บริษัทไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่ธุรการ คลังเอกสาร/รับส่งเอกสาร

งานธุรการงานธุรการทั่วไป

ประกาศเมื่อ: 10 กรกฎาคม 2562


รูปแบบงาน

จำนวน

ไม่ระบุ

ประสบการณ์

ไม่ระบุ

ระดับงาน

เจ้าหน้าที่

เงินเดือน

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่ธุรการ คลังเอกสาร/รับส่งเอกสาร

Negotiable


รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่ธุรการ คลังเอกสาร/รับส่งเอกสาร

-คัดแยกเอกสารจากส่วนงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกบริษัท
-จัดส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์ไปตามหน่วยงานต่างๆของบริษัท
-คัดแยกเอกสารเพื่อส่งไปตามคลังของบริษัท
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่ธุรการ คลังเอกสาร/รับส่งเอกสาร

เพศ : ชาย
อายุ(ปี) : 22 - 30
ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : ตามตกลง
อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
ตามตกลง


สถานที่ปฎิบัติงาน

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่ธุรการ คลังเอกสาร/รับส่งเอกสาร

บริษัทไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่

123 ถนน รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

กรุงเทพมหานครเขตดินแดง

เจ้าหน้าที่ธุรการ คลังเอกสาร/รับส่งเอกสาร บริษัทไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน)

การเดินทางด้วยรถส่วนบุคคล

เปิดโปรแกรม GPS Navigation หรือ Google Map แล้วใส่จุดหมายปลายทางดังนี้

บริษัทไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่
123 ถนน รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

GPS: 13.7681299, 100.5669864


การเดินทางด้วยรถสาธารณะ


วิธีสมัครงาน

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่ธุรการ คลังเอกสาร/รับส่งเอกสาร

บริษัทไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน)
123 ถนน รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทร 022470247 ต่อ 1222 (สำหรับสมัครงานเท่านั้น)

Email: hrservice@thailife.com

http://www.thailife.com