บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่งบประมาณ

การบัญชีบัญชีงบประมาณ

ประกาศเมื่อ: 10 กรกฎาคม 2562


รูปแบบงาน

จำนวน

ไม่ระบุ

ประสบการณ์

ไม่ระบุ

ระดับงาน

เจ้าหน้าที่

เงินเดือน

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่งบประมาณ

฿15,000-฿20,000 ต่อเดือน


รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่งบประมาณ

- จัดทำงบประมาณประจำปี, ประจำเดือน เพื่อให้เหมาะสมกับองค์กร
- ควบคุมและรายงานงบประมาณให้เพียงพอ
- จัดทำสรุปรายงานงบประมาณและค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน
- การติดตามการจัดส่งสินค้าจากผู้ผลิต
- จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง


คุณสมบัติ

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่งบประมาณ

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 24 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 2
อื่นๆ : ตามตกลง
-ไม่จำกัดเพศ
-อายุ 24 ปี ขึ้นไป
-จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
-หากมีประสบการณ์ทางด้านงบประมาณจะพิจารณาเป็นพิเศษ
-สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน)ได้ดี
-ใช้ Microsoft Excel (V lookup, Pivot)ได้ และ Outlook ได้ดี


สถานที่ปฎิบัติงาน

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่งบประมาณ

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชั้น 17 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

กรุงเทพมหานครเจริญกรุงเขตบางรัก

เจ้าหน้าที่งบประมาณ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

การเดินทางด้วยรถส่วนบุคคล

เปิดโปรแกรม GPS Navigation หรือ Google Map แล้วใส่จุดหมายปลายทางดังนี้

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่
เลขที่ 72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชั้น 17 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

GPS: 13.7267813, 100.5121640


การเดินทางด้วยรถสาธารณะ


วิธีสมัครงาน

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่งบประมาณ

คุณณัฐรี ตระกูลศิลป์
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชั้น 17 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

http://www.singerthai.co.th

nattareet@singerthai.co.th

โทร. 081-1711571

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจ
ธุรกิจการเกษตร
ขนาดองค์กร
300 คน
เปิดรับสมัคร
18 ตำแหน่งงาน