บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

หัวหน้าหน่วยธุรการ/เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำโรงงาน อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี)

งานธุรการทั่วไป

ประกาศเมื่อ: 24 มกราคม 2562


รูปแบบงาน

จำนวน

1 อัตรา

ประสบการณ์

2 ปี

เงินเดือน

เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน: หัวหน้าหน่วยธุรการ/เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำโรงงาน อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี)

 • 1.ดูแลงานธุรการสำนักงาน , งานธุรการโรงงาน อาคารสถานที่
 • 2.ดูแลงานพ่อบ้านแม่บ้าน
 • 3.ดูแลรถบริษัท, การจัดรถบริการพนักงาน
 • 4.ดูแลงานระบบบริหารคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับหน่วยธุรการ
 • 5.CCTV, ระบบสาธารณูปโภค, ระบบโทรศัพท์ ฯลฯ


คุณสมบัติ

ตำแหน่งงาน: หัวหน้าหน่วยธุรการ/เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำโรงงาน อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี)

 • วุฒิการศึกษา ป.ตรีขึ้นไป สาขา ทรัพยากรมนุษย์, การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มี Service mind รักงานบริการ
 • สามารถบริหารจัดการ ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ควบคุมดูแลงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 • รับข้อร้องเรียนและแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น
 • มีความละเอียด รอบคอบ
 • กล้าตัดสินใจ
 • มีทัศนคติที่ดีต่องาน และ เพื่อนร่วมงาน
 • มีประสบการณ์ด้านอุปกรณ์เครื่องใช้ของธุรกิจ เช่น ตู้โทรศัพท์ ฯลฯ และมาตรฐาน ISO ประมาณ 2-3 ปี
 • เพศชายเท่านั้น


สวัสดิการ

ตำแหน่งงาน: หัวหน้าหน่วยธุรการ/เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำโรงงาน อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี)

 • ค่าตำแหน่ง
 • ค่าสภาพงาน
 • ค่ากะ
 • ค่าครองชีพ
 • เบี้ยขยัน
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ชุดเครื่องแบบ
 • ของขวัญทายาท+ของขวัญสมรส
 • เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ+เงินช่วยหลืออุปสมบท
 • เงินประกันชีวิตหมู่พนักงาน
 • เงินช่วยเหลือค่าทำศพกรณีบิดา-มารดา ของพนักงาน เสียชีวิต
 • เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย
 • โบนัส
 • (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์)


สถานที่ปฎิบัติงาน

ตำแหน่งงาน: หัวหน้าหน่วยธุรการ/เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำโรงงาน อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี)

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

โรงงานราชบุรี

115 หมู่ 15 ถ.ทรงพล ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

จังหวัดราชบุรี บ้านโป่ง


การเดินทางด้วยรถส่วนบุคคล

เปิดโปรแกรม GPS Navigation หรือ Google Map แล้วใส่จุดหมายปลายทางดังนี้

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
โรงงานราชบุรี
115 หมู่ 15 ถ.ทรงพล ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

GPS: 13.8093786, 99.9047204


การเดินทางด้วยรถสาธารณะ


วิธีสมัครงาน

ตำแหน่งงาน: หัวหน้าหน่วยธุรการ/เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำโรงงาน อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี)

ติดต่อ : คุณจิราภรณ์ ตลับนาค
โทร : 032-719-599 ต่อ 8121
ที่อยู่ : 115 หมู่ 15 ถนนทรงพล ตำบลปากแรต อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจ
ธุรกิจสินค้าอุปโภค บริโภค
ขนาดองค์กร
500 คน
เปิดรับสมัคร
19 ตำแหน่งงาน

ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับ

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
พนักงานช่าง (ประจำสาขาศรีราชา จ.ชลบุรี
เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท