บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

จป.วิชาชีพ (ประจำคลังสินค้าเสนา จ.อยุธยา)

งานควบคุมและประกันคุณภาพการผลิตงานสนับสนุนการขาย

ประกาศเมื่อ: 11 กรกฎาคม 2562


รูปแบบงาน

จำนวน

ไม่ระบุ

ประสบการณ์

ไม่ระบุ

ระดับงาน

เจ้าหน้าที่

เงินเดือน

ตำแหน่งงาน: จป.วิชาชีพ (ประจำคลังสินค้าเสนา จ.อยุธยา)

Negotiable


รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน: จป.วิชาชีพ (ประจำคลังสินค้าเสนา จ.อยุธยา)

• ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
• วิเคราะห์งานเพื่อหาสาเหตุของอันตรายที่เกิดจากกีรทำงาน รวมถึงการกำหนดมาตราการป้องกันและขั้นตอนในการทำงานที่ปลอดภัย
• แนะนำการปฏิบัติงานตามกฏข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัย
• รวบรวมสถิติ จัดทำรายงาน รวมทั้งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วยหรือการเกิดความเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องมาจากการทำงาน
• ติดต่อประสานงานหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการทำงานและหน่วยงานอื่นๆ
• ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ

ตำแหน่งงาน: จป.วิชาชีพ (ประจำคลังสินค้าเสนา จ.อยุธยา)

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 23 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : ตามตกลง
อื่นๆ : ตามตกลง
• เพศ ชาย- หญิง
• ผ่านการอบรม จป. วิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
• มีประสบการณ์ทางด้าน จป.วิชาชีพ 0-2 ปีขึ้นไป
• มีความรู้ทางด้านกฎหมายความปลอดภัย
• วิเคราะห์ปัญหาและหาสาเหตุต่างๆได้ดี
• มีทักษะด้านการติดต่อประสานงาน และการสื่อสารที่ดี
• มีมนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน รอบคอบ
• สามารถปฏิบัติงานที่ คลังเสนา อ.เสนา จ.อยุธยา ได้


สถานที่ปฎิบัติงาน

ตำแหน่งงาน: จป.วิชาชีพ (ประจำคลังสินค้าเสนา จ.อยุธยา)

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร


วิธีสมัครงาน

ตำแหน่งงาน: จป.วิชาชีพ (ประจำคลังสินค้าเสนา จ.อยุธยา)

คุณณัฐรี ตระกูลศิลป์
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชั้น 17 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

http://www.singerthai.co.th

nattareet@singerthai.co.th

โทร. 081-1711571

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจ
ธุรกิจการเกษตร
ขนาดองค์กร
300 คน
เปิดรับสมัคร
18 ตำแหน่งงาน