บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

Programmer

งานไอที/โปรแกรมเมอร์/เว็บ/อีคอมเมิร์ซงานโปรแกรมเมอร์

ประกาศเมื่อ: 10 กรกฎาคม 2562


รูปแบบงาน

จำนวน

ไม่ระบุ

ประสบการณ์

ไม่ระบุ

ระดับงาน

เจ้าหน้าที่

เงินเดือน

ตำแหน่งงาน: Programmer

Negotiable


รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน: Programmer

• พัฒนาโปรแกรมWeb application ด้วย Visual Studio 2010 โดยใช้ภาษา ASP.NET (C#.NET/VB.NET), Web Services, JavaScript
• พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้วย MS SQL Server / Oracle (SQL Script / Store Procedure, DTS/SSIS Packet)
• พัฒนาระบบออกรายงานด้วย Crystal Report XI, Reporting Services
• สามารถแก้ไข/เพิ่มเติมโปรแกรม Window Application ด้วย Visual Studio 2005/2010 โดยใช้ภาษา VB.NET
• สามารถใช้ Software BI ต่างๆ เช่น Tableau เป็นต้น


คุณสมบัติ

ตำแหน่งงาน: Programmer

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 23 - 35 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : 1 - 2
อื่นๆ : ตามตกลง
- เพศชาย-หญิง อายุ 23-40 ปี
ประสบการณ์ทางด้าน Programmer, IT Support, Software Development อย่างน้อย 1 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้เกี่ยวกับ Software BI ต่างๆ เช่น Tableau จะพิจารณาเป็นพิเศษ****
- มีมนุษยสัมพันธ์ บุคลิคดี สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
- รักในงานพัฒนา Software
- มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบพัฒนาตนเองและหาความรู้ใหม่ๆ อยุ่เสมอ


สถานที่ปฎิบัติงาน

ตำแหน่งงาน: Programmer

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร


วิธีสมัครงาน

ตำแหน่งงาน: Programmer

คุณณัฐรี ตระกูลศิลป์
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชั้น 17 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

http://www.singerthai.co.th

nattareet@singerthai.co.th

โทร. 081-1711571

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจ
ธุรกิจการเกษตร
ขนาดองค์กร
300 คน
เปิดรับสมัคร
18 ตำแหน่งงาน