บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

วิศวกร (ประจำโรงงาน จ.ลำพูน)

ประกาศเมื่อ: 14 มกราคม 2562


รูปแบบงาน

จำนวน

1 อัตรา

ประสบการณ์

3 ปี

เงินเดือน

เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน: วิศวกร (ประจำโรงงาน จ.ลำพูน)


  คุณสมบัติ

  ตำแหน่งงาน: วิศวกร (ประจำโรงงาน จ.ลำพูน)

  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล
  • อายุไม่เกิน 35 ปี
  • มีความรู้ในการใช้งานโปรแกรม MS OFFICE ,AUTO CAD ,VISIO,ACCESS
  • มีความรู้ระบบมาตรฐานต่างๆ เช่น ISO 9001,14001, 5 ส. ,KAIZEN ,GMP,HACCP , TPM และการบริหารจัดการ
  • มีบุคลิกภาพดี มีความเป็นผู้นำ ,ซื่อสัตย์ในหน้าที่ และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
  • มีประสบการณ์การทำงาน 3 ปี ขึ้นไป
  • สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัด/ต่างประเทศ ได้
  • มีความรู้ภาษาอังกฤษดี


  สวัสดิการ

  ตำแหน่งงาน: วิศวกร (ประจำโรงงาน จ.ลำพูน)

  • ค่าตำแหน่ง
  • ค่าสภาพงาน
  • ค่ากะ
  • ค่าครองชีพ
  • เบี้ยขยัน
  • ค่ารักษาพยาบาล
  • ชุดเครื่องแบบ
  • ของขวัญทายาท+ของขวัญสมรส
  • เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ+เงินช่วยหลืออุปสมบท
  • เงินประกันชีวิตหมู่พนักงาน
  • เงินช่วยเหลือค่าทำศพกรณีบิดา-มารดา ของพนักงาน เสียชีวิต
  • เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย
  • โบนัส
  • (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์)


  สถานที่ปฎิบัติงาน

  ตำแหน่งงาน: วิศวกร (ประจำโรงงาน จ.ลำพูน)

  บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

  โรงงานลำพูน

  99/9 หมู่ 5 ตำบลป่าสัก อำเภอลำพูน จังหวัดลำพูน

  จังหวัดลำพูน

  วิศวกร (ประจำโรงงาน จ.ลำพูน) บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

  การเดินทางด้วยรถส่วนบุคคล

  เปิดโปรแกรม GPS Navigation หรือ Google Map แล้วใส่จุดหมายปลายทางดังนี้

  บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
  โรงงานลำพูน
  99/9 หมู่ 5 ตำบลป่าสัก อำเภอลำพูน จังหวัดลำพูน

  GPS: 18.5353904, 99.0200185


  การเดินทางด้วยรถสาธารณะ


  วิธีสมัครงาน

  ตำแหน่งงาน: วิศวกร (ประจำโรงงาน จ.ลำพูน)

  • ผู้สนใจกรุณาส่งจดหมายพร้อมแนบหลักฐานสมัครมาที่ 
  • แผนกบริหารงานบุคคลและธุรการ  สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ 99/9 หมู่ 5 ตำบลป่าสัก อำเภอลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
  • หรือ E-mail : HRLPN@mama.co.th
  • สอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรศัพท์ : 053 584 088 , 053 534 086 ต่อ 5802

  บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

  บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
  ธุรกิจ
  ธุรกิจสินค้าอุปโภค บริโภค
  ขนาดองค์กร
  500 คน
  เปิดรับสมัคร
  19 ตำแหน่งงาน

  ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับ

  บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
  พนักงานช่าง (ประจำสาขาศรีราชา จ.ชลบุรี
  เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท