เจ้าหน้าที่ขาย - FAD

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

งานขาย

ประกาศเมื่อ: 22 พฤษภาคม 2563


รูปแบบงาน

จำนวน

ไม่ระบุ

ประสบการณ์

ไม่ระบุ

ระดับงาน

เจ้าหน้าที่

เงินเดือน

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่ขาย - FAD

Negotiable


รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่ขาย - FAD

→ ปฏิบัติงานด้านการการขายตามที่ทางฝ่ายขายมอบหมายแบ่งตามสภาพพื้นที่ หรือตามชนิดของสินค้า
→ จัดทำ Sales plan ประจำสัปดาห์, ประจำเดือนให้กับฝ่ายขาย
→ จัดประชุม ให้ความรู้แก่กลุ่มลูกค้าผู้สนใจ
→ ติดตามการชำระเงินของลูกค้าให้ตรงตามกำหนดเวลา
→ จัดทำรายงานความเคลื่อนไหวของสินค้าคู่แข่งและรายงานสถานการณ์สภาพตลาดให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
→ ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก ในการดำเนินการด้านส่งเสริมการตลาดและการขาย
→ ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะการแข่งขันและรายงานการเยี่ยมเยียนลูกค้า
→ จัดทำรายงานการขายและสรุปยอดขายประจำเดือนเสนอผู้บังคับบัญชา
→ ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


คุณสมบัติ

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่ขาย - FAD

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5
อื่นๆ : ไม่ระบุ
คุณสมบัติเพิ่มเติม
‒ ปริญญาตรี ด้านการเกษตร บริหารธุรกิจ ด้านการจัดการทั่วไป หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
‒ มีประสบการณ์ในงานด้านการขาย โดยเฉพาะสินค้าทางด้านการเกษตร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
‒ สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
‒ มีบุคคลค้ำประกัน
‒ มีเทคนิคการขาย และสามารถวางแผนการขายได้
‒ มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้
‒ สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office (Word, Power Point, Access, Outlook, Internet) ได้

ติดต่อสอบถาม
คุณปิยาภรณ์ ปฐวีสมุทร โทร. 02-785-7213
สำนักทรัพยากรบุคคล
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
อาคารไทยเบฟควอเตอร์ เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110


สถานที่ปฎิบัติงาน

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่ขาย - FAD

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร


วิธีสมัครงาน

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่ขาย - FAD

ผู้สมัครงานที่มีประวัติในเว็บไซต์ สามารถสมัครงานออนไลน์ได้

บริษัทที่เปิดรับสมัครงานจะได้รับอีเมล์การสมัครงานของท่านและสามารถคลิกดูประวัติ (เรซูเม่) ของท่านได้ทันทีและสามารถดูย้อนหลังได้เสมอ

กรุณาล๊อคอิน หรือ ลงทะเบียน เพื่อดูวิธีการสมัครงาน