บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

จป.วิชาชีพ (ประจำโรงงาน อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี)

ประกาศเมื่อ: 9 มกราคม 2562


รูปแบบงาน

จำนวน

1 อัตรา

ประสบการณ์

1 ปี

ระดับงาน

เจ้าหน้าที่

เงินเดือน

ตำแหน่งงาน: จป.วิชาชีพ (ประจำโรงงาน อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี)

เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท


รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน: จป.วิชาชีพ (ประจำโรงงาน อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี)

 • 1.กำหนดแผน ดำเนินการตรวจ และจัดทำรายงานผลการตรวจสอบความปลอดภัย
 • 2.ประสานงานหน่วยงานภายนอกที่ขึ้นทะเบียนเข้ามาตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • 3.ดำเนินการงานสอบสวนอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย
 • 4.ดำเนินการงานป้องกันและควบคุมภาวะฉุกเฉิน
 • 5.การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย
 • 6.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ

ตำแหน่งงาน: จป.วิชาชีพ (ประจำโรงงาน อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี)

 • เพศชาย/หญิง
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 1-2 ปี
 • มีความรู้ด้านกฎหมายความปลอดภัย /มอก.18001
 • มีความรู้ทางด้านระบบดับเพลิง ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
 • มีทักษะการประสานงานและติดต่อสื่อสารได้ดี
 • มีความรับผิดชอบและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี


สวัสดิการ

ตำแหน่งงาน: จป.วิชาชีพ (ประจำโรงงาน อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี)

 • ค่าตำแหน่ง
 • ค่าสภาพงาน
 • ค่ากะ
 • ค่าครองชีพ
 • เบี้ยขยัน
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ชุดเครื่องแบบ
 • ของขวัญทายาท+ของขวัญสมรส
 • เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ+เงินช่วยหลืออุปสมบท
 • เงินประกันชีวิตหมู่พนักงาน
 • เงินช่วยเหลือค่าทำศพกรณีบิดา-มารดา ของพนักงาน เสียชีวิต
 • เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย
 • โบนัส
 • (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์)


สถานที่ปฎิบัติงาน

ตำแหน่งงาน: จป.วิชาชีพ (ประจำโรงงาน อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี)

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

โรงงานราชบุรี

115 หมู่ 15 ถ.ทรงพล ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

จังหวัดราชบุรีบ้านโป่ง

จป.วิชาชีพ (ประจำโรงงาน อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี) บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

การเดินทางด้วยรถส่วนบุคคล

เปิดโปรแกรม GPS Navigation หรือ Google Map แล้วใส่จุดหมายปลายทางดังนี้

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
โรงงานราชบุรี
115 หมู่ 15 ถ.ทรงพล ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

GPS: 13.8093786, 99.9047204


การเดินทางด้วยรถสาธารณะ


วิธีสมัครงาน

ตำแหน่งงาน: จป.วิชาชีพ (ประจำโรงงาน อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี)

 •   ติดต่อ : คุณจิราภรณ์
 •   โทร : 032-719-599
 •   ที่อยู่ : 158 ม.15 ถ.ทรงพล ต.ปากแรต จ.ราชบุรี

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจ
ธุรกิจสินค้าอุปโภค บริโภค
ขนาดองค์กร
500 คน
เปิดรับสมัคร
19 ตำแหน่งงาน