ผู้จัดการฝ่ายอาหารสดประจำสาขาลำปาง


รูปแบบงาน

จำนวน

ไม่ระบุ

ประสบการณ์

ไม่ระบุ

ระดับงาน

ผู้จัดการ/ผู้จัดการอาวุโส

ประเภทงาน

งานท่องเที่ยว/งานโรงแรม/งานอาหาร งานอาหารและเครื่องดื่ม งานผู้จัดการ

เงินเดือน

Negotiable

ผู้สมัครงานจะได้รับเงินเดือนมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับความสามารถและ ประสบการณ์ของผู้สมัครงานเป็นหลักท่านสามารถสอบถามและเจรจาเงินเดือน ได้กับผู้สัมภาษณ์งาน

รายละเอียดงาน

1. ผลักดันยอดขายของแผนกอาหารสดและรับผิดชอบในกำไรและขาดทุนของแผนกกำไรขั้นต้นการบริหารจัดการความสูญเสีย และงบประมาณทางด้านต้นทุน
2. ดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าสินค้ากลุ่มอาหารสด มีคุณภาพและความสดที่ดี รวมทั้งตรวจสอบสินค้าที่มีวันหมดอายุระบุไว้ และมีการหมุนเวียนตามหลักการFIFO
3. ดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าทุกคนมีความพึงพอใจในการจับจ่ายใช้สอยตอบรับข้อตำหนิหรือข้อสงสัยและข้อร้อง เรียนของลูกค้าสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าโดยการสร้างสัมพันธภาพและสอนให้พนักงานรู้จักการสบตากับลูกค้าและ ทักทายลูกค้า ช่วยพาลูกค้าไปยังสินค้าที่ลูกค้ามองหา
4. รักษาและขยายฐานลูกค้าด้วยการให้บริการ
5. รับผิดชอบในการจัดแผนผังของแผนกและมาตรฐานการขายสินค้าดำเนินการให้แน่ใจว่าสินค้าถูกจัดเรียงตามหลักทฤษฎี 6Rights+1 ด้วยการสอนทฤษฎีนี้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง
6. มีความรู้ที่ดีในคุณสมบัติและคุณลักษณะของสินค้า Own Brand และสามารถนำเสนอให้กับลูกค้าได้
7. ดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานมีความรู้ที่ดีในคุณสมบัติและคุณลักษณะของสินค้าOwnBrandและสามารถนำเสนอ ให้กับลูกค้าได้
8. ดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าการรักษามาตรฐานของสุขอนามัย และความปลอดภัย ใรทุกแผนกของฝ่ายอาหารสด โดยดำเนินการให้แน่ใจว่าพนักงานทำงานด้วยความปลอดภัย และลูกค้ามีความปลอดภัย เครื่องมือรักษาความปลอดภัย และอุปกรร์ป้องกันอันตรายได้ถูกใช้งานทุกแผนกปลอดจากการเกิดอุบัติเหตุและไม่มีสินค้าตกหล่นอยู่บนพื้นโดยขาดการดูแล
9. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของแผนกอาหารสดแนวโน้มและการจัดเตรียมแผนการทำงานเพื่อเพิ่มจุดแข็งของอาหารสดใน สาขาและหาโอกาสในการทำธุรกิจมากขึ้น
10. ดำเนินการเพื่อให้มั่นใจในเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์ความสดราคาและปริมาณของสินค้าที่เหมาะสมซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงกลุ่มของลูกค้า
11. ควบคุมและจัดการ การเช็คสต็อคสินค้า
12. ดูแลเพื่อให้มั่นใจว่ามีการใช้งานเครื่องมือของหน่วยงานอย่างถูกต้องและมีการบำรุงรักษาตามข้อแนะนำของผู้ผลิต รวมไปถึงดำเนินการให้มั่นใจว่าเครื่องมืออยู่ในสภาพที่ดีประสานงานกับแผนกALCและGAในการทำความสะอาดเครื่องมือต่างๆ สำหรับพนักงาน รวมทั้งบำรุงรักษาตามข้อกำหนด เช่นการดูแลรักษาเครื่องชั่งน้ำหนักเป็นต้น
13. ควบคุมและอนุมัติการสั่งซื้อสินค้าประจำวันจากศูนย์กระจายสินค้าและจากผู้ผลิตสินค้าให้คำแนะนำในการปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกการสั่งสินค้า เพื่อวางแผนล่วงหน้าในการจัดเตรียมสต็อกสินค้าในแม็คโครเมลล์
14. การบริหารจัดการความสูญเสียและการป้องกันสินค้าสูญหาย
• ดำเนินงานเพื่อให้มั่นใจว่าสต็อคของสินค้าในแผนกอาหารสดทุกแผนกมีความถูกต้อง
• ดำเนินงานเพื่อให้มั่นใจในการควบคุมการทำลายสินค้าทิ้งและการเคลียร์สินค้า
15. รับผิดชอบต่อการตรวจสอบสุขอนามัยของสาขา
16. ดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามกฏระเบียบเครื่องแต่งกายของบริษัท
17. ตรวจสอบและอนุมัติการจัดตารางกะของพนักงาน
18. ติดตามกิจกรรมของคู่แข่งขัน
19. ทำงานอื่นๆทีได้รับมอบหมายจากผู้ช่วยผู้จัดการสาขาและผู้จัดการสาขา

คุณสมบัติ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ผลักดันยอดขายของแผนกอาหารสดและรับผิดชอบในกำไรและขาดทุนของแผนกกำไรขั้นต้นการบริหารจัดการความสูญเสีย และงบประมาณทางด้านต้นทุน
2. ดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าสินค้ากลุ่มอาหารสด มีคุณภาพและความสดที่ดี รวมทั้งตรวจสอบสินค้าที่มีวันหมดอายุระบุไว้ และมีการหมุนเวียนตามหลักการFIFO
3. ดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าทุกคนมีความพึงพอใจในการจับจ่ายใช้สอยตอบรับข้อตำหนิหรือข้อสงสัยและข้อร้อง เรียนของลูกค้าสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าโดยการสร้างสัมพันธภาพและสอนให้พนักงานรู้จักการสบตากับลูกค้าและ ทักทายลูกค้า ช่วยพาลูกค้าไปยังสินค้าที่ลูกค้ามองหา
4. รักษาและขยายฐานลูกค้าด้วยการให้บริการ
5. รับผิดชอบในการจัดแผนผังของแผนกและมาตรฐานการขายสินค้าดำเนินการให้แน่ใจว่าสินค้าถูกจัดเรียงตามหลักทฤษฎี 6Rights+1 ด้วยการสอนทฤษฎีนี้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง
6. มีความรู้ที่ดีในคุณสมบัติและคุณลักษณะของสินค้า Own Brand และสามารถนำเสนอให้กับลูกค้าได้
7. ดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานมีความรู้ที่ดีในคุณสมบัติและคุณลักษณะของสินค้าOwnBrandและสามารถนำเสนอ ให้กับลูกค้าได้
8. ดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าการรักษามาตรฐานของสุขอนามัย และความปลอดภัย ใรทุกแผนกของฝ่ายอาหารสด โดยดำเนินการให้แน่ใจว่าพนักงานทำงานด้วยความปลอดภัย และลูกค้ามีความปลอดภัย เครื่องมือรักษาความปลอดภัย และอุปกรร์ป้องกันอันตรายได้ถูกใช้งานทุกแผนกปลอดจากการเกิดอุบัติเหตุและไม่มีสินค้าตกหล่นอยู่บนพื้นโดยขาดการดูแล
9. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของแผนกอาหารสดแนวโน้มและการจัดเตรียมแผนการทำงานเพื่อเพิ่มจุดแข็งของอาหารสดใน สาขาและหาโอกาสในการทำธุรกิจมากขึ้น
10. ดำเนินการเพื่อให้มั่นใจในเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์ความสดราคาและปริมาณของสินค้าที่เหมาะสมซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงกลุ่มของลูกค้า
11. ควบคุมและจัดการ การเช็คสต็อคสินค้า
12. ดูแลเพื่อให้มั่นใจว่ามีการใช้งานเครื่องมือของหน่วยงานอย่างถูกต้องและมีการบำรุงรักษาตามข้อแนะนำของผู้ผลิต รวมไปถึงดำเนินการให้มั่นใจว่าเครื่องมืออยู่ในสภาพที่ดีประสานงานกับแผนกALCและGAในการทำความสะอาดเครื่องมือต่างๆ สำหรับพนักงาน รวมทั้งบำรุงรักษาตามข้อกำหนด เช่นการดูแลรักษาเครื่องชั่งน้ำหนักเป็นต้น
13. ควบคุมและอนุมัติการสั่งซื้อสินค้าประจำวันจากศูนย์กระจายสินค้าและจากผู้ผลิตสินค้าให้คำแนะนำในการปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกการสั่งสินค้า เพื่อวางแผนล่วงหน้าในการจัดเตรียมสต็อกสินค้าในแม็คโครเมลล์
14. การบริหารจัดการความสูญเสียและการป้องกันสินค้าสูญหาย
• ดำเนินงานเพื่อให้มั่นใจว่าสต็อคของสินค้าในแผนกอาหารสดทุกแผนกมีความถูกต้อง
• ดำเนินงานเพื่อให้มั่นใจในการควบคุมการทำลายสินค้าทิ้งและการเคลียร์สินค้า
15. รับผิดชอบต่อการตรวจสอบสุขอนามัยของสาขา
16. ดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามกฏระเบียบเครื่องแต่งกายของบริษัท
17. ตรวจสอบและอนุมัติการจัดตารางกะของพนักงาน
18. ติดตามกิจกรรมของคู่แข่งขัน
19. ทำงานอื่นๆทีได้รับมอบหมายจากผู้ช่วยผู้จัดการสาขาและผู้จัดการสาขา

สถานที่ปฎิบัติงาน

บมจ.สยามแม็คโคร

จังหวัดลำปาง


วิธีสมัครงาน

ผู้สมัครงานที่มีประวัติในเว็บไซต์ สามารถสมัครงานออนไลน์ได้

บริษัทที่เปิดรับสมัครงานจะได้รับอีเมล์การสมัครงานของท่านและสามารถคลิกดูประวัติ (เรซูเม่) ของท่านได้ทันทีและสามารถดูย้อนหลังได้เสมอ

สมัครออนไลน์ สำหรับเข้าสู่ระบบ หรือลงทะเบียนใหม่
สมัครด่วน สำหรับผู้ที่ไม่มีล๊อคอินและลงทะเบียนแบบด่วนพิเศษ

กรุณาล๊อคอิน หรือ ลงทะเบียน เพื่อดูวิธีการสมัครงาน

ประกาศเมื่อ: 30 มิถุนายน 2563

คุณสมบัติผู้สมัคร

วุฒิขั้นต่ำ
ไม่ระบุ
ประสบการณ์ขั้นต่ำ
ไม่ระบุ
เพศ
รับทุกเพศ
อายุ
18 ถึง 60

บมจ.สยามแม็คโคร

บมจ.สยามแม็คโคร
ธุรกิจ
ธุรกิจพาณิชย์‎
เปิดรับสมัคร
685 ตำแหน่งงาน