บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงานว่าง

หัวหน้างานซ่อมบำรุง - TBL

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

งานซ่อมบำรุง/ช่างกล

ประกาศเมื่อ: 14 มกราคม 2563


รูปแบบงาน

จำนวน

ไม่ระบุ

ประสบการณ์

ไม่ระบุ

ระดับงาน

เจ้าหน้าที่

เงินเดือน

ตำแหน่งงาน: หัวหน้างานซ่อมบำรุง - TBL

Negotiable


รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน: หัวหน้างานซ่อมบำรุง - TBL

→ ควบคุมรวมถึงสั่งการ การซ่อมแซมและจัดให้มีการบำรุงรักษาตามระยะทางของรถบรรทุกเพื่อให้รถบรรทุกมีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
→ ร่วมวิเคราะห์สาเหตุของการเสียและการไม่พร้อมใช้งานของรถส่งสินค้าเพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการกำหนดแนวทางแก้ไขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของรถบรรทุก
→ ดูแลงานที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายยาง การสั่งซื้อยาง การเก็บ Stock ยางให้เพียงพอต่อการใช้งาน การตัดยางหล่อดอกและการขายยางเก่า
→ ติดตามการจัดทำประวัติการซ่อมแซมของรถบรรทุกภายในศูนย์ขนส่งและตรวจสอบให้มีการบำรุงรักษารถบรรทุกตามระยะทางเพื่อให้รถบรรทุกมีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอจากผู้ใต้บังคับบัญชา
→ สั่งการส่งซ่อมรถบรรทุกและตรวจสอบเอกสาร PR/PO
→ นำเสนอรายงานที่เกี่ยวกับการซ่อมบำรุงต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและตรงเวลา


คุณสมบัติ

ตำแหน่งงาน: หัวหน้างานซ่อมบำรุง - TBL

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 5 - 5 ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ
คุณสมบัติเพิ่มเติม
‒ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
‒ มีประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุงรถบรรทุกอย่างน้อย 4-6 ปี
‒ มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์ของรถบรรทุกได้เป็นอย่างดี
‒ สามารถวางแผนและวิเคราะห์การบำรุงรักษา
‒ มีความเชี่ยวชาญในการซ่อมแซมรถบรรทุกได้เป็นอย่างดี
‒ มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
‒ มีการตัดสินใจที่รวดเร็วฉับไว ถูกต้อง
‒ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความซื่อสัตย์ สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
‒ มีความเป็นผู้นำ และทำงานเป็นทีม

สนใจสมัครงานได้ที่ https://careers.thaibevgroup.com

ติดต่อสอบถาม
คุณไพลิน ทิพย์มงคล โทร. 02-785-5555 ต่อ 4006
สำนักทรัพยากรบุคคล

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
ชั้น 3 อาคารแสงโสม 3 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900


สถานที่ปฎิบัติงาน

ตำแหน่งงาน: หัวหน้างานซ่อมบำรุง - TBL

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


วิธีสมัครงาน

ตำแหน่งงาน: หัวหน้างานซ่อมบำรุง - TBL

ผู้สมัครงานที่มีประวัติในเว็บไซต์ สามารถสมัครงานออนไลน์ได้

บริษัทที่เปิดรับสมัครงานจะได้รับอีเมล์การสมัครงานของท่านและสามารถคลิกดูประวัติ (เรซูเม่) ของท่านได้ทันทีและสามารถดูย้อนหลังได้เสมอ

กรุณาล๊อคอิน หรือ ลงทะเบียน เพื่อดูวิธีการสมัครงาน