บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงานว่าง

Marketing Support Officer / Spirits

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

งานการตลาด

ประกาศเมื่อ: 9 พฤศจิกายน 2562


รูปแบบงาน

จำนวน

ไม่ระบุ

ประสบการณ์

ไม่ระบุ

ระดับงาน

เจ้าหน้าที่

เงินเดือน

ตำแหน่งงาน: Marketing Support Officer / Spirits

Negotiable


รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน: Marketing Support Officer / Spirits

1.ควบคุมดูแลการทำใบอนุมัติงบประมาณตามขั้นตอนของเอกสารขออนุมัติโครงการ ใบเสนอราคา และเอกสารบัญชี
2.ประสานงานและสนับสนุนกิจกรรมที่แบรนด์ให้การสนับสนุน (งานกิจกรรม, งานสนับสนุนกิจกรรม) รวมทั้งออกตรวจงานกิจกรรมของ organizer ให้เป็นไปตามที่ตกลง
3.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการผูกพันตามเงื่อนไขการสั่งจ่าย
4.ติดตามงานจาก Agency เช่น Art work , รูปถ่าย ,ตัวอย่างสื่อโฆษณา
5.สรุปค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นของแต่ละผลิตภัณฑ์ที่มีการจัดกิจกรรมว่ามียอดค่าใช้จ่ายเท่าไร และสรุปรายงานข้อมูลจากระบบ SAP ทุกเดือน
6.วางแผนและดำเนินการประสานงานภายในองค์กรเพื่อส่งข่าวกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น รวมถึงประสานงานกับสำนักกฎหมาย ด้านสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่สนับสนุน
7.รวบรวม และประมวลผลรายงานงบประมาณของแต่ละ Brand ที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง


คุณสมบัติ

ตำแหน่งงาน: Marketing Support Officer / Spirits

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 1 - 3
อื่นๆ : ไม่ระบุ
คุณสมบัติเพิ่มเติม
1.ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2.ประสบการณ์การทำงานด้านการตลาด อย่างน้อย 1-3 ปี
3.มีความรู้ ความสามารถด้านการตลาด และการจัดการสื่อ
4.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
5.มีความรู้ทางการเงินที่ดีและทักษะการจัดการโครงการ
6.ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
7.มีความรู้ ความสามารถด้านการตลาดและการจัดสื่อ
8.มีความรู้ทางการเงินที่ดีและทักษะการจัดงานกิจกรรม

Apply at http://career.thaibev.com/

Contact Information :-
K. Chayanin Tel. 02-785-5555 ext. 5171
Office of Human Capital
THAI BEVERAGE PUBLIC COMPANY LIMITED
3rd Floor - Sangsom 3 Bldg., Vibhavadi Raod, Chomphon, Chatuchak, Bangkok 10900


สถานที่ปฎิบัติงาน

ตำแหน่งงาน: Marketing Support Officer / Spirits

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร


วิธีสมัครงาน

ตำแหน่งงาน: Marketing Support Officer / Spirits

ฝ่ายสรรหาและดูแลพนักงานใหม่ สำนักทรัพยากรบุคคล (Recruitment Center)
Tesco Lotus (ฝ่ายHR)
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
ชั้น 3 อาคารแสงโสม 3 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร. 02-785-5555 ต่อ 11

Email: career@thaibev.com

https://careers.thaibevgroup.com