บมจ.สยามแม็คโคร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (CDO) สาขาสุรินทร์

งานการตลาด

ประกาศเมื่อ: 23 สิงหาคม 2562


รูปแบบงาน

จำนวน

ไม่ระบุ

ประสบการณ์

ไม่ระบุ

ระดับงาน

เจ้าหน้าที่

เงินเดือน

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (CDO) สาขาสุรินทร์

฿13,000 ต่อเดือน


รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (CDO) สาขาสุรินทร์

- วางแผน จัดการ ดำเนินการและประเมินผลการเข้าพบลูกค้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
- พัฒนายอดการขายของลูกค้าที่รับผิดชอบผ่านการขายทางโทรศัพท์
- รวบรวมข้อมูลและทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลทางการตลาด และนำเสนอข้อมูลให้กับแผนกที่เกี่ยวข้อง
- เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับข้อมูลของลูกค้า ทำงานใกล้ชิดกับลูกค้า เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจและเป้าหมายในการทำธุรกิจของลูกค้า
- จัดทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเลือกกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย


คุณสมบัติ

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (CDO) สาขาสุรินทร์

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 21 - 35
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ
อื่นๆ : ไม่ระบุ
คุณสมบัติเพิ่มเติม
- มีรถเป็นของตนเอง (พร้อมใบขับขี่)
- สามารถเดินทางไปพบลูกค้าได้
- มีความกระตือรือร้น ขยัน อดทน ซื่อสัตย์


สถานที่ปฎิบัติงาน

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (CDO) สาขาสุรินทร์

บมจ.สยามแม็คโคร

จังหวัดสุรินทร์


วิธีสมัครงาน

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (CDO) สาขาสุรินทร์

แผนกสรรหาและว่าจ้าง
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
เลขที่ 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

http://www.siammakro.co.th

jobs@siammakro.co.th

โทร. 02-067-8153,02-067-8150