บมจ.สยามแม็คโคร

ผู้จัดการส่วนงานบัญชี สาขามหาสารคาม

การบัญชี

ประกาศเมื่อ: 29 สิงหาคม 2562


รูปแบบงาน

จำนวน

ไม่ระบุ

ประสบการณ์

ไม่ระบุ

ระดับงาน

ผู้จัดการ/ผู้จัดการอาวุโส

เงินเดือน

ตำแหน่งงาน: ผู้จัดการส่วนงานบัญชี สาขามหาสารคาม

Negotiable


รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน: ผู้จัดการส่วนงานบัญชี สาขามหาสารคาม

1. กำกับดูแล และบริหารจัดการเกี่ยวกับการสั่งซื้อ และค่าใช้จ่ายสินค้า ให้เป็นไปตามระเบียบบริษัท
2. กำกับดูแลการสรุปรายงานการขายประจำวัน ณ จุดขาย และการจัดทำเอกสารบันทึกยอดขาย
3. กำกับดูแลและบริหารบัญชีเงินสดย่อย และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในสาขา
4. กำกับดูแลการบริหารจัดการ การจัดเก็บรายได้อื่นๆ ของสาขา
5. กำกับดูแลการส่งเงินยอดขาย, และเงินอื่นๆ
6. กำกับดูแลการตรวจสอบเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการับสินค้า
7. ควบคุมดูแลเกี่ยวกับการเคลมประกัน และใบอนุญาตต่างๆ
8. กำกับดูแลการยื่นภาษี


คุณสมบัติ

ตำแหน่งงาน: ผู้จัดการส่วนงานบัญชี สาขามหาสารคาม

เพศ : -
อายุ(ปี) : 25 - 35
ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5
อื่นๆ : ไม่ระบุ
คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. ทำงานโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ ตามเป้าหมายได้ดี
2. มีภาวะความเป็นผู้นำ
3. ทำงานในภาวะกดดันได้
4. มีความสามารถในการบริหารทีม-บุคลากรได้เป็นอย่างดี
5. มีทัศนคติเชิงบวก


สถานที่ปฎิบัติงาน

ตำแหน่งงาน: ผู้จัดการส่วนงานบัญชี สาขามหาสารคาม

บมจ.สยามแม็คโคร

จังหวัดมหาสารคาม


วิธีสมัครงาน

ตำแหน่งงาน: ผู้จัดการส่วนงานบัญชี สาขามหาสารคาม

แผนกสรรหาและว่าจ้าง
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
เลขที่ 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

http://www.siammakro.co.th

jobs@siammakro.co.th

โทร. 02-067-8153,02-067-8150