บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

วิศวกร (ประจำโรงงาน จ.ลำพูน)

งานวิศวกรเครื่องกล

ประกาศเมื่อ: 24 มกราคม 2562


รูปแบบงาน

จำนวน

1 อัตรา

ประสบการณ์

3 ปี

เงินเดือน

เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน: วิศวกร (ประจำโรงงาน จ.ลำพูน)


  คุณสมบัติ

  ตำแหน่งงาน: วิศวกร (ประจำโรงงาน จ.ลำพูน)

  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล
  • อายุไม่เกิน 35 ปี
  • มีความรู้ในการใช้งานโปรแกรม MS OFFICE ,AUTO CAD ,VISIO,ACCESS
  • มีความรู้ระบบมาตรฐานต่างๆ เช่น ISO 9001,14001, 5 ส. ,KAIZEN ,GMP,HACCP , TPM และการบริหารจัดการ
  • มีบุคลิกภาพดี มีความเป็นผู้นำ ,ซื่อสัตย์ในหน้าที่ และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
  • มีประสบการณ์การทำงาน 3 ปี ขึ้นไป
  • สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัด/ต่างประเทศ ได้
  • มีความรู้ภาษาอังกฤษดี


  สวัสดิการ

  ตำแหน่งงาน: วิศวกร (ประจำโรงงาน จ.ลำพูน)

  • ค่าตำแหน่ง
  • ค่าสภาพงาน
  • ค่ากะ
  • ค่าครองชีพ
  • เบี้ยขยัน
  • ค่ารักษาพยาบาล
  • ชุดเครื่องแบบ
  • ของขวัญทายาท+ของขวัญสมรส
  • เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ+เงินช่วยหลืออุปสมบท
  • เงินประกันชีวิตหมู่พนักงาน
  • เงินช่วยเหลือค่าทำศพกรณีบิดา-มารดา ของพนักงาน เสียชีวิต
  • เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย
  • โบนัส
  • (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์)


  สถานที่ปฎิบัติงาน

  ตำแหน่งงาน: วิศวกร (ประจำโรงงาน จ.ลำพูน)

  บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

  โรงงานลำพูน

  99/9 หมู่ 5 ตำบลป่าสัก อำเภอลำพูน จังหวัดลำพูน

  จังหวัดลำพูน


  การเดินทางด้วยรถส่วนบุคคล

  เปิดโปรแกรม GPS Navigation หรือ Google Map แล้วใส่จุดหมายปลายทางดังนี้

  บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
  โรงงานลำพูน
  99/9 หมู่ 5 ตำบลป่าสัก อำเภอลำพูน จังหวัดลำพูน

  GPS: 18.5353904, 99.0200185


  การเดินทางด้วยรถสาธารณะ


  วิธีสมัครงาน

  ตำแหน่งงาน: วิศวกร (ประจำโรงงาน จ.ลำพูน)

  ติดต่อ : คุณพาขวัญ เล็กสุทธิ์
  โทร : 053-584087 ต่อ 5800,5802
  ที่อยู่ : 99/9 ม.5 ต.ป่าสัก อ.ลำพูน จ.ลำพูน 51000

  บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

  บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
  ธุรกิจ
  ธุรกิจสินค้าอุปโภค บริโภค
  ขนาดองค์กร
  500 คน
  เปิดรับสมัคร
  19 ตำแหน่งงาน

  ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับ

  บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
  พนักงานช่าง (ประจำสาขาศรีราชา จ.ชลบุรี
  เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท