บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

พนักงานช่างคุมเครื่องจักร ประจำโรงงาน อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

งานซ่อมบำรุง/ช่างกล

ประกาศเมื่อ: 26 มกราคม 2562


รูปแบบงาน

จำนวน

3 อัตรา

ประสบการณ์

1 ปี

เงินเดือน

เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน: พนักงานช่างคุมเครื่องจักร ประจำโรงงาน อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี


  คุณสมบัติ

  ตำแหน่งงาน: พนักงานช่างคุมเครื่องจักร ประจำโรงงาน อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

  • มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร 1-3 ปี ขึ้นไป
  • วางแผนและบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงได้
  • มีความรับผิดชอบ/ติดตามงาน
  • วุฒิการศึกษา ป.ตรีขึ้นไป วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล สาขาอุตสาหการ หรือ
  • วุฒิการศึกษา ปวส./ปวช. สาขาช่างกล ช่างไฟฟ้า ช่างอุตสาหการ ฯลฯ
  • สามารถเข้ากะได้


  สวัสดิการ

  ตำแหน่งงาน: พนักงานช่างคุมเครื่องจักร ประจำโรงงาน อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

  • ค่าตำแหน่ง
  • ค่าสภาพงาน
  • ค่ากะ
  • ค่าครองชีพ
  • เบี้ยขยัน
  • ค่ารักษาพยาบาล
  • ชุดเครื่องแบบ
  • ของขวัญทายาท+ของขวัญสมรส
  • เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ+เงินช่วยหลืออุปสมบท
  • เงินประกันชีวิตหมู่พนักงาน
  • เงินช่วยเหลือค่าทำศพกรณีบิดา-มารดา ของพนักงาน เสียชีวิต
  • เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย
  • โบนัส
  • (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์)


  สถานที่ปฎิบัติงาน

  ตำแหน่งงาน: พนักงานช่างคุมเครื่องจักร ประจำโรงงาน อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

  บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

  โรงงานราชบุรี

  115 หมู่ 15 ถ.ทรงพล ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

  จังหวัดราชบุรี บ้านโป่ง


  การเดินทางด้วยรถส่วนบุคคล

  เปิดโปรแกรม GPS Navigation หรือ Google Map แล้วใส่จุดหมายปลายทางดังนี้

  บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
  โรงงานราชบุรี
  115 หมู่ 15 ถ.ทรงพล ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

  GPS: 13.8093786, 99.9047204


  การเดินทางด้วยรถสาธารณะ


  วิธีสมัครงาน

  ตำแหน่งงาน: พนักงานช่างคุมเครื่องจักร ประจำโรงงาน อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

  ติดต่อ : คุณจิราภรณ์ ตลับนาค
  โทร : 032-719-599 ต่อ 8121
  ที่อยู่ : 115 หมู่ 15 ถนนทรงพล ตำบลปากแรต อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

  บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

  บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
  ธุรกิจ
  ธุรกิจสินค้าอุปโภค บริโภค
  ขนาดองค์กร
  500 คน
  เปิดรับสมัคร
  19 ตำแหน่งงาน

  ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับ

  บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
  พนักงานช่าง (ประจำสาขาศรีราชา จ.ชลบุรี
  เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท