บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

Programmer

งานไอที/โปรแกรมเมอร์/เว็บ/อีคอมเมิร์ซงานโปรแกรมเมอร์

ประกาศเมื่อ: 10 กรกฎาคม 2562


รูปแบบงาน

จำนวน

ไม่ระบุ

ประสบการณ์

ไม่ระบุ

ระดับงาน

เจ้าหน้าที่

เงินเดือน

ตำแหน่งงาน: Programmer

Negotiable


รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน: Programmer

• พัฒนาโปรแกรมWeb application ด้วย Visual Studio 2010 โดยใช้ภาษา ASP.NET (C#.NET/VB.NET), Web Services, JavaScript
• พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้วย MS SQL Server / Oracle (SQL Script / Store Procedure, DTS/SSIS Packet)
• พัฒนาระบบออกรายงานด้วย Crystal Report XI, Reporting Services
• สามารถแก้ไข/เพิ่มเติมโปรแกรม Window Application ด้วย Visual Studio 2005/2010 โดยใช้ภาษา VB.NET
• สามารถใช้ Software BI ต่างๆ เช่น Tableau เป็นต้น


คุณสมบัติ

ตำแหน่งงาน: Programmer

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 23 - 35 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : 1 - 2
อื่นๆ : ตามตกลง
- เพศชาย-หญิง อายุ 23-40 ปี
ประสบการณ์ทางด้าน Programmer, IT Support, Software Development อย่างน้อย 1 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้เกี่ยวกับ Software BI ต่างๆ เช่น Tableau จะพิจารณาเป็นพิเศษ****
- มีมนุษยสัมพันธ์ บุคลิคดี สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
- รักในงานพัฒนา Software
- มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบพัฒนาตนเองและหาความรู้ใหม่ๆ อยุ่เสมอ


สถานที่ปฎิบัติงาน

ตำแหน่งงาน: Programmer

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชั้น 17 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

กรุงเทพมหานครเจริญกรุงเขตบางรัก

Programmer บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

การเดินทางด้วยรถส่วนบุคคล

เปิดโปรแกรม GPS Navigation หรือ Google Map แล้วใส่จุดหมายปลายทางดังนี้

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่
เลขที่ 72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชั้น 17 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

GPS: 13.7267813, 100.5121640


การเดินทางด้วยรถสาธารณะ


วิธีสมัครงาน

ตำแหน่งงาน: Programmer

คุณณัฐรี ตระกูลศิลป์
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชั้น 17 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

http://www.singerthai.co.th

nattareet@singerthai.co.th

โทร. 081-1711571

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจ
ธุรกิจการเกษตร
ขนาดองค์กร
300 คน
เปิดรับสมัคร
18 ตำแหน่งงาน