บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงานว่าง

เจ้าหน้าที่พัฒนาและฝึกอบรม – สายการผลิตเบียร์ (บางบาล จ.อยุธยา)

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

งานฝ่ายบุคคล/งานพัฒนา/งานฝึกอบรมงานฝึกอบรม

ประกาศเมื่อ: 19 สิงหาคม 2562


รูปแบบงาน

จำนวน

ไม่ระบุ

ประสบการณ์

ไม่ระบุ

ระดับงาน

เจ้าหน้าที่

เงินเดือน

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่พัฒนาและฝึกอบรม – สายการผลิตเบียร์ (บางบาล จ.อยุธยา)

Negotiable


รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่พัฒนาและฝึกอบรม – สายการผลิตเบียร์ (บางบาล จ.อยุธยา)

→ จัดทำระเบียบปฏิบัติการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบคุณภาพ และทำการปรับปรุงแก้ไขเมื่อมีการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดระบบคุณภาพ
→ กำหนดแผนฝึกอบรมประจำปีจากการสอบถามความจำเป็นในการฝึกอบรมของแต่ละแผนกในบริษัท
→ ติดต่อวิทยากรและบริษัทจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับรายละเอียดของหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก เพื่อทำการพิจารณาต่อรองราคาสำหรับการจัดอบรมภายในบริษัท หรือทำการสำรองที่นั่ง และสมัครหลักสูตรฝึกอบรมให้กับพนักงานที่จะเข้าอบรมภายนอก
→ จัดทำเอกสารเพื่อนำยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงานตามกฎหมาย พร้อมนำส่งเอกสารรับรองหลักสูตรให้กับฝ่ายบัญชีการเงิน ฯ เพื่อนำยื่นหักภาษีเงินได้
→ กำหนดแนวทางในการวัดผลการฝึกอบรมให้เกิดประสิทธิภาพ ให้มั่นใจว่าพนักงานจะสามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง
→ นำปัญหาจากการปฏิบัติงานมาวิเคราะห์เพื่อกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
→ สั่งการและควบคุมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายคุณภาพของการฝึกอบรมที่กำหนด
→ ปฏิบัติตามระบบบริหารคุณภาพและระบบต่างๆ ที่บริษัทจัดทำขึ้น


คุณสมบัติ

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่พัฒนาและฝึกอบรม – สายการผลิตเบียร์ (บางบาล จ.อยุธยา)

เพศ : -
อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5
อื่นๆ : ไม่ระบุ
คุณสมบัติเพิ่มเติม
‒ ปริญญาตรีสาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์ , การจัดการทั่วไป หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
‒ มีประสบการณ์ในงานด้านทรัพยากรบุคคลมาก่อนอย่างน้อย 2 ปี
‒ มีความรู้ด้านการพัฒนาบุคลากร
‒ มีความรู้ด้านการบริหารงานบุคคล
‒ มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์
‒ มีความรู้ภาษาอังกฤษดี

ติดต่อสอบถาม
คุณพนารัตน์ เจียนศิริจินดา, คุณสรนนท์ กลางสุข โทร. 035-276-200-9 ต่อ 4321, 4325
สำนักทรัพยากรบุคคล
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
อาคารไทยเบฟควอเตอร์ เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110


สถานที่ปฎิบัติงาน

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่พัฒนาและฝึกอบรม – สายการผลิตเบียร์ (บางบาล จ.อยุธยา)

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


วิธีสมัครงาน

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่พัฒนาและฝึกอบรม – สายการผลิตเบียร์ (บางบาล จ.อยุธยา)

ผู้สมัครงานที่มีประวัติในเว็บไซต์ สามารถสมัครงานออนไลน์ได้

บริษัทที่เปิดรับสมัครงานจะได้รับอีเมล์การสมัครงานของท่านและสามารถคลิกดูประวัติ (เรซูเม่) ของท่านได้ทันทีและสามารถดูย้อนหลังได้เสมอ

กรุณาล๊อคอิน หรือ ลงทะเบียน เพื่อดูวิธีการสมัครงาน