บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่คุณภาพ (ประจำสาขา จ.ชลบุรี)

งานควบคุมและประกันคุณภาพการผลิต

ประกาศเมื่อ: 23 มกราคม 2562


รูปแบบงาน

จำนวน

4 อัตรา

ประสบการณ์

2 ปี

เงินเดือน

เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่คุณภาพ (ประจำสาขา จ.ชลบุรี)

 • 1.ควบคุม ตรวจสอบกระบวนการผลิตบะหมี่ การตรววจสอบวัตถุดิบ
 • 2.วางแผนการตรวจสอบ การประเมินคุณภาพสินค้า
 • 3.ติดตามปัญหาคุณภาพในกระบวนการผลิต


คุณสมบัติ

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่คุณภาพ (ประจำสาขา จ.ชลบุรี)

 • ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์การอาหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานด้าน QA 2 ปี
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ระดับดี
 • สามารถทำงานเป็นทีม ประสานงานและความร่วมมือกับส่วนงานต่างๆ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความเป็นผู้นำ


สวัสดิการ

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่คุณภาพ (ประจำสาขา จ.ชลบุรี)

 • ค่าตำแหน่ง
 • ค่าสภาพงาน
 • ค่ากะ
 • ค่าครองชีพ
 • เบี้ยขยัน
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ชุดเครื่องแบบ
 • ของขวัญทายาท+ของขวัญสมรส
 • เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ+เงินช่วยหลืออุปสมบท
 • เงินประกันชีวิตหมู่พนักงาน
 • เงินช่วยเหลือค่าทำศพกรณีบิดา-มารดา ของพนักงาน เสียชีวิต
 • เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย
 • โบนัส
 • (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์)


สถานที่ปฎิบัติงาน

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่คุณภาพ (ประจำสาขา จ.ชลบุรี)

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

โรงงานศรีราชา

สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ 601 ถนนสุขาภิบาล 8 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี ศรีราชา


การเดินทางด้วยรถส่วนบุคคล

เปิดโปรแกรม GPS Navigation หรือ Google Map แล้วใส่จุดหมายปลายทางดังนี้

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
โรงงานศรีราชา
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ 601 ถนนสุขาภิบาล 8 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

GPS: 13.0964052, 100.9613633


การเดินทางด้วยรถสาธารณะ


วิธีสมัครงาน

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่คุณภาพ (ประจำสาขา จ.ชลบุรี)

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา)
601 ม.11 ถ.สุขาภิบาล 8 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี 20232
โทร : โรงงาน (ศรีราชา) 038-480-502, โรงงาน (ระยอง) 038-891-530, โรงงาน (บ้านโป่ง) 032-719-599 #8124
แฟกซ์ : 038-480-184

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจ
ธุรกิจสินค้าอุปโภค บริโภค
ขนาดองค์กร
500 คน
เปิดรับสมัคร
19 ตำแหน่งงาน

ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับ

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
พนักงานช่าง (ประจำสาขาศรีราชา จ.ชลบุรี
เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท