บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงานว่าง

เจ้าหน้าที่จัดซื้องานขนถ่ายวัสดุ – PAN Inter

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

งานจัดซื้อ

ประกาศเมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2562


รูปแบบงาน

จำนวน

ไม่ระบุ

ประสบการณ์

ไม่ระบุ

ระดับงาน

เจ้าหน้าที่

เงินเดือน

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่จัดซื้องานขนถ่ายวัสดุ – PAN Inter

Negotiable


รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่จัดซื้องานขนถ่ายวัสดุ – PAN Inter

→ จัดซื้อและจัดหาอุปกรณ์ทางด้านขนส่ง (Logistics) เช่น การเช่ารถ/การซื้อรถยนต์ หรือ จัดซื้อยางรถยนต์และแบตเตอรี่
→ จัดซื้อและจัดหาอะไหล่รถแต่ละประเภทหรือการซ่อมบำรุงรถแต่ละประเภท โดยดำเนินการให้แก่โรงงานและหน่วยงานต่างๆ ในกลุ่มไทยเบฟฯ ได้แก่ โรงงานสุรา โรงงานเบียร์ สำนักงานขายต่างๆ ฯลฯ


คุณสมบัติ

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่จัดซื้องานขนถ่ายวัสดุ – PAN Inter

เพศ : ไม่ระบุ
อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 1 - 3
อื่นๆ : ไม่ระบุ
คุณสมบัติเพิ่มเติม
‒ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
‒ มีประสบการณ์ด้านจัดซื้องานที่เกี่ยวข้อง 1-2 ปี
‒ มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
‒ มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและประสานงาน
‒ มีความสามารถในการวิเคราะห์
‒ มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษด้าน อ่าน-ฟัง ในระดับปานกลาง และด้านพูด-เขียน ในระดับเบื้องต้น

สนใจสมัครงานได้ที่ https://careers.thaibevgroup.com

ติดต่อสอบถาม
คุณปิยาภรณ์ ปฐวีสมุทร โทร. 02-785-7213
สำนักทรัพยากรบุคคล

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
อาคารไทยเบฟควอเตอร์ เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลอง กรุงเทพฯ 10110


สถานที่ปฎิบัติงาน

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่จัดซื้องานขนถ่ายวัสดุ – PAN Inter

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร


วิธีสมัครงาน

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่จัดซื้องานขนถ่ายวัสดุ – PAN Inter

ผู้สมัครงานที่มีประวัติในเว็บไซต์ สามารถสมัครงานออนไลน์ได้

บริษัทที่เปิดรับสมัครงานจะได้รับอีเมล์การสมัครงานของท่านและสามารถคลิกดูประวัติ (เรซูเม่) ของท่านได้ทันทีและสามารถดูย้อนหลังได้เสมอ

กรุณาล๊อคอิน หรือ ลงทะเบียน เพื่อดูวิธีการสมัครงาน