บริษัท โพสเซฟี่ กรุ๊ป จำกัด (OPPO)

ตำแหน่งงานว่าง

ผู้จัดการเขต (Area Sale Manager) ประจำเขตกรุงเทพมหานคร

บริษัท โพสเซฟี่ กรุ๊ป จำกัด (OPPO)

งานขาย

ประกาศเมื่อ: 8 พฤศจิกายน 2562


รูปแบบงาน

จำนวน

ไม่ระบุ

ประสบการณ์

ไม่ระบุ

ระดับงาน

ผู้จัดการ/ผู้จัดการอาวุโส

เงินเดือน

ตำแหน่งงาน: ผู้จัดการเขต (Area Sale Manager) ประจำเขตกรุงเทพมหานคร

Negotiable


รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน: ผู้จัดการเขต (Area Sale Manager) ประจำเขตกรุงเทพมหานคร

- ดูแลและบริหารยอดขายในเขตพื้นที่ ที่รับผิดชอบ
- ผลักดันยอดขายในเขตพื้นที่และวางเป้าหมายรวมถึงกลยุทธ์ในการเพิ่มยอดขาย
- บริหารยอดขายให้บรรลุตามเป้าหมาย Target ที่ผู้บริหารได้กำหนดไว้
- ดูแลการบริการ+การขาย ของพนักงาน Sale + PC และงานในส่วนอื่นๆ
- ให้คำปรึกษาและตัดสินใจการแก้ปัญหาให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ

ตำแหน่งงาน: ผู้จัดการเขต (Area Sale Manager) ประจำเขตกรุงเทพมหานคร

เพศ : ไม่ระบุ
อายุ(ปี) : 25 - 35 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาเอก
ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ
อื่นๆ : ไม่ระบุ
คุณสมบัติเพิ่มเติม
- เพศชาย / หญิง อายุตั้งแต่ 25 - 40 ปึขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขาย / การตลาด และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านการขาย อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป (มีประสบการณ์ด้านโทรศัพท์มือถือจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
- มีรถยนต์ส่วนตัว สามารถขับรถยนต์ได้
- สื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถทำงานสภาวะความกดดันได้ดี
- มีความกระตือรือร้น
- สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ


สถานที่ปฎิบัติงาน

ตำแหน่งงาน: ผู้จัดการเขต (Area Sale Manager) ประจำเขตกรุงเทพมหานคร

บริษัท โพสเซฟี่ กรุ๊ป จำกัด (OPPO)

กรุงเทพมหานคร


วิธีสมัครงาน

ตำแหน่งงาน: ผู้จัดการเขต (Area Sale Manager) ประจำเขตกรุงเทพมหานคร

คุณศิริรัตน์
บริษัท โพสเซฟี่ กรุ๊ป จำกัด (OPPO)
อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 31 ห้อง 5-7 เลขที่ 89 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02-013-1810

Email: Peeraya.s@oppothai.com

บริษัท โพสเซฟี่ กรุ๊ป จำกัด (OPPO)

บริษัท โพสเซฟี่ กรุ๊ป จำกัด (OPPO)
ธุรกิจ
ธุรกิจพาณิชย์‎
เปิดรับสมัคร
105 ตำแหน่งงาน