บมจ.สยามแม็คโคร

ตำแหน่งงานว่าง

ผู้จัดการส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สาขาเกาะสมุย

บมจ.สยามแม็คโคร

งานบุคคล

ประกาศเมื่อ: 8 ตุลาคม 2562


รูปแบบงาน

จำนวน

ไม่ระบุ

ประสบการณ์

ไม่ระบุ

ระดับงาน

ผู้จัดการ/ผู้จัดการอาวุโส

เงินเดือน

ตำแหน่งงาน: ผู้จัดการส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สาขาเกาะสมุย

฿23,000-฿26,000 ต่อเดือน

* ผู้สมัครงานจะได้รับเงินเดือนมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับความสามารถและ ประสบการณ์ของผู้สมัครงานเป็นหลัก ท่านสามารถสอบถามและเจรจาเงินเดือน ได้กับผู้สัมภาษณ์งาน


รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน: ผู้จัดการส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สาขาเกาะสมุย

- บริหารงาน HR ประจำสาขา เช่น Recruit,Training,ปฐมนิเทศ,Payroll,สวัสดิการ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- นำระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลมาใช้จัดระบบสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้ดีขึ้น
- รายงานประเด็นต่าง ๆ ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขต่อผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคลสนับสนุน
- และให้คำแนะนำประเด็นต่าง ๆ ด้านบุคคลให้กับระดับผู้จัดการสายงานต่าง ๆ
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานที่มีศักยภาพให้ปฏิบัติงานดียิ่งขึ้น
- มีส่วนร่วมในการคัดเลือกและรับสมัครพนักงานในระดับปฏิบัติการ, คัดเลือกพนักงานที่มีคุณภาพเพื่อให้องค์กรมีพนักงานที่มีคุณภาพมากที่สุด
- รับผิดชอบดูแลการทำกิจกรรมต่างๆ และ การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาพนักงานในสโตร์, จัดตารางการฝึกอบรมตามความต้องการของพนักงานแต่ละระดับภายในสโตร์ ประเมินผลและรายงานผลการจัดฝึกอบรมต่อผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมสำนักงานใหญ่
- มีบทบาทในการพัฒนาองค์กรด้วยการคัดเลือกพนักงานที่มีศักยภาพ และ พัฒนาแบบมีระบบอย่างต่อเนื่อง บริหารจัดการอย่างใกล้ชิด ( การวางแผนเติบโตในสายงาน, ระบบการปรับเลื่อนตำแหน่ง, โปรแกรมการก้าวกระโดด เป็นต้น )
- รับผิดชอบดูแลอัตราค้างจ้าง และสวัสดิการของพนักงาน งานด้านธุรการทั้งหมดของสโตร์ และให้คำแนะนำในเรื่องค่าจ้างและสวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่บุคคล เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของสโตร์
- จัดเตรียมข้อมูลและรายงานต่างที่เกี่ยวข้องกับพนักงานตามระยะเวลา เช่น การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
- ต้องมีความรู้ความสามารถและความแม่นยำในเรื่องของกฏระเบียบข้อบังคับการปฏิบัติงานของบริษัท
- .ดูแลและจัดสรรสวัสดิการในเรื่องของความปลอดภัยในสถานที่ทำงานให้กับพนักงาน


คุณสมบัติ

ตำแหน่งงาน: ผู้จัดการส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สาขาเกาะสมุย

เพศ : ไม่ระบุ
อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 4 - 5
อื่นๆ : ไม่ระบุ
คุณสมบัติเพิ่มเติม
- จบปริญญาตรีทุกสาขา
- มีประสบการณ์ HR อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
- ทัศนคติดี สามารถทำงานให้บริการได้
- มีความรู้งาน HRM และงาน payroll เป็นอย่างดี
- หากมีประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีกจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- ไม่ติดปัญหาการทำงาน 6 วัน/สัปดาห์


สถานที่ปฎิบัติงาน

ตำแหน่งงาน: ผู้จัดการส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สาขาเกาะสมุย

บมจ.สยามแม็คโคร

จังหวัดสุราษฎร์ธานี


วิธีสมัครงาน

ตำแหน่งงาน: ผู้จัดการส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สาขาเกาะสมุย

แผนกสรรหาและว่าจ้าง
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
เลขที่ 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

http://www.siammakro.co.th

jobs@siammakro.co.th

โทร. 02-067-8153,02-067-8150