บริษัท โพสเซฟี่ กรุ๊ป จำกัด (OPPO)

sale area กาฬสินธุ์ ,มหาสารคาม,นครปฐม

งานขาย

ประกาศเมื่อ: 10 กันยายน 2562


รูปแบบงาน

จำนวน

ไม่ระบุ

ประสบการณ์

ไม่ระบุ

ระดับงาน

เจ้าหน้าที่

เงินเดือน

ตำแหน่งงาน: sale area กาฬสินธุ์ ,มหาสารคาม,นครปฐม

Negotiable


รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน: sale area กาฬสินธุ์ ,มหาสารคาม,นครปฐม

1.บริหารควบคุมดูแล บริหารงานขายสินค้าประเภทโทรศัพท์มือถือ ให้ได้ตามเป้าหมาย
2.บริหารจัดการและวางแผนกระบวนการให้มีประสิทธิภาพ
3.สรุปผลการขายและปัญหาต่างๆ รายงานต่อผู้บริหารทราบ
4.วางแผนและกำหนดนโยบายการขายร่วมกับฝ่ายบริหาร
5.ควบคุมดูแลการทำงานของพนักงาน PC เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย
6.สรุปรายงานมูลค่าสินค้าคงคลัง และยอดขายตามรอบ
7.ทำงานต่างๆ ด้วยความเต็มใจ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


คุณสมบัติ

ตำแหน่งงาน: sale area กาฬสินธุ์ ,มหาสารคาม,นครปฐม

เพศ : ไม่ระบุ
อายุ(ปี) : 22 - 30
ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ
อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

คุณสมบัติเพิ่มเติม
ไม่ระบุ


สถานที่ปฎิบัติงาน

ตำแหน่งงาน: sale area กาฬสินธุ์ ,มหาสารคาม,นครปฐม

บริษัท โพสเซฟี่ กรุ๊ป จำกัด (OPPO)

จังหวัดกาฬสินธุ์


วิธีสมัครงาน

ตำแหน่งงาน: sale area กาฬสินธุ์ ,มหาสารคาม,นครปฐม

คุณศิริรัตน์
บริษัท โพสเซฟี่ กรุ๊ป จำกัด (OPPO)
อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 31 ห้อง 5-7 เลขที่ 89 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02-013-1810

Email: Peeraya.s@oppothai.com