.com