Shopee (Thailand) Co.,Ltd.

ธุรกิจพาณิชย์‎
สำนักงานใหญ่: T-Park บางพลี 4, 596 หมู่ 15, ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540
เปิดรับสมัคร: 9 ตำแหน่งงาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

  • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
  • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
  • ประกันชีวิต
  • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
  • เงินโบนัสตามผลงาน
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • ประกันสุขภาพ
  • ค่ายานพาหนะ
  • ประกันสังคม
  • ตามข้อตกลงของบริษัท

สถานที่ตั้งและสาขา

แสดงสถานที่ตั้ง และสาขาของบริษัทที่มีตำแหน่งงานว่าง

สำนักงานใหญ่

T-Park บางพลี 4, 596 หมู่ 15, ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540

จังหวัดสมุทรปราการ

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

พนักงานบัญชี (COD Officer) New

Shopee (Thailand) Co.,Ltd.

Negotiable

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ตรวจสอบยอดเงินเข้าบัญชี และหลักฐานการโอนเงินของพนักงานขับรถส่งพัสดุ (Rider / ...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 3 มีนาคม 2564


พนักงานคลังสินค้า (บางนา กม.23) New

Shopee (Thailand) Co.,Ltd.

หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดเก็บสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย ให้ถูกต้องตามขั้นตอนและมาตรฐานที่กำหนด- คัดแ...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 3 มีนาคม 2564


เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

Shopee (Thailand) Co.,Ltd.

หน้าที่ความรับผิดชอบ • งานรับสินค้าเข้าคลังสินค้า:ทำการตรวจนับสินค้า นำสินค้าเข้า และจัดเรียงตามมาตร...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 2 มีนาคม 2564


Inventory Officer

Shopee (Thailand) Co.,Ltd.

Negotiable

หน้าที่ความรับผิดชอบ • งานรับสินค้าเข้าคลังสินค้า:ทำการตรวจนับสินค้า นำสินค้าเข้า และจัดเรียงตามมาตร...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 1 มีนาคม 2564


พนักงานบัญชี (COD Officer)

Shopee (Thailand) Co.,Ltd.

Negotiable

- ตรวจสอบยอดเงินเข้าบัญชี และหลักฐานการโอนเงินของพนักงานขับรถส่งพัสดุ (Rider / Driver)ให้ถูกต้องและครบถ้วนทุกรายการโอน-...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2564


พนักงานคลังสินค้า (บางนา กม.23)

Shopee (Thailand) Co.,Ltd.

- จัดเก็บสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย ให้ถูกต้องตามขั้นตอนและมาตรฐานที่กำหนด- คัดแยกพัสดุตามที่ได้รับมอบหมาย อย่างถูกต้อง-...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 18 กุมภาพันธ์ 2564


Inventory Officer

Shopee (Thailand) Co.,Ltd.

Negotiable

• งานรับสินค้าเข้าคลังสินค้า:ทำการตรวจนับสินค้า นำสินค้าเข้า และจัดเรียงตามมาตราฐาน• งานเบิกสินค้าออก:ค้นหาและนำออกสินค...

จำนวน: อัตรา

ประกาศเมื่อ: 10 กันยายน 2563


ไม่ได้ใช้ email?

หรือคุณสามารถแชร์หน้านี้เก็บไว้บน Facebook ส่วนตัวของคุณได้ และย้อนกลับมาดูตำแหน่งงานอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้ง

แชร์เก็บไว้