บริษัท ไพร์ม คาร์เร้นท์ จำกัด (Chic Car Rental)

เจ้าหน้าที่ธุรการ

งานธุรการงานธุรการทั่วไป

ประกาศเมื่อ: 17 กรกฎาคม 2562


รูปแบบงาน

จำนวน

ไม่ระบุ

ประสบการณ์

ไม่ระบุ

เงินเดือน


รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่ธุรการ

- ประสานงานระหว่างบุคคลภายในและภายนอกบริษัทฯ ในเรื่องต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย
- ดูแลรับผิดชอบงานด้านเอกสาร ภายในและภายนอกแผนก
- จัดทำเอกสารตั้งเบิกค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ของบริษัทฯ และลงบันทึกค่าใช้จ่ายในประจำเดือน
- ทำการเบิก - จ่าย เครื่องเขียน อุปกรณ์สำนักงาน และงานบริการอื่นๆ ให้กับหน่วยงานภายในบริษัทฯ
- ดูแลสต๊อกส่วนกลาง และทรัพย์สินบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ประสานงานเรื่องการให้บริการ เจ้าหน้าที่ รปภ. แม่บ้าน ของบริษัทฯ
- ตรวจสอบสัญญาการให้บริการต่างๆ ของบริษัทฯ เช่น ถ่ายเอกสาร อุปกรณ์สำนักงาน แม่บ้าน รปภ. เป็นต้น
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


คุณสมบัติ

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่ธุรการ

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 25 - 30
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ตามตกลง
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี
- มีบุคลิกภาพที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีใจรักงานบริการ มีความละเอียด รอบคอบ
- มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีทัศนคติที่ดีในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ตรงเวลา ขยัน อดทน มีระเบียบวินัยในการทำงาน


สถานที่ปฎิบัติงาน

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่ธุรการ

บริษัท ไพร์ม คาร์เร้นท์ จำกัด (Chic Car Rental)

กรุงเทพมหานคร


วิธีสมัครงาน

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่ธุรการ

คุณภิรมยา (แป้ง)
บริษัท ไพร์ม คาร์เร้นท์ จำกัด
29/10 ซอยพัฒนสิน แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

http://www.chiccarrent.com

piromya.k@chiccarrent.com

โทร. 02-294-8471 ต่อ 3936