บริษัท พี.เอ็ม.การบัญชีและที่ปรึกษา จำกัด

ธุรกิจบริการ‎
สำนักงานใหญ่: 23 อาคารพี.เอ็ม. ถนนร่วมจิตต์ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
เปิดรับสมัคร: 5 ตำแหน่งงาน

เกี่ยวกับบริษัท

P.M.ACCGROUP บริษัทได้มีการก่อตั้งขึ้นเมือ ปี พ.ศ.2525 จนถึงปัจจุบัน เป็นกลุ่มธุรกิจที่ให้บริการด้านบัญชี และภาษีอากร บริการให้คำปรึกษาในการจดทะเบียนทางธุรกิจทุกประเภท, ที่ปรึกษาในการวางแผนธุรกิจ, วางแผนภาษี, การเงินและการลงทุน, จัดทำแผนธุรกิจเพื่อขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน, บริการด้านบัญชีเงินเดือน และอื่นๆ “Total business solution” 

- บริการด้านบัญชี และภาษีอากร

- จัดทำบัญชีตาม พ.ร.บ.การบัญชี

- จัดทำงบกระแสเงินสด และวิเคราะห์งบการเงิน

- วางระบบบัญชีและควบคุมภายใน

- จัดทำและยื่นแบบภาษีอากรทุกประเภท

- บริการด้านจดทะเบียนและขอใบอนุญาต

- จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เลิกและชำระบัญชี

- จดทะเบียนลิขสิทธิ์ , สิทธิบัตร , เครื่องหมายการค้า


P.M.Accgroup เราได้รับรองคุณภาพจากสถาบันต่างๆ ดังนี้

1. สำนักงานบัญชีคุณภาพ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตั้งแต่ปี 2552

2. สำนักงานบัญชีตัวแทน (Tax Agent) จากกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ตั้งแต่ปี 2548

3. ประกาศเกียรติคุณ “ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น” จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตั้งแต่ปี 2558

4. สมาชิกของกลุ่ม The International Accounting Group LLC (TIAG) ของประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2555

5. สำนักงานบัญชีดิจิทัลดีเด่น ระดับ PLATINUM AWARD จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ประจำปี 2563

สวัสดิการและผลประโยชน์

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

- กองทุนประกันสังคม

- กองทุนเงินทดแทน

- การตรวจสุขภาพประจำปี

- ประกันชีวิตกลุ่ม

- ประเมินผลปรับเงินเดือนประจำปี

- ประเมินผลปรับโบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)

- ค่าครองชีพ,ค่าตำแหน่ง

- วันหยุดตามประเพณี

- วันหยุดพักผ่อนประจำปี

- กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พนักงาน (Staff Party)

- เครื่องแบบพนักงาน

- จัดอบรม/สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรประจำปี

- วันหยุดประจำสัปดาห์ วันเสาร์-อาทิตย์

สถานที่ตั้งและสาขา

แสดงสถานที่ตั้ง และสาขาของบริษัทที่มีตำแหน่งงานว่าง

สำนักงานใหญ่

23 อาคารพี.เอ็ม. ถนนร่วมจิตต์ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี

บริษัท พี.เอ็ม.การบัญชีและที่ปรึกษา จำกัด

เงินเดือนตามตกลง

  - ตรวจสอบการจัดทำบัญชีของลูกค้าให้ถูกต้อง  - ตรวจทานเอกสารรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย และติดตามเอกสารจากลูกค้าในก...

จำนวน: 3 อัตรา

ประกาศเมื่อ: 14 มิถุนายน 2565


เจ้าหน้าที่ Admin ตรวจสอบบัญชี

บริษัท พี.เอ็ม.การบัญชีและที่ปรึกษา จำกัด

เงินเดือนตามตกลง

- ตรวจเช็ค-ตรวจสอบเอกสารต่างๆ  ตามที่เรียกรับเอกสารจากลูกค้า- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบต่างๆให้ครบถ้วน- ติดต่อปร...

จำนวน: 2 อัตรา

ประกาศเมื่อ: 14 มิถุนายน 2565


เจ้าหน้าที่บัญชี ระดับ Junior

บริษัท พี.เอ็ม.การบัญชีและที่ปรึกษา จำกัด

เงินเดือนตามตกลง

- ตรวจรายจ่ายที่ต้องเสียภาษี ณ ที่จ่าย ตรวจสอบความถูกต้อง และนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย- ตรวจใบกำกับภาษีซื้อและใบกำกั...

จำนวน: 3 อัตรา

ประกาศเมื่อ: 14 มิถุนายน 2565


เจ้าหน้าที่บัญชี ระดับ Senior

บริษัท พี.เอ็ม.การบัญชีและที่ปรึกษา จำกัด

เงินเดือนตามตกลง

    - ตรวจทานการจัดทำผังโค๊ตบัญชีให้เรียบร้อยอีกครั้งและจัดส่งต่อให้กรรมการผู้จัดการ    - สรุปการตรว...

จำนวน: 2 อัตรา

ประกาศเมื่อ: 7 มิถุนายน 2565


เจ้าหน้าที่ Admin บัญชี / Support Officer

บริษัท พี.เอ็ม.การบัญชีและที่ปรึกษา จำกัด

เงินเดือนตามตกลง

   - จัดเตรียมเอกสารต่างๆ เพื่อส่งให้กับลูกค้า   - ติดต่อประสานงานกับบริษัทลูกค้า   - จัดทำเอกสารต่างๆ เช่น จัดงบการเงิน...

จำนวน: 3 อัตรา

ประกาศเมื่อ: 1 มิถุนายน 2565


ไม่ได้ใช้ email?

หรือคุณสามารถแชร์หน้านี้เก็บไว้บน Facebook ส่วนตัวของคุณได้ และย้อนกลับมาดูตำแหน่งงานอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้ง

แชร์เก็บไว้