Shopee (Thailand) Co.,Ltd.

ธุรกิจพาณิชย์‎
สำนักงานใหญ่: T-Park บางพลี 4, 596 หมู่ 15, ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540
เปิดรับสมัคร: 5 ตำแหน่งงาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

  • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
  • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
  • ประกันชีวิต
  • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
  • เงินโบนัสตามผลงาน
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • ประกันสุขภาพ
  • ค่ายานพาหนะ
  • ประกันสังคม
  • ตามข้อตกลงของบริษัท

สถานที่ตั้งและสาขา

แสดงสถานที่ตั้ง และสาขาของบริษัทที่มีตำแหน่งงานว่าง

สำนักงานใหญ่

T-Park บางพลี 4, 596 หมู่ 15, ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540

จังหวัดสมุทรปราการ

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

ช่างซ่อมบำรุง

Shopee (Thailand) Co.,Ltd.

Negotiable

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษา ระบบไฟฟ้า ประปา เครื่องปรับอากาศ งานด้านอาคาร รวมถึงเป...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 19 มกราคม 2565


เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (บางนา กม.23)

Shopee (Thailand) Co.,Ltd.

Negotiable

หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดเก็บสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย ให้ถูกต้องตามขั้นตอนและมาตรฐานที่กำหนด- คัดแ...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 14 มกราคม 2565


เจ้าหน้าที่ธุรการคลังสินค้า(คนพิการ)

Shopee (Thailand) Co.,Ltd.

Negotiable

หน้าที่ความรับผิดชอบ • ติดต่อประสานงานภายในองค์กรและนอกองค์กร• รับผิดชอบงานด้านเอกสารต่างๆ • ช่วยเหล...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 7 มกราคม 2565


พนักงานคลังสินค้า (คลังสินค้า บางนา กม.23)

Shopee (Thailand) Co.,Ltd.

Negotiable

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแล/ตรวจสอบคุณภาพสินค้า/นับสต็อก/ควบคุมปริมาณสินค้าและเอกสารที่เกี่ยวข้อง- ร...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 4 มกราคม 2565


QC Analyst (คลังสินค้าบางนา กม. 23)

Shopee (Thailand) Co.,Ltd.

Negotiable

หน้าที่ความรับผิดชอบ • วางแผน ควบคุม และดูแลการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าประเภทอาหารสดใ...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 4 มกราคม 2565


ไม่ได้ใช้ email?

หรือคุณสามารถแชร์หน้านี้เก็บไว้บน Facebook ส่วนตัวของคุณได้ และย้อนกลับมาดูตำแหน่งงานอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้ง

แชร์เก็บไว้