บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงานว่าง

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการโลจิสติกส์ – TBR

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

งานบริการลูกค้า

ประกาศเมื่อ: 12 สิงหาคม 2562


รูปแบบงาน

จำนวน

ไม่ระบุ

ประสบการณ์

ไม่ระบุ

ระดับงาน

เจ้าหน้าที่

เงินเดือน

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการโลจิสติกส์ – TBR

Negotiable


รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการโลจิสติกส์ – TBR

→ วางแผนการขนส่งขวดใหม่ กระบะและถาดกระดาษ รวมถึงการประสานงานกับผู้รับขนส่งและหน่วยบริหารรถขนส่ง
→ วางแผนการขนส่งขวดเก่า จากลานคัดขวดหรือโกดังขวด ไปยังลานคัดขวดอีกแห่ง เพื่อสนับสนุนให้มีขวดเพียงพอต่อการผลิต โดยประสานงานกับผู้รับขนส่งและหน่วยบริหารรถขนส่ง
→ วางแผนการขนส่งเศษแก้ว กระดาษอัดก้อน ภาชนะวางขวดทุกประเภท หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆของบริษัทรวมถึงการประสานงานกับผู้รับขนส่งและหน่วยบริหารรถขนส่ง
→ ควบคุมมาตรฐานการให้บริการของผู้รับขนส่ง (Service Level) ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม
→ ประสานงานการขนส่งทั้งต้นทางและปลายทาง เพื่อให้งานขนส่งเป็นไปด้วยความราบรื่น
→ จัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งในส่วนของผู้รับขนส่ง และการบริหารงานขนส่งในภาพรวม


คุณสมบัติ

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการโลจิสติกส์ – TBR

เพศ : -
อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5
อื่นๆ : ไม่ระบุ
คุณสมบัติเพิ่มเติม
‒ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์
‒ มีประสบการณ์ในการวางแผนการเดินรถ หรือจัดคิวเส้นทาง หรือการบริหารผู้รับขนส่ง อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
‒ มีความรู้เกี่ยวกับการขนส่งทางบกภายในประเทศ (Inland Transportation) เป็นอย่างดี
‒ มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง
‒ มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยในการขนส่ง
‒ สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

สนใจสมัครงานได้ที่ https://careers.thaibevgroup.com

ติดต่อสอบถาม
คุณปิยภรณ์ ปัฐวีสมุทร โทร. 02-785-7211
สำนักทรัพยากรบุคคล

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
อาคารไทยเบฟควอเตอร์ เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110


สถานที่ปฎิบัติงาน

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการโลจิสติกส์ – TBR

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร


วิธีสมัครงาน

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการโลจิสติกส์ – TBR

ผู้สมัครงานที่มีประวัติในเว็บไซต์ สามารถสมัครงานออนไลน์ได้

บริษัทที่เปิดรับสมัครงานจะได้รับอีเมล์การสมัครงานของท่านและสามารถคลิกดูประวัติ (เรซูเม่) ของท่านได้ทันทีและสามารถดูย้อนหลังได้เสมอ

กรุณาล๊อคอิน หรือ ลงทะเบียน เพื่อดูวิธีการสมัครงาน