เจ้าหน้าที่บริหารข้อมูลภาษี (จ.บุรีรัมย์ จ.สุรินทร์ จ.กาญจนบุรี จ.ชุมพร จ.พิษณุโลก)

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

งานภาษี

ประกาศเมื่อ: 23 พฤษภาคม 2563


รูปแบบงาน

จำนวน

ไม่ระบุ

ประสบการณ์

ไม่ระบุ

ระดับงาน

เจ้าหน้าที่

เงินเดือน

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่บริหารข้อมูลภาษี (จ.บุรีรัมย์ จ.สุรินทร์ จ.กาญจนบุรี จ.ชุมพร จ.พิษณุโลก)

Negotiable


รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่บริหารข้อมูลภาษี (จ.บุรีรัมย์ จ.สุรินทร์ จ.กาญจนบุรี จ.ชุมพร จ.พิษณุโลก)

• ติดตามเอกสารทางระบบบัญชีและภาษี พร้อมเอกสารประกอบให้ถูกต้องครบถ้วน
• ให้คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดทำเอกสารทางบัญชี, ภาษีอากร, แรงงาน, และประกันสังคม
• ประสานงานกับบุคคลทั้งภายในและนอกองค์กร เพื่อติดตามความถูกต้องของข้อมูลในระบบ
• เดินทางเพื่อตรวจสอบ ติดตามและแก้ปัญหาการใช้งานโครงการ พร้อมรายงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ
• ปฏิบัติตามนโยบายจากผู้บังคับบัญชา และดำเนินการตามอย่างเคร่งครัด
• อบรมพัฒนาเพิ่มทักษะในการทำงาน
• งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่บริหารข้อมูลภาษี (จ.บุรีรัมย์ จ.สุรินทร์ จ.กาญจนบุรี จ.ชุมพร จ.พิษณุโลก)

เพศ : ไม่ระบุ
อายุ(ปี) : 22 - 35
ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ
ประสบการณ์(ปี) : 1 - 3
อื่นๆ : ต้องมีคะแนน TOEIC

คุณสมบัติเพิ่มเติม
•ปริญญาตรีด้านบัญชี
• มีประสบการณ์ทำงานในสายบัญชี ในธุรกิจ FMCG อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
• มีทักษะด้านการสื่อสารที่ดี
• มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่
• มีความสามารถในการสอนงานต่อได้
• มีความสามารถในการประสานงานและเจรจากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
• สามารถติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้เป็นอย่างดี
• มีความรอบคอบการตรวจเช็คและวิเคราะห์ข้อมูลได้เป็นอย่างดี


สถานที่ปฎิบัติงาน

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่บริหารข้อมูลภาษี (จ.บุรีรัมย์ จ.สุรินทร์ จ.กาญจนบุรี จ.ชุมพร จ.พิษณุโลก)

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร


วิธีสมัครงาน

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่บริหารข้อมูลภาษี (จ.บุรีรัมย์ จ.สุรินทร์ จ.กาญจนบุรี จ.ชุมพร จ.พิษณุโลก)

ผู้สมัครงานที่มีประวัติในเว็บไซต์ สามารถสมัครงานออนไลน์ได้

บริษัทที่เปิดรับสมัครงานจะได้รับอีเมล์การสมัครงานของท่านและสามารถคลิกดูประวัติ (เรซูเม่) ของท่านได้ทันทีและสามารถดูย้อนหลังได้เสมอ

กรุณาล๊อคอิน หรือ ลงทะเบียน เพื่อดูวิธีการสมัครงาน