บมจ.สยามแม็คโคร

เจ้าหน้าที่บัญชีฝ่ายลูกหนี้และงานขาย สาขาถลาง

การบัญชีงานขาย

ประกาศเมื่อ: 11 กันยายน 2562


รูปแบบงาน

จำนวน

ไม่ระบุ

ประสบการณ์

ไม่ระบุ

ระดับงาน

เจ้าหน้าที่

เงินเดือน

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่บัญชีฝ่ายลูกหนี้และงานขาย สาขาถลาง

Negotiable


รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่บัญชีฝ่ายลูกหนี้และงานขาย สาขาถลาง

1.จัดทำรายงานด้านบัญชีและการเงิน รวมทั้งการบันทึกยอดขายและค่าใช้จ่าย ให้ถุกต้องครบถ้วนตามเวลาที่กำหนด
2.จัดทำสรุปรานยงานต่างๆ ทุกสิ้นเดือนส่งฝ่ายบัญชีและการเงินสำนักงานใหญ่
3.จัดทำการเบิกของภายในและการจัดซื้อ
4.จัดทำรายงานสรุปยอดขายประจำวัน
5.จัดทำรายงานสรุปเงินนำส่งธนาคาร
6.เบิกจ่ายอุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน
7.จัดทำรายงานการสรุปรายได้อื่นๆของสาขา


คุณสมบัติ

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่บัญชีฝ่ายลูกหนี้และงานขาย สาขาถลาง

เพศ : หญิง
อายุ(ปี) : 25 - 35
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ
คุณสมบัติเพิ่มเติม
ไม่ระบุ


สถานที่ปฎิบัติงาน

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่บัญชีฝ่ายลูกหนี้และงานขาย สาขาถลาง

บมจ.สยามแม็คโคร

กรุงเทพมหานคร


วิธีสมัครงาน

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่บัญชีฝ่ายลูกหนี้และงานขาย สาขาถลาง

แผนกสรรหาและว่าจ้าง
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
เลขที่ 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

http://www.siammakro.co.th

jobs@siammakro.co.th

โทร. 02-067-8153,02-067-8150